În 18 octombrie a trecut la Domnul, academicianul Eugen Simion, care a fost legat de Biserica noastră printr-o profundă prietenie.

Ne închinăm în fața amintirii ilustrului defunct, cel care și-a legat pe vecie numele de Biblia de la Blaj, pe care a prezentat-o Papei Ioan Paul al II-lea; cel care a facilitat apariția Bibliei Vulgata a lui Petru Pavel Aron; în fața celui care a coordonat apariția Antologiei „Școala Ardeleană”; în fața profesorului pe care l-am apreciat ca om de cultură și spirit, de finețe și eleganță intelectuală, spirituală și umană, ca prieten.

Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i facă parte cu drepții și să-l așeze în Împărăția cerurilor.

+ Virgil Bercea

Episcop


Sursa: egco.ro