Congregația Surorilor Maicii Domnului (CMD) a celebrat la 8 septembrie, ca în fiecare an de Sărbătoarea Nașterii Preasfintei Fecioare Maria, hramul Mănăstirii Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Mănăstirea a fost sfințită de către Întâistătătorul Bisericii noastre, Cardinal Lucian Mureșan în 8 septembrie 2003. Aici se află sediul Congregației Surorilor Maicii Domnului, institut religios greco-catolic întemeiat de Mitropolitul dr. Vasile Suciu în 1921, la Blaj. Surorile din această Congregație au împărtășit întru totul destinul Bisericii Greco-Catolice din România, trecând și ele prin focul încercărilor și persecuțiilor pentru credință sub regimul comunist, timp de peste 40 de ani. Încă de la întemeiere, dar și în perioada de clandestinitate, precum și în perioadele succesive ieșirii BRU la lumină, Surorile s-au străduit să își aducă prinosul de jertfă pentru sluji aproapelui după modelul Preasfintei Fecioare Maria – calea pe care au ales să o urmeze, având totodată la suflet îndemnul părintelui fondator: „de a apropia neamul nostru cât mai mult de Domnul, prin credință vie”.

La împlinirea a 15 ani de la sfințirea acestui așezământ călugăresc, în semn de recunoștință față de Bunul Dumnezeu și față de Preacurata Fecioară Maria, Surorile au întâmpinat sărbătoarea printr-o Veghe de rugăciune. Astfel, în ajunul sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, PS Florentin Crihălmeanu – Eparh de Cluj-Gherla, pcuv. pr. Protoegumen Laurean Daboc OSBM, cucernicul pr. Ioan Pop, consilier eparhial și capelan al surorilor OSBM, pr. Florin Pop, spiritualul Reuniunii Mariane și cucernicul pr. Cristian David – cancelar episcopal și capelan al surorilor CMD, au celebrat în capela Mănăstirii, Slujba Vecerniei, urmată de rânduiala Paraclisului Maicii Domnului. După un scurt moment de comuniune și împărtășire fraternă, privegherea a continuat cu o oră de Adorație Euharistică.

În dimineața zilei de sâmbătă, 8 septembrie 2018, Sărbătoarea a început cu procesiunea-pelerinaj devenită tradiție la nivel local, de la Catedrala greco-catolică „Schimbarea la Față” până la Mănăstirea Maicii Domnului. Procesiunea a fost condusă de Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, alături de un număr mare de preoți și credincioși, care au unit osteneala drumului cu prinosul de cânt și rugăciune închinat Maicii Sfinte. Pelerinii au fost primiți de preacuvioasa Maică Teodorina, Superioara generală a Congregației Surorilor Maicii Domnului și de pr. capelan Cristian David.

Momentul central al Sărbătorii l-a constituit celebrarea Sfintei Liturghii Arhierești de către Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, alături de Excelența Sa Kyr Joseph Ghebara, Arhiepiscop de Petra și Filadelfia, Înaltul Prelat oaspete din Aman, Iordania. Au concelebrat Mons. Călin Ioan Bot, vicar general, pr. arhimandrit Bassan, Vicarul general al IPS Joseph, pr. capelan Cristian David și un mare număr de preoți. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Angeli”, dirijat de prof. Monica Cerghizan, în alternanță cu Corul Surorilor CMD de la Mănăstire. La acest moment celebrativ, alături de surorile din CMD au participat călugării și călugărițele din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare, preoții și frații din Societatea lui Isus și surorile din Congregatio Jesu. De asemenea, s-au alăturat la ceas de sărbătoare, în număr mare, membrele Reuniunilor Mariane din toate Eparhiile BRU, aflate la Cluj-Napoca cu ocazia Întâlnirii naționale a Reuniunii Mariane.

Între sutele de credincioși care s-au unit în rugăciune, s-au aflat: un grup de tineri din parohia „Sfântul Gheorghe”, Sângeorz-Băi – parohie în care, de mai bine de 10 ani, Surorile CMD desfășoară o intensă activitate de cateheză și apostolat, oferindu-și sprijinul pentru buna organizare; tinerii din Asociația Cercetașii Munților au fost de mare ajutor atât în pre-ziua sărbătorii cât și în timpul procesiunii și al celebrării liturgice, îngrijindu-se de alimentarea cu apă, marcarea locurilor pentru Sf. Împărtășanie și la final, în cadrul agapei fraterne; de asemenea, s-au implicat cu bucurie și tinerii din ASTRU Cluj, însoțiți de un grup de voluntari din parohia Mosta, Malta, alături de pr. Sergio Fenech.

Prezența ierarhilor noștri, a preacucernicilor și cucernicilor preoți, a persoanelor consacrate, a membrilor Reuniunilor Mariane, a tinerilor care în mod generos au dăruit din timpul lor pentru pregătirea acestei sărbători și a tuturor credincioșilor iubitori și cinstitori ai Preasfintei Fecioare Maria, Mama noastră Cerească, a conferit solemnitate rugăciunii și ne-a întărit în dragostea față de Dumnezeu, față de Maica Domnului și față de Biserica din sânul căreia facem parte.

Meditația la celebrarea liturgică a Preasfinției Sale Florentin s-a referit la Sărbătoarea Nașterii Preasfintei Fecioare Maria – „sărbătoare care împreunează Bisericile din Orient și din Occident”. „Suntem aici cu bucurie, la Mănăstirea Surorilor CMD”, a spus Ierarhul, „într-o sfântă zi de sâmbătă dedicată Preasfintei Fecioare Maria. Ne bucurăm pentru că, la celebrarea de astăzi, ne face onoarea de a fi alături de noi Înaltpreasfințitul Arhiepiscop de Petra și Filadelfia, Iosif, mulțumim, de asemenea și pr. arhimandrit Bassan.” Preasfinția Sa a salutat și Surorile CMD, precum și prezența membrelor Reuniunilor Mariane și a tuturor credincioșilor. „Ne amintim că au trecut deja 15 ani de la acel 8 septembrie 2003, când prin voia Bunului Dumnezeu, Pr. Întâistătător al Bisericii noastre, Înaltpreasfințitul Episcop și Mitropolit atunci, Lucian, astăzi Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, binecuvânta această Mănăstire prin sfințire cu apă sfințită și ungerea cu Sf. Mir, dimpreună cu Episcopul locului și cu alți Episcopi și un frumos sobor de preoți împreună-celebranți”. A mulțumit și celor 23 de preoți și cei aproape 400 de credincioși care au venit în procesiune de la Catedrala „Schimbarea la Față” la Mănăstirea Maicii Domnului și sunt prezenți, alături de alte sute de credincioși, la frumoasa celebrare.

A fost prezentat apoi motivul sărbătorii, „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, mărita Doamna noastră. Dorim să aducem cinstire și laudă, Preasfântului Dumnezeu, pentru Preasfânta Lui Mamă, pe care astăzi o aniversăm în momentul nașterii ei, în momentul intrării ei în istoria umană, în istoria noastră, a oamenilor, pentru a ne deschide tuturor istoria veșniciei, istoria mântuirii. Este o tradiție a Bisericii care din sec. al IV-lea a sărbătorit acest moment festiv”, a spus Ierarhul, prezentând, în continuare, detaliat, semnificația sărbătorii, care ulterior este preluată și înscrisă în calendarele bizantine la Constantinopol și în Occident mai târziu, în sec. al VII-lea, de către Papa Sergiu I. Cu ocazia Anului Centenarului Marii Uniri, an dedicat Episcopului martir și mărturisitor Iuliu Hossu, în curtea mănăstirii a fost amplasată și Expoziția documentară „Iuliu Hossu, Păstor al românilor și Mărturisitor al credinței”, cuprinzând referințe biografice, opinii ale unor personalități și imagini reprezentative despre viața Ierarhului de Cluj-Gherla.

La final, au fost rostite cuvinte de mulțumire pentru comuniunea de rugăciune sub razele privirii Maicii Sfinte, s-au făcut schimburi de daruri și amintiri. În acest context, PS Florentin a oferit ES Kyr Joseph Ghebara, diploma și medalia Iuliu Hossu, și, aceleași distincții le-a decernat preacuvioasei Maici Teodorina, Superioara generală și Congregației Surorilor Maicii Domnului, «în semn de prețuire și recunoștință pentru modelul autentic de trăire a vieții consacrate și de slujire a Bisericii Române, Unită cu Roma, Greco-Catolică, prin rugăciune și apostolat după modelul Preasfintei Fecioare Maria. Fie ca modelul vieții Arhiereului Iuliu Hossu, Vestitorul Marii Uniri, să constituie pentru noi un ideal de urmat!» – a fost îndemnul de încheiere.

mai multe fotografii: aici