Sărbătoare „a bucuriei” – Nașterea Maicii Domnului, celebrată la 8 septembrie 2021, a reunit la mănăstirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca sute de credincioși, veniți, ca în fiecare an, pentru a dobândi cerești binecuvântări și a se împărtăși cu Cristos euharisticul, primind totodată în suflete lumina celui de-al 18-lea hram al mănăstirii Congregației Surorilor Maicii Domnului (CMD), de pe str. Romul Ladea, nr. 6, Cluj-Napoca.

Sub cerul senin, în căldura culorilor deja de toamnă ce împodobeau curtea locașului mănăstiresc, la orele dimineții s-a desfășurat Sfânta Liturghie Arhierească celebrată de Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, împreună cu Preasfinția Sa Mihai Frățilă, Episcop al Episcopiei Greco-Catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de București. Ierarhii au fost asistați de Mons. Marius Cerghizan, Vicar general și de zeci de preoți și preoți călugări, ajutați de diaconi și subdiaconi, în prezența, la dreapta altarului, a Maicii Teodorina, Superioara generală a CMD cu surori CMD din comunitățile clujene și din celelalte comunități CMD, de la Blaj, Oradea și Sighetu Marmației.

Prin celebrarea solemnă, la Mănăstirea Maicii Domnului, Sanctuar Arhiepiscopal Major, s-a cinstit încă o dată nu doar Nașterea „celei binecuvântate între femei”, Preasfânta Fecioară Maria, ci și evenimentul celebrării în acest an a unui centenar de istorie și mărturie de credință a acestei congregații călugărești a Bisericii Române Unite. Mai mult, modelul Mariei – sora lui Lazăr, cel de a rămâne la picioarele lui Isus, după cum prezintă fragmentul evanghelic al Sărbătorii Nașterii Maicii Domnului (Lc 10,38-42;11,27-28), a fost însușit și imitat de către o tânără novice din Congregația Surorilor Maicii Domnului, sora Paulina Dul, care a depus, în fața Bisericii, în mâinile Preacuvioase Maici Teodorina, Superioara generală a CMD, primele voturi temporare.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corul „Angeli” dirijat de prof. Angela David. Între participanți s-au aflat persoane consacrate din ordine și congregații călugărești, precum: surori din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare cu Maica Veridiana, Superioară provincială, călugări din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare cu pr. ierom. Ermil Jurja, Superior provincial, călugări din Societatea lui Isus. Buna desfășurare a celebrării a fost vegheată, ca în alte ediții, de tinerii Cercetași ai Munților, alături și de tineri din ASTRU. Între credincioșii prezenți s-au aflat membre ale Reuniunii Mariane și membri din alte asociații eparhiale.

Cuvântul de învățătură, rostit de Preasfinția Sa Mihai, a îndrumat credincioșii la „a pătrunde simțul interior al sărbătorii și a vedea de ce celebrăm nașterea Maicii Domnului ca pe o bucurie”. În evanghelia citită în cadrul celebrării „Isus ne atrage atenția că nu e suficient să rămânem ancorați în sărbătorile exterioare”. Și, „până nu vom înțelege că Dumnezeu are bucuria de a sta în mijlocul nostru și în viața noastră în mod neîngrădit – care nu răsplătește ceva pentru care am cucerit atenția lui Dumnezeu -, până în acel moment ne vom zbuciuma inutil, ne vom consuma (…). Isus nu o condamnă pe Marta pentru că se zbuciumă în a pregăti sărbătoarea, ci tocmai pentru că nu înțelege că, întregul nu se poate realiza decât împreună cu El și cu ceilalți, primind «simțul întregului» prin bunătate, iubire, compasiune, înțelegere, sacrificiu. Iată-l pe Domnul spunându-ne că sunt părți care niciodată nu ne pot fi răpite, confiscate dacă există această precedență a bucuriei de a sta în preajma lui Dumnezeu și a ne înfrupta din prezența Lui adesea tăcută, dar care ne confirmă în adevărul că suntem copii ai lui Dumnezeu și facem parte din familia Lui, pentru că îI ascultăm cuvântul și încercăm să îl trăim.”

Preasfinția Sa a evidențiat, totodată, „bucuria acestei sărbători, că un suflet se consacră lui Dumnezeu nu prin forța abilităților personale, ci prin încrederea că rămânând la picioarele lui Isus va ști întotdeauna să desăvârșească acele părți care pot fi luate și confiscate, dar niciodată șterse”. A îndemnat la a alege întotdeauna „partea bună, precum Maria, sora lui Lazăr, și care ne face să îl găsim pe Dumnezeu în orice parte peste care viața noastră ne poartă”. A încheiat prin cuvintele: „Să cerem, dar, în această zi, alături de mulțumirea pentru bucuria de a fi copii ai lui Dumnezeu și pentru darul prezenței și a iubirii Sale, să cerem ajutorul și susținerea Maicii Preacurate a cărei naștere reînnoiește bucuria că, iată, Dumnezeu vine în întâmpinarea noastră, luând această zestre de umanitate, sărăcie, neîmplinire, pentru a ne face una cu Inima Sa străpunsă de dragoste pentru noi”.

În încheierea Sfintei Liturghii s-a adresat credincioșilor Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, exprimând bucuria sărbătorii. Preasfinția Sa a mulțumit „Domnului și Maicii Sfinte pentru această zi minunată”. A mulțumit Preasfințitului Mihai, „care a acceptat să fie astăzi împreună cu noi, să dea o mai mare solemnitate sărbătorii”, a mulțumit Maicii Teodorina și surorilor CMD „pentru darul pe care îl fac Bisericii prin sora Maria Paulina”, a mulțumit familiei sorei Paulina „a pentru că au condus-o până la acest moment în care a intrat în marea familie a lui Dumnezeu” și a mulțumit tuturor credincioșilor pentru prezență și rugăciune. Ierarhul de Cluj-Gherla a subliniat: „Această sărbătoare binecuvântată, Nașterea Maicii Domnului, este o sărbătoare extrem de importantă, prima sărbătoare a anului bisericesc, care începe la 1 septembrie. Dacă privim cu atenție la anul liturgic, și în luna august, ultima sărbătoare a anului liturgic este marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului. Putem astfel, spune, că Maica Sfântă străjuiește întreg anul liturgic.”

„Intrăm, așadar, în anul liturgic cu bucuria nașterii Maicii Domnului. Sărbătoarea de astăzi ne aduce aminte că Dumnezeu își aduce aminte de noi și îl trimite pe Fiul Său, Unul născut, ca să ne mântuiască. Speranța începutului se împlinește la sfârșitul anului liturgic, în luna august, în care vedem prima creatură, pe Maica Sfântă care «intră în bucuria stăpânului ei» și, privind la Adormirea Maicii Domnului și la ridicarea ei la Cer înțelegem care este rostul vieții noastre. Trăim pe acest «tărâm al lacrimilor» doar o perioadă de timp, după care intrăm în viața veșnică. Și înțelegem atunci că durerile noastre sunt limitate, sunt pentru o perioadă de timp, dar ceea ce trebuie să însemne viața noastră adevărată este fericirea veșnică și bucuria care ne așteaptă.”

În continuare Preasfinția Sa a invitat credincioșii să rostească, toți împreună, rugăciunile rânduite, pentru a dobândi indulgența plenară, darul Anului Centenar al CMD, în mănăstirea Sanctuar Arhiepiscopal Major. Le-a reamintit că pot beneficia de acest mare har dacă sunt spovediți, cuminecați și recită Crezul, Tatăl nostru și Născătoare de Dumnezeu la intenția Sfântului Părinte. După recitarea acestor rugăciuni, PS Claudiu a dat binecuvântarea pentru obținerea indulgenței plenare, binecuvântarea și de încheiere a celebrării liturgice.

Sărbătoarea a mai cuprins două momente: cel dintâi, prezentarea, de către pr. Daniel Avram, consilier eparhial și director al Editurii „Viața Creștină”, a noului „cadou muzical” al Surorilor CMD, albumul realizat de Corala Congregației Surorilor Maicii Domnului cuprinzând Slujba Vecerniei. După CD-ul „Cântări închinate Maicii Preacurate” și acest album se înscrie tot în sărbătorirea celor 100 de ani de la întemeierea CMD, fiind, pentru cei care-l vor audia, „invitație la a-I mulțumi Bunului Dumnezeu împreună cu Surorile pentru toate harurile” și, la a se regăsi „în cântul minunat al Bisericii, ajutor și alinare în momentele de încercare”. Părintele a arătat, în câteva cuvinte, semnificația rugăciunii Vecerniei – „prima laudă dintre cele șapte ale Bisericii”. A spus: „prin slujba Vecerniei se deschide o nouă zi liturgică. Cuvântul «vecernie» vine din slavonă și înseamnă «seară» – Vecernia este rugăciunea de seară a Bisericii”.

A specificat faptul că albumul conține două CD-uri cuprinzând „Vecernia din fiecare zi de peste săptămână și o rânduială mai specială pentru ziua sâmbetei – zi de pregătire pentru ziua Învierii”. A mai spus că, ascultând aceste CD-uri, „ne unim în rugăciune și răsună în inima noastră ecoul rugăciunii tuturor acelor surori care, timp de 100 de ani, s-au rugat în vremuri bune, de pace, în vremuri de restriște, rugăciunea Vecerniei. Și nu se poate să nu fim impresionați de jertfa lor, nu se poate să nu ne cutremure gândul că în această mănăstire și în alte mănăstiri – sau case particulare, în ascuns, pe timp de clandestinitate -, timp de 100 de ani aceste persoane s-au rugat pentru mântuirea tuturor.”

A încheiat programul sărbătoresc pr. Cristian David, rectorul Sanctuarului Arhiepiscopal Major, care a adus, pentru tot, mulțumire. A spus: „Bucuria Nașterii Maicii Domnului ne-a animat și pe noi să ne regăsim astăzi în acest sfânt Sanctuar pentru a aduce Mamei noastre cerești mulțumire și cinstire pentru toate harurile”. A mulțumit înalților Ierarhi pentru celebrarea liturgică, amintind că „se împlinesc 18 ani de la sfințirea acestui așezământ monahal și, în acești 18 ani, doar o singură dată nu ne-am învrednicit de binecuvântarea și prezența arhierească aici”. Și, „cu atât mai mult în acest An Centenar al CMD ne bucurăm pentru prezența și binecuvântarea celor doi Ierarhi, PS Mihai și PS Claudiu”.

Au fost aduse mulțumiri preoților care au concelebrat și celor care au ascultat spovezi, diaconilor și subdiaconilor, în mod particular sorei Maria Paulina și surorilor din toate comunitățile CMD, Corului Angeli, credincioșilor participanți și „tuturor prietenilor, colaboratorilor și binefăcătorilor CMD”, încredințându-i pe toți că sunt purtați în rugăciunile Surorilor CMD. Un cântec în cinstea Nașterii Maicii Domnului a încununat celebrarea: „Nașterea ta Preacurată, Maica Soarelui / Veselește lumea toata / Maica Soarelui / Soarele Isus Cristos / Fiul Tău cel preafrumos / Coborând și-a dat viața / Pentru păcătoși…” – sunt versuri ce au însoțit credincioșii pe drumul de întoarcere spre casele lor, cu suflete pline de rugăciunea de cinstire a Preasfintei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și a fiecărui om, din ziua aniversării Nașterii sale binecuvântate.

Galerie de imagini
Video