Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj, din Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, organizează înscrieri pentru anul universitar 2018/2019. Prima sesiune de înscriere are loc în perioada 10-20 iulie 2018, iar cea de-a doua sesiune de înscriere se va desfăşura în perioada 10-14 septembrie 2018.

Blajul este prin excelenţă un oraş al şcolilor în care s-au format atâţia oameni de seamă ai Bisericii şi ai societăţii româneşti. Facultatea de Teologie Greco-Catolică Departamentul Blaj, din Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, se adresează atât absolvenţilor de liceu şi tinerilor care doresc să devină preoţi (şi care se vor forma în Seminarul Teologic), cât şi laicilor, băieţi sau fete, bărbaţi sau femei, care doresc să-şi lărgească orizontul credinţei, să-şi aprofundeze motivaţiile propriei vieţi şi să participe la acţiunea didactică, pastorală şi social-educativă a Bisericii.

Facultatea oferă cursuri bogate şi actuale (despre Dumnezeu, Scriptură, Biserică, morală, viaţa de sfinţenie, istoria Bisericii, drept canonic etc.) şi susţine preocuparea pentru cultivarea unei autentice vieţi spirituale.

Admiterea la Facultate, pentru a obţine o diplomă de licenţă (4 ani), şi master (2 ani) în teologie, va consta din depunerea dosarelor de înscriere la secretariat, în vederea ocupării locurilor bugetate sau cu taxă, şi un interviu.

Teologia este un domeniu fascinant, care aduce cu sine o bogăţie inestimabilă sufletească şi intelectuală, implică satisfacţii şi bucurii deosebite; aventura unei vieţi în Hristos împlineşte omul în toate dimensiunile sale, dar şi oferă un răspuns la marile întrebări şi provocări ale lumii în care trăim; ne ajută să depăşim crizele vieţii şi să înfruntăm cu curaj, entuziasm şi credinţă viitorul nostru.

Dacă aceste aspecte vă preocupă, vă aşteptăm la sediul Facultăţii de Teologie din Blaj, Piaţa 1848, tel. 0258-710.440; 0745-915.934. Informaţii şi pe gct.ubbcluj.ro