Orice păstor, fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele către Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate.

(Epistola către Evrei 5,1)

Duminică, 27 februarie 2022, Pr. Vicar Foraneu Ţurcaş Gheorghe, Pr. Protopop Nicolae Bodea, Pr. Ardelean Vasile-Mircea și Pr. Ardelean Adrian Constantin, au oficiat împreună Sfânta Liturghie în Parohia Sfinţii Petru şi Pavel, din localitatea Cehei, care aparţine de Protopopiatul Şimleu Silvaniei. Cu acest prilej, a fost instalat noul preot al acestei comunităţi şi anume, Părintele Ardelean Adrian Constantin, noul păstor sufletesc şi noul administrator parohial.

Momente de bucurie, încărcate de emoţie, s-au derulat duminică, în prezenţa credincioşilor, din această parohie. Predica a fost ținută de către Pr. Vicar Foraneu Ţurcaş Gheorghe, în care a relatat importanţa deosebită a mântuirii sufletului cu toate aspectele pozitive şi tot ceea ce implică acest drum al nostru, al tuturor spre a ne dobândi viaţa veşnică.

În încheiere, Pr. Adrian a dat binecuvântarea tuturor celor prezenţi la Sfânta Liturghie. După terminarea Sfintei Liturghii, Pr. protopop Nicolae Bodea a dat citire Decretului de numire a preotului Ardelean Adrian Constantin, i-a urat ani binecuvântaţi şi păstorire rodnică. părintele protopop a mai spus că unii seamănă, alţii seceră. Biserica este acel loc în care se seamănă neîncetat şi se seceră neîncetat. Chiar dacă sunt perioade mai concrete de semănat şi de secerat, totuşi acest proces este un proces continuu. Acest proces continuu se realizează tocmai în această parohie, în aceşti termeni. Dacă Părintele Mircea a pornit sau a repornit parohia de la zero, după atâţia ani de comunism, în care Biserica noastră a fost pusă la zid, toată familia s-a implicat împreună cu toţi enoriaşii şi astăzi se face un nou pas de a duce mai departe această comunitate frumoasă. Totodată aducând mulţumiri şi fostului preot paroh Ardelean Vasile-Mircea pentru păstorire, care a format această comunitate, şi pe care a păstorit-o şi a administrat-o, până în acest moment, dar şi pentru întreaga activitate spirituală, întreaga muncă asiduă, pentru implicarea şi realizările pe plan administrativ. Şi părintele vicar foraneu le-a adresat celor doi preoţi felicitări şi cuvinte alese. Pr. Vasile-Mircea a rostit şi dumnealui cu multă emoţie pasajul din Evanghelia după Ioan, cap. 1, v.35-40, care îşi trimite ucenicii să-L urmeze pe Isus. Astfel, i-a îndemnat pe credincioşi să fie alături de noul părinte.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Pr. Adrian a ţinut să-şi exprime, prin câteva citate, recunoştinţa, emoţia şi trăirea unui asemenea moment, mulţumind Bunului Dumnezeu pentru că l-a învrednicit să ajungă în această etapă a vieţii sale, Preasfinţiei Sale Episcop Virgil Bercea pentru încrederea acordată, Părintelui vicar foraneu Gheorghe Ţurcaş, Părintelui protopop Nicolae Bodea, Părintelui Ardelean Vasile-Mircea şi credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie, încredinţându-se şi încredinţându-i pe fiecare cu familia rugăciunilor sale, de iubire şi de frăţietate, în vederea slujirii şi grijii pastorale a sufletelor acestei parohii. De asemenea mulţumindu-le şi enoriaşilor pentru primirea caldă cu care l-au asediat.

Părintele Adrian l-a citat pe Sfântul Vasile cel Mare, care afirma că: ,,caracterul unui preot, în parohie, se caracterizează prin blândeţea firii şi uşurătatea inimii”. Şi citându-l şi pe don Renzo Bonetti, care afirma: ,,Voi, preoţi căsătoriţi, împreună cu soţiile voastre, nu vă puteţi permite să nu iubiţi pe vreun credincios din parohia voastră’’ …căci, dacă ,,pe unul singur nu-l iubiţi, aţi trăda nunta lui Dumnezeu cu omenirea; aţi fi necredincioşi faţă de căsătoria Sa cu omenirea.’’ Totodată, subliniind dorinţa de a construi comuniunea cu dânşii, pentru a transforma fiecare familie în izvor de comuniune, să zidească împreună Trupul mistic al lui Cristos.

Momentul s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Cu Blândul Isus să ne binecuvânteze Fecioara de Sus!

Prof. Ardelean Gabriela-Mălina


Sursa: egco.ro