Sâmbătă, 25 noiembrie 2017, într-o atmosfera de sărbătoare, a avut loc Întâlnirea Eparhială a Reuniunii Mariane din cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla. Programul a debutat cu celebrarea Sfintei Liturghii arhierești în Capela Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu”. Alături de Episcopul de Cluj-Gherla au concelebrat pr. Anton Crișan, vicar cu asociațiile și grupurile de rugăciune, pr. Ioan Mătieș, vicar cu laicii, pr. Florin Pop, asistent spiritual eparhial al Reuniunii Mariane, și mulți preoți asistenți spirituali ai Reuniunilor Mariane din Cluj-Napoca și din teritoriu.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu a vorbit despre importanța rugăciunii marianiștilor pentru susținerea Bisericii. A subliniat rolul prezenței, ca model viu, a fiecărui marinist, la diferitele acțiuni ale Bisericii, „ca o predică tăcută, purtând insigna și eșarfa”. A vorbit membrilor Reuniunii Mariane despre importanța de a urma evanghelia, îndemnându-i să fie precum copiii, să crească spiritual până la sfințenie, să treacă asemenea copiilor peste încercări, uitând apoi totul, să aibă încredere în Dumnezeu așa cum se încred copiii în părinți. Le-a vorbit despre modul în care activează în asociație, îndemnându-i să comunice, să coopereze, să colaboreze unii cu alții. La finalul Sfintei Liturghii a urat marianiștilor succes în alegeri, mulțumindu-i dnei Monica Culea pentru activitatea depusă ca președintă a Reuniunii Mariane eparhiale.

A urmat, în sala de ședințe, întâlnirea de alegeri, care a început cu rugăciunea Împărate Ceresc în memoria celor aproape 24.000 de marianiști adormiți, câți erau în Eparhia de Cluj-Gherla înainte de 1948. Președinta a prezentat darea de seamă a activităților din perioada 2014-2017, în domeniile religios, cultural, caritativ, ecumenic și de apostolat. În prezent, numărul marianiștilor este de 668 de membri în 20 de parohii. D-na Monica a subliniat faptul îmbucurător că în ultimul an s-au adăugat Reuniunii Mariane încă 81 de suflete (29 în parohia Andrei Mureșanu, 19 în Mănăștur II, 13 în Cordoș și 20 la Lemniu), iar în curând urmează să se înființeze încă două Reuniuni Mariane, cu 23 de marianiști, în parohiile Morlanca și Brăișor.

Au fost prezentate activitățile Reuniunilor Mariane parohiale, ale președintei eparhiale și s-au propus idei pentru dezvoltarea asociației, d-na președintă mulțumind pentru răspunsul activ al marianiștilor la toate solicitările de participare la diferitele acțiuni ale Bisericii. La final s-a rostit rugăciunea de consfințire a marianiștilor la Preacurata Fecioară Maria, care se face cu ocazia primirii marianiștilor în Reuniune. A urmat programul alegerilor. Ședința a fost declarată statutară, în sală fiind reprezentanți a 16 Reuniuni Mariane, peste 51% din cele 20 existente pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla. În ce privește funcția de președinte al Reuniunii Mariane la nivel Eparhial au fost propuse drept candidate d-na Monica Culea, d-na Sanda Poienaru și d-na Liliana Chelcan. Au votat doar președinții Reuniunilor Mariane la nivel parohial. Din totalul de 16 voturi valabil exprimate, 13 voturi au fost pentru dna Monica Culea. Au urmat propuneri pentru comitetul eparhial. Au fost votați marianiștii Sanda Poienaru, vicepreședintă, Liliana Chelcan, Daniela Parlapan, Lidia Medan, Elisabeta Mureșan și Emilia Cremene, ultimele trei din teritoriu, și Maria Crișan secretar.

Ședința s-a încheiat cu binecuvântarea pr. Moholea, veteranul preoților asistenți spirituali. După felicitări a urmat o agapă frățească. Marianiștii s-au bucurat de prezența Preasfinției Sale Florentin, care, după ce a felicitat noii aleși, le-a sugerat modalități de a-și face simțită prezența și de a atrage creștinii în Biserică, mai ales pe cei tineri, amintind că în vremea Episcopului Iuliu Hossu, înainte de 1948, existau Reuniuni Mariane în fiecare parohie.

Comitetul Reuniunilor Mariane parhiale