Cea de-a doua zi a vizitei ad limina apostolorum a episcopilor catolici din România a debutat cu întâlnirea reprezentanțiilor Congregației pentru Episcopi.

Congregaţia pentru Episcopi

Acest Dicaster a fost înființat de Papa Sixtus al V-lea prin Constituția Immensadin 22 ianuarie 1588, sub numele Congregației pentru ridicarea de biserici și a rezervelor consistoriale, mai târziu numele a fost schimbat în Sânta Congregație Consistorială. Sfântul Pius al X-lea prin Constituția Sapienti Consilio din 29 iunie 1908 a extins competențele acesteia, dându-i putere în ceea ce privește alegerea episcopilor, înființarea de episcopii și a capitolelor canonice, supravegherea păstoririi eparhiilor, supravegherea regimului, a disciplinei, a administrării și a studiilor din seminarii. Sfântul Părinte însuși era Prefectul acestei Congregații.

Cu constituția apostolică Regimini Ecclesiae Universae, din 15 august 1967, Papa Paul al VI-lea, a schimbat din nou numele în Sfânta Congregației pentru Episcopi și, totodată, primind noi competențe.

Prin Constitușia Apostolică Pastor Bonus, din 28 iunie 1988, Sfântul Ioan Paul al II-lea, fără a aduce atingere competențelor Congregației pentru Bisericile Orientale și pentru Evanghelizarea Popoarelor, Congregației pentru Episcopi i-au fost date noi competențe, printre care de a se ocupa de vizitele apostolice, să pregătesc tot ceea ce se referă la vizitele ad limina Apostolorum, să examineze rapoartele cincinale ale Bisericilor particulare încredințate grijii sale.

Odată cu publicarea anuarului pentru vizitele „ad limina“, din 29 iunie 1988, a fost înființat în cadrul Congregației Biroul pentru Coordonarea vizitelor «ad limina Apostolorum». Informată de Prefectura Casei Pontificale despre orarul de vizite ale diferitelor grupuri episcopale, se abordează problemele legate de pregătirea și desfășurarea vizitelor și, în special, programul celebrărilor și întâlnirilor romane ale episcopilor, precum și relațiile cu Dicasterele ce urmează să fie vizitate.

Congregația pentru Episcopi, continuă inițiativa începută în 2000, în colaborare cu Congregația pentru Bisericile Orientale, promovând o reuniune la Roma, în septembrie, pentru noii episcopi, numiți în cursul anului. Aceste zile de formare au ca scop crearea unui moment puternic de comuniune a noilor prelați cu Succesorul lui Petru și între ei, pentru a împărtăși experiența plinătății sacramentului primit.

În numele Papei Francisc, din anul 2015 Congregația pentru Episcopi, în fiecare an, oferă oportunitatea unei întâlniri și a unei reculegeri spirituale a episcopilor care împlinesc cinci-șase ani de la consacrare. Scopul central al reuniunii este ca toți episcopii care participă, într-un mediu de fraternitate adevărat să-și împărtășească sincer bucuriile, dificultățile și provocările slujirii episcopale, îmbogățindu-se reciproc, astfel încât să se realizeze o mai mare aprofundare a harului și a responsabilității episcopatului.

Vă reamintim că în perioada 5-10 noiembrie 2018 episcopii romano-catolici și greco-catolici din România efectuează vizita ad limina apostolorum, la Roma, în cadrul căreia se vor întâlni cu Papa Francisc și cu reprezentanți ai diferitelor oficii din Curia Romană.

ACC

(Sursa foto: Pr. diacon Marius Cîmpean)