Duminică, 21 ianuarie a.c, în Catedrala „Sf. Nicolae” din Oradea s-a încheiat Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, care s-a desfășurat în orașul nostru în perioada 13-21 ianuarie a.c.. Pe parcursul ei, în fiecare zi, creștini de diferite confesiuni împreună cu reprezentanții celor opt culte participante la inițiativă s-au rugat pentru unitate în diferite biserici și comunități: Catedrala Romano-Catolică „Ridicarea la Cer a Fecioarei Maria”, Biserica Unitariană, Sinagoga Evreilor Mesianici, Biserica Evanghelică-Lutherană, Biserica Penticostală „Tabor”, Catedrala Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Biserica Reformată Rét, respectiv Catedrala Greco-Catolică „Sf. Nicolae”.

«Să iubești pe Domnul Dumnezeul Tău din tot sufletul tău… și pe aproapele tău ca pe tine însuți»: aceste cuvinte ale Domnului ne-au adunat în această săptămână în diverse biserici ale comunităților creștine din Oradea. Am trăit cu adevărat o experiență minunată, iar astăzi această experiență o concluzionăm aici ,în Catedrala „Sf. Nicolae”. Bunul Dumnezeu să ne ajute și Maica Sfântă să ne ocrotească!”: a spus PSS Virgil Bercea, episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, salutând cu toată dragostea prezența în Catedrala „Sf. Nicolae” din Oradea a PSS László Böcskei, episcopul Diecezei Romano-Catolice, a Shaliach-ului David Nagy al Comunității Evreilor Mesianici, a doamnei Pastor Herdean Gyöngyi, din partea Bisericii Reformate, a Părintelui Kardos József al Bisericii Unitariene, a Părintele Mátyás Attila al Bisericii Evanghelice-Lutherane, a pastorului Ruben Popa de la Biserica Penticostală „Tabor” și a Pr. Prof. Viorel Popa, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea. Seara de rugăciune, transmisă în direct de Maria TV și Radio Maria România, a fost animată de tinerii diverselor asociații ale Eparhiei Greco-Catolice: Oratoriul „Maria Imaculata” al Catedralei „Sf. Nicolae”, Liceul Don Orione, Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, Glorious România, Ziléos, Grupul „Allegria”, tineri din parohiile greco-catolice din Nufărul și Sântandrei, împreună cu teologii Seminarului Greco-Catolic „Sf. Trei Ierarhi”. Au participat numeroși credincioși de diferite confesiuni din Oradea și împrejurimi, precum și reprezentanți ai instituțiilor locale.

La invitația pr. Duma Ovidiu, paroh al catedralei-gazdă, după rostirea rugăciunii începătoare, cei prezenți au rostit împreună rugăciunea „Tatăl Nostru” în limba română, maghiară și ebraică, reparcurgând împreună pasajul evanghelic care a constituit tema centrală a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor 2024 – din Evanghelia după Luca (Lc 10, 27) – în lectura arhidiaconului Grațian Guiaș. A urmat predica celei de a opta seri, care a revenit reprezentantului Bisericii Evanghelice-Lutherane, Părintele paroh Mátyás Attila.

Unitatea Creștinilor nu este o mișcare care s-a zămislit în cadrul unor comunități creștine, ci este voința Mântuitorului nostru Isus Cristos care se ruga Grădina Ghetsimani «Doamne, vreau ca toți să fie Una, cum eu sunt una cu Tine». Acum mai bine de un secol, în 1910, Biserica Evanghelică-Lutherană era printre inițiatorii care au zis că această dorință a Mântuitorului trebuie luată în serios. Deși biserica creștină este divizată și astăzi trăiesc în diferite culte, creștinii care fac parte din acestea trebuie să caute calea unității, nu a uniformității, ci a unității în rugăciune”, a subliniat Părintele Attila, citând apoi un important teolog german, Dietrich Bonhoeffer, care susține că divizarea bisericii creștine este un păcat moștenit de la strămoșii noștri, de aceea „noi, creștinii, precum luptăm contra tuturor păcatelor trebuie să luptăm și pentru unitatea creștinătății”.

Vorbind pe marginea mottoul Octavei de Rugăciune din acest an, Părintele Mátyás Attila s-a pus în ipostaza creștinului de astăzi care, foarte probabil l-ar întreba pe Isus unde trebuie să meargă pentru a fi mântuit? Reiterând fragmente din mesajul fiecărui reprezentant al cultelor participante pe parcursul Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, predicatorul a evidențiat că: „Mântuirea nu este legată de o biserică sau un cult, ci de Domnul nostru Isus Cristos, care spunea: «Eu sunt Calea, Adevărul și Viața, nimeni nu merge la Tatăl decât prin Mine» sau «Eu sunt Învierea și Viața, cine crede în Mine chiar dacă va muri, va trăi». Această viață dincolo de moarte este mântuirea noastră. În acest context puteți fi liniștiți – subliniază încă o dată Părintele Mátyás Attila –  nu apartenența voastră de un cult vă duce la Mântuire, ci credința în Isus Cristos, iar cei care cred în El toți vor fi mântuiți.” Concluzionând, predicatorul serii a recitat în limbile maghiară și română versurile unui cântec  care spune: „Cred în Tine, Doamne, Isuse, Eu doar în Tine cred, cine e purtat de dragostea Ta, cu siguranță, va fi mântuit. Amin”.

După pauza muzicală susținută de tinerii Eparhiei de Oradea, fiecare reprezentat a adus un mesaj la ultima zi a Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor la Oradea, un parcurs desfășurat „de la steaua Nașterii Domnului, până la Crucea Sa” și dincolo de aceasta, care se dorește a fi prilej de a rămâne și pe viitor uniți în rugăciune unii pentru alții.

Învață-ne să ne iubim unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții, să ne purtăm poverile unii altora cu răbdare, și ne unește în legătura neclintită a dragostei în numele Tău cel Sfânt, dându-ne nouă a vedea fiecare dintre frații și surorile noastre chipul Slavei Tale celei negrăite și a nu uita că fratele nostru este viața noastră! Așa, Doamne, cel ce ne-ai adunat laolaltă întru bună-voirea Ta, fă-ne pe noi cu adevărat o familie, viețuind cu o singură inimă, cu o voi, într-o singură iubire după sfatul Tău cel înainte de veci. Umbrește lucrarea aceasta și o acoperă cu acoperământul Preacuratei Maicii Tale și a tuturor sfinților Tăi, binecuvântând și ocrotind pe fiecare ce rostește și se ostenește cu lucrarea făpturilor Tale! păzește-ne adică de gânduri stricăcioase, de cuvinte necuvioase și de înclinări ale inimii care surpă pacea, unitatea și încrederea. Să dăinuiască această lucrare, întemeiată fiind pe piatra Sfântului Cuvânt: ca toți să aflăm odihna întru Tine, blândul și smeritul Împărat al nostru, acum și pururea și în vecii vecilor, amin.”, a spus la acest moment Pr. Prof. Viorel Popa.

Mulțumind încă o dată tuturor celor care au participat la seara de încheiere a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor 2024 și tuturor celor care au făcut posibilă buna ei desfășurare, în mod special doamnei Laura Ologu, din partea Biroului Pastoral EGCO, episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Oradea și-a exprimat speranța de a rămâne împreună unii pentru alții:„Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute ca mintea, gândul și sufletul să rămână împreună, mereu, pentru o perioadă de un an și totdeauna, de-a lungul vieții noastre. Este foarte important să ascultăm Cuvântul Domnului care spune «Să iubești pe Domnul Dumnezeul Tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată inima Ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți», iar acum la sfârșit eu vă îndemn cu aceleași cuvinte ale Domnului «Mergând, faceți și voi la fel!». Iubiți-L pe Domnul și iubiți-l pe aproapele!” – a încheiat PSS Virgil Bercea.  Toți cei prezenți au primit la final binecuvântarea oferită de fiecare reprezentant.

Pe parcursul acestei Săptămâni de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, a fost prezentă în fiecare loc de rugăciune o Cutie Albă, proiect al Colectei Comune a cultelor, prin care s-a dorit participarea tuturor creștinilor, printr-un gest concret, la activitățile caritabile ale uneia dintre bisericile participante. În acest an, scopul acestei Cutii Albe a fost acela de a susține proiectul Cantinei Săracilor – Casa Maria Rosa – a Caritas Eparhial Oradea, unde în fiecare zi primesc o masă caldă peste 50 de persoane defavorizate din orașul nostru. Cutia Albă va fi deschisă public, joi, 25 ianuarie a.c., de la ora 11.00, în sala de ședințe a Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, în prezența tuturor reprezentanților cultelor și a presei care dorește să ia parte la acest moment.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Biroul de Presă EGCO
Mihaela Caba-Madarasi


Sursa: egco.ro