Momentul principal al Hramului acestui schit de surori din Ordinul carmelitan a fost Sfânta Liturghie, care a avut ca slujitor arhieresc pe P.S. Mihai Frăţilă, înconjurat de 7 preoţi greco-catolici, 3 preoţi romano-catolici (din Bucureşti, Franţa şi Austria) şi vreo 200 de pelerini veniţi mai de aproape sau mai de departe, urmată de o agapă frăţească, pregătită de surori şi de ajutoare.

Au contribuit cu muncă benevolă la schit un grup de 7 cercetaşi veniţi din Franţa şi 10 seminarişti de la Blaj. După amiază, ca în fiecare an, sărbătoarea a continuat cu un colocviu, care se înscrie în seria de Conferinţe din fiecare an cu acest prilej, la care sunt invitaţi reprezentanţi din diferite confesiuni creştine şi din partea comunităţilor evreieşti. Tema aleasă pentru conferinţele din acest an a fost slujirea liturgică. Au susţinut prezentări pe această temă şi au răspuns la întrebările celor care au asistat, Prim-rabinul Comunităţilor Evreieşti de cult mozaic din România, dl. Rafael Schäffer, Pr. Hans Bruno Fröhlich, decan districtual (protopop) în Sighişoara al Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană (Biserica luterană sau „săsească”), Pr. Edouard Divry, teolog dominican din Toulouse (Franţa), Pr. Şerban Tarciziu, romano-catolic, profesor la Universitatea din Bucureşti, Maica Amanda, carmelitană din Mănăstirea  „Sfântul Ilie” din St. Rémy (Franţa), mănăstirea „mamă” a Schitului din Stânceni,  şi Pr. Alexandru Ioniţă, ortodox, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Detalii, pe blogul schitului.

 

Pr Arhimandrit Cornel Dîrle