Duminică, 11 august 2019 – Duminica Înmulțirii celor 5 pâini și 2 pești, credincioșii parohiei Dobrocina, com. Gâlgău, jud. Sălaj, păstorită de pr. Ionel Andraș, l-au primit în mijlocul lor pe Păstorul Eparhiei de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, cu ocazia sfințirii bisericii lor parohiale cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”. După cum s-a menționat la citirea hrisovului, biserica a fost ridicată în anii 2004-2005 și a fost pentru întâia oară sfințită la 11 septembrie 2005, de către Preasfinția Sa Florentin. Reînnoirea binecuvântării sfântului locaș s-a făcut ca urmare a finalizării lucrărilor de renovare, înfrumusețare interioară și exterioară, precum și de zidire a Sfântului Altar.

Episcopul eparhial a fost primit în fața bisericii cu multă căldură de către pr. Laurențiu Biriș, protopop de Dej, pr. Ionel Andraș și credincioși, fiind întâmpinat cu pâine și sare de copii în strai popular. Au mai fost de față pr. Iacobhazi Gheorghe, protopop de Ileanda, mulți alți preoți din protopopiatele Dej, Cluj, Ileanda, veniți împreună cu credincioșii lor, diaconi și studenți ai Seminarului Teologic eparhial din Cluj. De asemenea, au participat fr. Damian OSBM de la Mănăstirea Baziliană din Molișet și oficialități locale, între care primarul com. Gâlgău, Cristian Ungur. Mai întâi s-a făcut sfințirea exterioară a bisericii, apoi cea interioară și sfințirea sfântului altar. În masa altarului, împreună cu moaștele Sfinților Serghie și Bacchus, au fost depuse și moaștele Fericitului Episcop Iuliu Hossu, motiv de mare bucurie pentru credincioși. A urmat Sfânta Liturghie care s-a celebrat în biserică, răspunsurile fiind date de studenții seminariști.

În cuvântul de învățătură, Episcopul eparhial și-a exprimat bucuria pentru frumoasa zi de vară a resfințirii locașului de cult „care, prin grija și strădania vrednicului păstor Ionel Andraș a fost înnoit, nu numai interior și exterior, dar mai cu seamă această masă a altarului a devenit o masă de piatră, în mod simbolic «piatra» pe care Hristos a dorit să își zidească Biserica. De acum înainte, Jertfele Liturgice se vor aduce pe această nouă masă a altarului în care se află moaștele Sfinților Serghie și Bacchus – soldați romani martiri pentru credință -, sfinți poate mai puțin cunoscuți venerați în zona orientală, dar, a adăugat, pentru noi sunt mai prețioase moaștele Fericitului Arhiereu Iuliu, martir pentru credință, ridicat la cinstea sfintelor altare de către Pontiful actual, Papa Francisc, la 2 iunie a.c. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mare dar pe care l-a făcut Bisericii noastre și ne bucurăm să putem venera sfintele moaște ale Fericitului Arhiereu Iuliu care se află aici, pe masa sfântului altar.”

Preasfinția Sa a mai menționat că în masa altarului a 4 biserici programate spre a fi sfințite în acest an (după data beatificării), vor rămâne depuse și moaștele Fericitului Arhiereu Iuliu, martir pentru credință. „Este o bucurie și, de asemenea, o datorie să privim la modelul vieții sale și să încercăm să îl urmăm”. Preasfinția Sa a continuat cu mesajul evanghelic al zilei care „invită la a privi spre viața publică a lui Isus. Să privim un moment foarte frumos, să ni-l închipuim pe Hristos înconjurat de masele de oameni, de mii și mii de oameni care îl urmează fără a ține cont de zi sau de noapte, fără a ține cont de foame, de căldură, de frig, de sete. Această mulțime de credincioși care îl au în centrul lor pe Isus, este un frumos model care prefigurează Biserica. În mod particular, Isus îi conduce spre Pâinea dătătoare de viață. În mod asemănător, astăzi, credincioșii se reunesc la biserică pentru că El este prezent în mijlocul lor.”

„Am ascultat cuvântul Lui și El ne conduce spre Euharistie, spre Pâinea vieții, spre Izvorul de viață veșnică. Iată cum momentul, în aparență simplu, al înmulțirii pâinilor, devine de fapt o confirmare a Vechiului Testament – atunci când Dumnezeu a dat mana în deșert pentru a-l hrăni pe poporul Său înfometat -, anticipând ceea ce Isus urma să facă prin Jertfa Sa dătătoare de viață, adică, să ne lase nouă, pentru totdeauna, darul Pâinii spre viața veșnică. «Eu sunt pâinea cea vie», spune Hristos. «Cine se hrănește din Trupul Meu și bea Sângele Meu, acela are viață în veci». Evanghelia de astăzi ne pune în fața ochilor sufletului Sacramentul principal al Bisericii, Euharistia, numit în documentele Conciliului Vatican al II-lea, fons et culmen – izvor și culme a vieții spirituale. Scria Cardinalul, astăzi Fericitul Arhiereu Iuliu, martir pentru credință, în Memoriile sale: «poate cea mai mare durere în timpul detenției a fost aceasta, că nu am putut celebra Sfânta Liturghie», arătând această durere sufletească pe care au trăit-o mulți dintre cei care nu și-au abandonat credința pentru bunuri sau situație bună materială și au preferat să rămână perseverenți în credință până la sfârșit, chiar cu riscul propriei vieți. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest exemplu de credință.”

„Pâinea dătătoare de viață și astăzi ni se oferă și nouă de pe masa sfântă a altarului pe care l-am binecuvântat și pentru care, împreună, ne-am rugat. De aceea, vă invit în primul rând pe Dvs, credincioșii acestei parohii, să nu îl lăsați pe El să fie singur, aici, pe masa sfântului altar, să veniți la Sfânta Liturghie, să veniți chiar și în afara timpului liturgic, pentru a petrece momente cu El, momente de consolare pentru sufletele noastre”, a mai spus PS Florentin. „În timpul binecuvântat al Postului Preasfintei Fecioare Maria, în biserica dedicată unei mari sărbători a Preasfintei Fecioare, să o rugăm să ne mijlocească și astăzi harurile necesare ca să putem rămâne perseverenți pe drumul sfințeniei, hrăniți nu doar cu pâine, ci cu Pâinea dătătoare de viață, Pâinea euharistică, cu Preasfântul Trup și Sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos, Căruia să îi fie cinstea, mărirea și închinarea, în toți vecii vecilor. Amin.”

Un gând de recunoștință către Dumnezeu a exprimat pr. Ionel Andraș la încheierea celebrării, arătând că „harul și binecuvântarea se revarsă în momentul în care ne așezăm în jurul pietrei sfântului altar și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne «trezească din somn», la fel cum s-a trezit Iacov când a dormit cu capul pe piatră, la Betel. El s-a trezit și și-a dat seama că, într-adevăr, Domnul Dumnezeu locuiește în acel loc și a spus: «iată, într-adevăr, aceasta este Casa Domnului, aceasta este Poarta Cerului»”. Și apoi i-a jurat credință Dumnezeului său. „Cu acest jurământ de credință vom porni și noi!”

În continuare a mulțumit și „marelui nostru Cardinal, Fericitul Iuliu care în data de 9 septembrie 1933 sfințea cealaltă biserică (aflată spre apus în localitate), venind în mijlocul credincioșilor, în satul Dobrocina. Astăzi, el se întoarce din nou aici, la Dobrocina, prin sfintele sale moaște, prin aceste câteva bucăți de os, și, ne amintește că «lupta sa s-a sfârșit», într-adevăr, aici, pe pământ, dar lupta noastră trebuie să continue”. Și a continuat cu o impresionantă mărturie: „Mi-au povestit, bunicul și bunica, despre momentul când Episcopul Iuliu Hossu a sfințit biserica din Târlișua. Era ultima biserică sfințită de către Episcopul Hossu în octombrie 1948. Bunicul își amintea că în predica pe care a ținut-o, Arhiereul i-a îndemnat ca oamenii să fie tari, cu răbdare, cu credință, pentru că minciuna se întărește, dar la final adevărul va învinge. Adevărul trebuie să învingă și noi trebuie să știm acest lucru.”

Preotul paroh a mulțumit în încheiere PS Florentin, preoților împreună-slujitori, credincioșilor și apoi, ca recunoștință, din partea parohiei a oferit Preasfinției Sale Florentin o icoană a Învierii. Primind darul, PS Florentin a mulțumit la rândul său lui Dumnezeu pentru Jertfa Liturgică și totodată credincioșilor, „tuturor «ostenitorilor» care și-au adus contribuția la restaurarea, reînnoirea și înfrumusețarea bisericii”. Apoi, a oferit pr. Ionel o icoană a Preasfintei Fecioare Maria, „creație a dr. ing. Ioan Feneșan”. Totodată, Preasfinția Sa și-a arătat recunoștința față de păstorul comunității și față de cei care au contribuit la înfrumusețarea bisericii din Dobrocina, oferind câteva diplome „Iuliu Hossu”, precum și volumul Memoriilor Card. Iuliu Hossu, cartea biografică a Card. Iuliu Hossu și iconițe cu relicve de gradul III (cu mici bucăți de pânză care au atins moaștele Fericitului Episcop Iuliu), pentru a duce harul și binecuvântarea acestei zile și în casele lor.