Cea de-a cincea zi a vizitei ad limina apostolorum a episcopilor catolici din România a debutat cu întâlnirea reprezentanțiilor Congregației pentru Cler.

Congregația pentru Cler

„Congregația pentru Cler“: acesta este noul nume pe care Papa Paul al VI-lea l-a atribuit „Sfintei Congregații a Conciliului“, prin Constituția ApostolicăRegimmini Ecclesiae, din 15 august 1967.

Istoria acestei Congregații începe cu S. Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, instituită de Papa Pius al IV-lea prin Constituția Apostolică Alias Nos din 2 august 1564, pentru a asigura interpretarea corectă și respectarea practică a normelor prevăzute de Conciliul de la Trento. Papa Grigorie al XIII-lea i-a încredințat mai multe atribuții, iar papa Sixtus al V-lea a însărcinat această Congregație cu revizuirea actelor consiliilor provinciale și, în special, a primit sarcina de a promova punerea în aplicare a reformelor stabilite de Conciliul de la Trento. Ulterior, sarcina de a interpreta canoanele Conciliului din Trento a încetat și competența vastă a dicasterului a fost transferat treptat la alte congregații care au apărut între timp; dar Congregația a păstrat numele său istoric de Sfânta Congregație a Conciliului, până la 31 decembrie 1967. Înainte de acest nume nou și noua alocare a competențelor stabilite de Paul al VI-lea prin Constituția Apostolică, sarcinile Congregației au fost indicate de canonul 250 din Codul de drept canonic.

Competența Congregației pentru Cler, este acum indicată de nr. 93-98 din Constituția Apostolică Pastor Bonus și este articulată în trei birouri: Oficiul pentru cler, Oficiul Catehetic, Oficiul administrativ.
Instituțiile anexate Congregației sunt: Studium, Consiliul Internațional pentru cateheză, Institutul „Sacrum Ministerium.

Actualii superiori ai Congregației sunt:

Prefect: H.Em. Cardinalul Beniamino Stella

Secretar: Rev. Joel Mercier

Subsecretar: P. Andrea Riva

ACC

(Sursa foto: Pr. diacon Marius Cîmpean)