Către,
Toate oficiile protopopiale şi parohiale greco-catolice din Eparhia de Lugoj

ÎN ATENŢIA PREOŢILOR ŞI RESPONSABILILOR GRUPURILOR PAROHIALE DIN EPARHIA DE LUGOJ

Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic are loc anul acesta la Satu Mare, în perioada

miercuri, 25 iulie 2018 – duminică, 29 iulie 2018.

Înscrierea participanţilor

Vârsta participanţilor: 15-35 de ani.
Înscrierea participanţilor se face la parohia de care aparține tînarul iar confirmarea înscrierii fiecarui participant se face prin centrul pentru pastoraţia tineretului din eparhia de Lugoj.

Participanţii trebuie să aducă cu ei:

– Document de identitate;
– Acordul părinţilor (pentru minori);
– Sac de dormit şi izopren;
– Aviz epidemiologic.

Data limită pentru înscrieri este: 1 iunie 2018.

Numarul de participanți pentru eparhia noastră este limitat la 50 locuri.
Preţ: 100 lei /participant care include: cazare, masă şi taxa de participare.

Fiecare responsabil de grup va transmite suma adunată din taxa de participare a tinerilor din parohie la centrul Eparhial pentru Pastoraţia Tineretului (pers. de contact: Pr. Ovidiu Neiconi, tel: 0744 51 72 48 . În formularul de înscriere să se specifice dacă din grup fac parte preoţi, călugări, călugăriţe. Cazarea în internate pentru fete iar pentru băieți în săli de sport.

Voluntari

Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic 2018 va oferi posibilitate de a colabora, ca voluntari, pentru buna desfăşurare a evenimentului. De fapt, această întâlnire nu ar fi posibilă fără aportul voluntarilor motivaţi, responsabili şi pregătiţi.

Cine este un voluntar pentru INTC 2018?

Un voluntar este un tânăr sau o tânără cu vârsta între 18 şi 35 de ani, care are dorinţa de a-şi aduce aportul la buna desfăşurare a INTC 2015.. Tinerii din Eparhia de Lugoj se pot înscrie ca voluntari prin Centrul pentru Pastoraţia Tineretului și pe site-ul INTC, după care 5 tineri vor fi selectați la nivel de eparhie.

Ce calităţi trebuie să aibă un voluntar?

În special se cere:

  • Un puternic ataşament faţă de eveniment şi faţă de valorile pe care acesta le propune;
  • Un spirit generos de slujire şi de sacrificiu;
  • Un profund simţ al responsabilităţii;
  • O predispoziţie semnificativă de a stabili o relaţie de colaborare cu ceilalţi voluntari şi de a lucra în echipă;
  • Disponibilitate pentru toată perioada aleasă.

Sunt considerate elemente preferenţiale:

  • Experienţe în cadrul unor asociaţii bisericeşti şi laice;
  • Eventuale participări, ca voluntar sau ca organizator, la evenimente de amploare;
  • Competenţe date de propriul loc de muncă în organizarea de evenimente.

Lugoj, 30 martie 2018

PS Alexandru Mesian
Episcop de Lugoj

Pr. Ovidiu Neiconi 
Responsabil Diecezan cu Pastoratia Tineretului Lugoj