Comemorarea Sfinților Trei Ierarhi „Vasile, Grigore și Ioan” este an de an prilej de mare sărbătoare pentru comunitatea Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea, care poartă hramul celor trei sfinți mari dascăli ai lumii. Cu acest prilej, instituția de învățământ și formare religioasă care era înființată la Oradea în urmă cu 232 de ani (30 ianuarie 1792), a deschis sărbătoarea cu Vecernia Mare a Hramului, celebrată luni, 29 ianuarie a.c., de eparhul locului în Biserica Seminarului. În solemnitatea sărbătorii, pe 30 ianuarie a.c., momentul central a fost Sfânta Liturghie arhierească celebrată de Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcop greco-catolic al Eparhiei de Oradea, împreună cu S.E. László Böcskei, episcop romano-catolic de Oradea, și PSS Ioan Bot, episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj, alături de preoții vicari ai Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, pr. Anton Cioba, rector al Seminarului orădean, părinții vice-rectori și un numeros sobor de preoți din Eparhia Oradea, Eparhia de Cluj-Gherla și Arhieparhia de Alba-Iulia și Făgăraș. Sfânta Liturghie, transmisă în direct de Radio Maria România și Maria TV, a fost însoțită de glasurile studenților teologi ai Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea, sub conducerea maestrului prof. Radu Mureșan. La sărbătoarea hramului au luat parte reprezentanți ai instituțiilor locale, printre care primarul Municipiului Oradea, domnul Florin Birta, și doamna Antonia Nica, viceprimar al Oradiei. De asemenea, au fost prezenți decanul Facultății de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Pr. prof. dr. Cristian Barta, Pr. Grigore Furtună, rector al Seminarului Teologic din Cluj-Napoca și Pr. Florian Guțiu, rector al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Blaj. Împreună cu aceștia, alte cadre didactice universitare din țară, profesori ai departamentului orădean al Facultății de Teologie Greco-Catolică, formatori, personal auxiliar și nenumărați credincioși, au venit să trăiască împreună bucuria acestei sărbători, în cadrul căreia a avut loc și prezentarea publică a albumului omagial „Demetriu Radu” – recent apărut la editura Primus. Toți cei prezenți s-au bucurat deopotrivă de un moment muzical susținut de trei membri ai Filarmonicii de Stat Oradea.

În predica la Sfânta Liturghie, PSS Ioan Bot, episcop de Lugoj, a subliniat apropierea celor trei mari sfinți dascăli ai lumii – Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nazians Teologul, Sfântul Ioan Gură de Aur care au trăit în secolul al IV-lea. „Ei sunt râuri de miere curgătoare ale înțelepciunii – a subliniat ierarhul citând din Troparul sărbătorii – îi unește epoca în care au trăit, raporturile dintre ei, misiunea de ierarhi, sfințenia vieții, scrierile teologice, de aceea îi sărbătorim împreună începând cu secolul al XII-lea. În contactul cel mai frecvent și imediat pe care îl avem noi – preoții și seminariștii, viitori preoți – cu acești ierarhi este în celebrarea Sfintelor Liturghii care poartă numele a doi  dintre ei, Sf.Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur. Tocmai în celebrarea pe care o facem acum, aici ne întâlnim cu ei – ne întâlnim zilnic.” Episcopul a vorbit apoi despre rolurile preotului celebrant, printre care este  acela de „a da viață, de a da sens și semnificație semnelor și gesturilor liturgice pe care le face, pentru ca acestea să nu fie doar acțiuni mecanice, ci să convingă, să transmită și să înflăcăreze lumea”. Pornind de aici, eparhul de Lugoj a invitat la reflecție asupra a  ceea ce punem noi în gesturile pe care ni le-au lăsat acești mari sfinți, în Sfintele Liturghii și cum transmitem prin ele darul Lui Dumnezeu?

„În seara aceleiași zile, prima a săptămânii, deși ușile în care stăteau ucenicii erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul ucenicilor și le-a zis: «Pace vouă». Prospețimea acestui «Pace Vouă» devenit în Sfânta și dumnezeiască Liturghie «Pace tuturor» vine de la Cel Înviat și este biruința credinței, a încrederii, a încredințării Tatălui, biruința dăruirii în Jertfă a Lui Isus. (…) În esență, este biruința iubirii Lui față de Tatăl și față de noi. Acest «Pace vouă» a trecut prin Cruce, prin nedreptate, prin suferință, prin moarte neagră și prin ședere în mormânt, spunând după Înviere ucenicilor să se liniștească de toate temerile lor. ‘Convingeți-vă, legați experiența voastră cu mine, învățătorul vostru de dinainte de pătimire, cu cel de acum, după Înviere, sunt același: viu pentru totdeauna.’ Bazați-vă întotdeauna pe dinamica și pe misterul pascal, din moarte la Viață! – a transmis predicatorul seminariștilor orădeni. «Pace vouă», cules de pe buzele Lui Isus, are un conținut pe care îl oferă și îl transmite, vine dintr-un interior pacificat, convins și sigur, din inima Lui. Nu este doar un concept, este un influx. Ca celebrant, ce duc eu pe semnul păcii?”.

„Pace tuturor” poate fi un pelerinaj al celebrantului din zorii dimineții Învierii, până în inimile către care se îndreptă, preoții și viitorii preoți fiind chemați să transmită Pacea Domnului celor care au venit să o caute. „(…) Pacea este cadrul pentru o viață bună și știm că în lume, în contextul pe care îl trăim și în vecinătatea noastră este nevoie de pace, este nevoie de pace acolo unde curge sânge din orgoliu uman și nebunesc, este nevoie de pace pentru a opri sfâșierea sufletelor orfanilor, a văduvelor, a familiilor abia-întemeiate. Aceasta este una dintre misiunile noastre: să transmitem pacea” – a mai spus PS Ioan, dorind „La mulți ani!” Seminarul Teologic „Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea, seminariștilor, Facultății de Teologie Greco-Catolică și tuturor celor care colaborează la formarea viitorilor preoți aici.

Mulțumind Preasfiției Sale Ioan pentru cuvântul de învățătură, Preasfințitului László Böcskei pentru prezență, preoților con-celebranți, oaspeților veniți din Oradea și din celelalte Eparhii, Preasfinția Sa Virgil Bercea a împărtășit recenta experiență din Nairobi (Kenya), unde a participat la un Seminar comun al SECAM-CCEE. Cu această ocazie, eparhul de Oradea a subliniat importanța fraternității și a trăirii comunitare a Sfintei Liturghii, care este o sărbătoare a întregii comunități, la care participăm cu bucurie, pentru a sta împreună cu Domnul și unii cu alții.

După Sfânta Liturghie arhierească din ziua hramului, un cadru deosebit a fost creat în Biserica Seminarului Teologic din Oradea prin piesele interpretate de artiștii instrumentiști Camelia Andone (pian), Victor Sandu și Bogdan Cocora (violocel), de la Filarmonia de Stat Oradea, un preambul la prezentarea albumului omagial dedicat episcopului „Demetriu Radu”, realizat de Episcopia Greco-Catolică de Oradea Primăriei Oradea, cu sprijinul Primăriei Oradea și al Consiliului Local. Albumul, bilingv, este primul din seria dedicată „Episcopilor Greco-Catolici de Oradea Mare” și a fost realizat cu binecuvântarea Preasfinției Sale Virgil Bercea, sub coordonarea doamnei Rodica Indig, consilier cultural al Episcopiei Greco-catolice de Oradea. La realizarea lui au conlucrat Pr. prof. dr. Alexandru Buzalic, Pr. dr. Ciprian Robotin, alături de o vastă echipă formată din fotografi (Eugen Ivuț, Florin Șipos, Vasile Gheorghe, Ovi Pop,  Othilia Groza) și translatori (prof. Camelia Luncan, prof. Natalia Hodut, prof. Paula Mureșan, Szombati Gille Annamária). Concepția grafică a fost asigurată de Adi Buzaș.

Prezentarea albumului „Demetriu Radu” a fost făcută pe 30 ianuarie a.c. de Pr. prof. univ. Cristian Barta, decan al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică, din cadrul Universității „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, care a dăruit o imagine completă nu doar asupra volumului, ci mai ales a vieții și activității înaltului prelat.

Onorat să participe la această festivă celebrare a hramului Seminarului Teologic din Oradea, mulțumind PSS Virgil Bercea și pr. rector Anton Cioba pentru invitație, Pr. prof. Cristian Barta a subliniat importanța acestei publicații „care merită multe gânduri”, arătând încă o dată cum Biserica Greco-Catolică și-a trăit la Oradea vocația culturală într-un mod eminent. Toate realizările Episcopiei de Oradea, lunga tradiție și valoroasele realizări ale Seminarului Teologic din Oradea „nu ar fi fost posibile dacă Eparhia de Oradea nu ar fi fost păstorită de o serie de ierarhi luminați care au slujit Biserica și poporul cu devotament și dăruire. Unul dintre acești episcopi a fost Demetriu Radu, căruia îi aducem astăzi un omagiu prin prezentarea acestui album coordonat de distinsa doamnă Rodica Indig, care a apărut la Editura Primus în condiții grafice de înaltă ținută. Un album care reconstituie viața, personalitatea, activitatea episcopului Demetriu Radu, conjugând într-un mod reușit imaginile cu o mulțime de informații luate din presa timpului, documente inedite.”

Episcopul Demetriu Radu a fost „un personaj care prin însăși privirea lui denotă demnitate, un ierarh care exprimă măreția celui care și-a dăruit viața în întregimii lui Dumnezeu și sufletelor și care a devenit un instrument al Domnului” – a subliniat Pr. prof. Barta, vorbind despre „un episcop care privește departe, privirea lui străbate timpurile, ajunge la noi astăzi, ne vorbește despre moștenirea pe care ne-a lăsat-o aici la Oradea, la Beiuș, la Rădești. O privire prin care episcopul ne spune că trebuie să avem curajul de a ne asuma proiecte mari pe termen lung. Niciodată nu găsim poate situația ideală în care să avem toate mijloacele la dispoziție, dar cred că acest exemplu întruchipat de episcopul Demetriu Radu ne poate inspira pe fiecare dintre noi.”

Vorbitorul a prezentat apoi lucrarea, care se deschide cititorului „prin inspirata prefață a Preasfințitului Părinte Virgil Bercea, care evidențiază cu recunoștință dimensiunile complexe ale activității episcopului Demetriu Radu, pastorale, administrative, culturale, diplomatice, dar și principalele sale realizări care au marcat în mod substanțial dezvoltarea Episcopiei Greco-Catolice de Oradea. Este sugestivă și emoționantă interpretarea finalului dramatic al vieții sale, ca o prefigurare a perioadei martiriului prin care urma să treacă Biserica Greco-catolică după anul 1948. Structura albumului este concepută în trei registre tematice care se completează reciproc.”

Primul dintre acestea, cuprinde reperele bibliografice, expuse în lumina teologiei slujirii ecleziale de Pr. prof. dr. Buzalic Alexandru, care „ne surprinde plăcut prin abordarea inedită: reperele biografice sunt prezentate nu doar în sens istoric evenimențial, ci mai cu seamă în lumina teologiei ispășirii ecleziale. Avem aici o istorie a vieții lui Demetriu Radiu care este prezentată într-o manieră care o transformă într-o istorie a Harului Lui Dumnezeu care a lucrat în vrednicul episcop în deplină coerență cu deviza sa episcopală «Per Crocem ad lucem» [Prin Cruce, la lumină]”.

Cel de al doilea registru tematic este realizat de Pr. dr. Ciprian Robotin care „se oprește asupra implicării episcopului Demetriu Radu în importantul eveniment al Marii Adunări Națională de la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia, precum și în alte evenimente majore – prezentate cu obiectivitate, evocând străduințele ierarhului de a apăra identitatea românească a școlilor greco-catolice, de a susține cauza emancipării românilor ardeleni în perioada Imperiului Austro-Ungar. Un alt moment semnificativ, consemnat și în fotografii a fost vizita Maiestăților Lor Regele Ferdinand și regina Maria, la Oradea, la 23 mai 1918, când Preasfinția Sa episcopul Demetriu Radu a avut un rol central, cvasi de amfitrion, oferind cu acel prilej o recepție în Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea.”

Al treilea registru ne prilejuiește „o autentică delectare intelectuală, estetică și spirituală dedicată celui care a fost episcopul ctitoriilor sub semnul Crucii, Demetriu Radu – realizată de doamna Rodica Indig, consilier cultural al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea – care dezvăluie intenția de a merge dincolo de inventarul numeroaselor ctitorii pastorale și educative ale ierarhului. Pe măsură ce ne adâncim în lectura textului suntem introduși progresiv într-un fascinant univers al formelor estetice, în care elementele de arhitectură, de pictură și de sculptură sunt decriptate într-un sens spiritual. Rafinamentul, claritatea și complexitatea interpretărilor, atenția acordată delatiilor, dar și viziunii de ansamblu, conferă o admirabilă calitate paginilor dedicate Palatului Episcopal din Oradea și bisericii construite de episcopul Demetriu Radu la Rădești.

Finalul albumului cuprinde predica și o rugăciune rostită de episcopul omagiat, cu prilejul sfințirii bisericii din Rădești, amândouă fiind texte de o mare sensibilitate și profunzime creștină, așa cum sunt alte documente inedite prezente în publicație, precum scrisoarea din partea cardinalului Iuliu Hossu, de la a cărui naștere s-au împlinit 139 de ani (30 ianuarie 1885-28 mai 1970). Cu recunoștință pentru autorii acestui album omagial de înaltă-ținută, Pr. prof. Cristian Barta l-a recomandat spre lectură tuturor celor interesanți de cultura și de spiritualitatea orădeană.

La ceas de sărbătoare și omagiere, doamna Mariana Casian, o oferit o supriză tuturor celor prezenți: un tablou inedit realizat minuțios din mărgele reprezentându-l pe episcopul Demetriu Radu, în fața Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea, vegheat de Sfânta Fecioară Maria. Acesta, ca „o feerie din imensa aripă a timpului, un act de recunoștință, știind că recunoștința este memoria inimii!”, a spus dumneai.

Clipe de recunoștință, credință și iubire, trăite împreună – care au pornit de la Sfânta Liturghie ca „moment principal al vieții creștine și al misiunii viitorilor preoți”, cum a subliniat la final pr. Anton Cioba, rector al Seminarului Teologic „Sfinții Trei Ierarhi din Oradea”, mulțumind tuturor pentru participare, încredințându-i pe preoții și seminariști orădeni rugăciunilor tuturor celor prezenți, pe care, la rândul lor îi asigură de apreciere și pomenire.

Hramul Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea s-a încheiat cu o agapă comunitară în Aula Magna a Seminarului Teologic, ocazie de socializare și bucurie împărtășită.

Biroul de Presă EGCO
Mihaela Caba-Madarasi


Sursa: egco.ro