Luni, 29 aprilie 2019, în cea de-a doua zi a Sărbătorii Învierii din morți a Domnului nostru Isus Cristos, PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, s-a aflat, ca în fiecare an, în primul sediu al Eparhiei pe care o păstorește, în mijlocul credincioșilor Protopopiatului Gherla, alături de pr. protopop Alexandru Hruban și de preoții acestui protopopiat. Episcopul eparhial a celebrat Sfânta Liturghie a sărbătorii în biserica Sf. Iosif, din Gherla.

Această zi, în care bucuria Învierii Domnului strălucește în ochii și sufletele creștine, zi în care Biserica îi pomenește pe Sf. mare mucenic Gheorghe și pe Sf. Ecaterina de Siena, patroana Europei, a fost și o zi în care Biserica și-a exercitat rolul de mamă prin nașterea unui nou fiu întru slujire. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a ridicat la treapta preoției pe diaconul Gabriel Dumitru Manu. Au fost prezenți la eveniment și numeroși invitați, mulți de peste hotare, care au dorit să îi fie aproape noului preot cu prilejul revărsării asupra sa a harului ceresc, în momentul hirotonirii înscris pe vecie în cartea lucrurilor mari și minunate rânduite de Domnul.

Pr. Gabriel Dumitru Manu, fiul lui Dumitru și al Anei Manu, s-a născut la 20 decembrie 1984, în localitatea Gherla, jud. Cluj. După ce s-a căsătorit cu Teodora, și ea originară din Gherla, Gabriel a fost hirotonit diacon, la 18 iunie 2017, cu ocazia pelerinajului la Mănăstirea Sfântului Anton de lângă Gherla. Treapta Sfintei Preoții primită prin impunerea mâinilor Ierarhului de Cluj-Gherla, într-o zi aflată sub semnul Învierii, este pentru tânărul Gabriel încununarea „a 6 ani de formare umană, spirituală, doctrinară și pastorală, conform cerințelor ecleziastice, în cadrul Seminarului Teologic Eparhial ‘Sf. Ioan Evanghelistul’ din Cluj-Napoca”.

În prezentarea făcută noului preot, premergătoare momentului hirotonirii, pr. Marius Furtună, rectorul Seminarului „Sf. Ioan Evanghelistul”, a mai amintit: „Pe durata acestui timp (de 6 ani), dar și la încheierea lui, a avut rezultate și aprecieri ce îl recomandă pe deplin pentru primirea treptei preoției. Pregătirea pentru preoție și-a desăvârșit-o tot mai mult de-a lungul celor 4 ani de licență, a unui an de masterat în arheologie creștină și a celor doi ani de masterat la Pontificia Universita Lateranense din Roma, cu specializarea Cristologie, la ora actuală fiind doctorand al acestei universități.”

„Dumnezeu Tatăl, cel care din morți l-a înviat pe Fiul, să își reverse binecuvântarea și bogăția harurilor Sale asupra celui care va deveni astăzi preot și asupra noastră, care constituim Biserica, prin invocarea Spiritului Sfânt de către Episcopul nostru!”, a mai adăugat părintele rector. La încheierea celebrării liturgice, după ce pr. Gabriel Manu a adresat credincioșilor prima sa predică, PS Florentin l-a felicitat și a primit de la el prima binecuvântare, încredințându-l rugăciunilor credincioșilor, pentru ca să își poată împlini după voința și cu călăuzirea lui Dumnezeu misiunea care îi va fi încredințată. Pr. Gabriel Dumitru Manu va primi spre păstorire și administrare parohia Iclod, din Protopopiatul Someș.