În cadrul Sfintei Liturghii Arhierești, duminică 27 septembrie 2020, subdiaconul Lucian-Ovidiu Marișca a fost hirotonit diacon prin impunerea mâinilor Preasfinției Sale Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla. În cuvântul de învățătură din cadrul acestei celebrări liturgice, Preasfinția Sa a meditat fragmentul evanghelic „al Pescuirii minunate” (Lc 5,1-11), în care, „Isus este pe malul lacului Galileii, mulțimile îl înconjoară, îl îmbulzesc, și, apropiindu-se de țărm – pentru că erau două corăbii acolo -, alege corabia lui Simon, pentru a învăța din Corabia lui Simon. Este interesant acest fragment – a spus Ierarhul – pentru că întreaga scenă se desfășoară, nu pe mal, ci în corabia lui Simon. Nu este nimic întâmplător în Evanghelii: nu întâmplător, Isus s-a urcat în corabia lui Simon. Această corabie va merge «la adânc» la porunca Sa, în această corabie Petru se convertește și îi urmează lui Hristos”. Evanghelia relatează cum, la cuvântul lui Isus, Simon aruncă mrejele și, după ce întreaga noapte pescarii nu prinseseră nimic, acum, ascultând cuvântul Domnului, „au prins mulțime mare de pește, că li se rupeau mrejele”.

Pornind de la această pildă, Preasfinția Sa a arătat că, „a fi pescar de oameni” înseamnă a prinde, cu ajutorul harului Spiritului Sfânt, pești, și a-i oferi lui Dumnezeu: „Iată misiunea pe care Petru o va avea, cea de pescar de oameni. Petru înțelege că nu experiența sa, nu instrumentele de lucru, i-au dobândit această minunată pescuire, ci cuvântul Domnului, de aceea este dispus să lase totul pentru a urma acum numai lui Hristos. El lasă deoparte mijloacele de trai, lasă de o parte și legăturile de familie, dorește să se hrănească și să trăiască numai prin cuvântul Domnului”. „Iubiți credincioși”, a îndemnat Ierarhul, „Evanghelia de astăzi ne invită și pe noi să nu rămânem doar la suprafața vieții noastre, survolând zilele, lunile și anii, ci să încercăm să pătrundem în sensul fiecărei clipe a vieții noastre, ca acolo să îl găsim pe Domnul care dorește să ne ajute să mergem «la apele adânci». Să înțelegem sensul pe care El dorește să îl dea vieții noastre, să ieșim din vârtejul distracțiilor lumești – distracții, în sensul de realități care ne distrag de la cuvântul lui Dumnezeu pe care ar trebui să îl ascultăm, să îl înțelegem și să îl urmăm.”

Preasfinția Sa a prezentat apoi noua hirotonire diaconală ca pe o sărbătoare, o celebrare a funcțiunii de mamă a Bisericii, „o mamă care își naște un nou slujitor, un nou diacon la masa Sfântului Altar. Este frumos, pentru că Dumnezeu cheamă chiar și în acest timp [de pandemie], în care, poate, avem impresia că viața s-a oprit, sau, cel puțin, înaintează cu un ritm mai lent. Iată că sămânța aruncată în pământul bun încolțește și dă roade, de aceea, vă invit să ne rugăm împreună pentru diaconul Ovidiu Lucian.”

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul hirotonirii, pr. Cristian David, vicar cu preoții, l-a prezentat pe noul diacon: „Lucian-Ovidiu Marișca este originar din Bistrița-Năsăud, unde a făcut clasele primare și gimnaziale, după care a urmat studii teologice la Cluj-Napoca și la Paris. La Cluj-Napoca, în 1996 a absolvit Liceul Greco-Catolic ‘Inochentie Micu’ și apoi, în anul 2001, Institutul Teologic ‘Sf. Ioan Evanghelistul’. Între anii 2001-2004, Lucian-Ovidiu a urmat cursurile Institutului Catolic din Paris, în specialitatea Teologie-Ecleziologie. Revenind la Cluj, a îndeplinit funcțiunea de notar eparhial la Cancelaria Episcopiei de Cluj-Gherla. În anul 2015 a susținut licența în Teologie pastorală, după care a continuat cu studii de specialitate în cadrul Masteratului de Teologie biblică (2016-2018). În prezent își desfășoară activitatea în cadrul Curiei eparhiale, la Cancelaria eparhială, ca și notar eparhial și inspector cu medicina și protecția muncii. A fost hirotesit lector în 6 decembrie 1999 și subdiacon în 12 aprilie 2001. Este căsătorit și are o fetiță.”

„În urma cererii de hirotonire diaconală depusă în 24 iulie 2020 și analizată, în cadrul Consiliului Consilierilor Eparhiei de Cluj-Gherla, la 21 iulie 2020, s-a constatat îndeplinirea tuturor cerințelor canonice pentru primirea treptei diaconatului. Dumnezeu, Unul în Preasfânta Treime să își reverse binecuvântarea și bogăția harurilor Sale asupra celui care va deveni diacon prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, a Arhidiaconului Ștefan, a Fericitului Cardinal Iuliu, a Fericiților Episcopi Martiri ai Bisericii și a tuturor sfinților!”, i-a urat pr. Cristian David.

După Sfânta Jertfă Liturgică, PS Florentin a reluat invitația la rugăciune pentru tânărul Ovidiu Lucian, „pentru a fi un bun slujitor la masa sfântului altar”. Totodată, Ierarhul a salutat prezența dl. Iuliu Hossu, strănepot direct al Cardinalului Iuliu Hossu și a dnei Elena, soția sa, împreună cu cea a ing. Gelu Hossu, președintele Asociației Cardinal Iuliu Hossu, mulțumindu-le pentru prezența lor „de câte ori timpul le permite” în Catedrala în care a predicat Fericitul Cardinal Iuliu Hossu, Episcop martir, și, între 1917-1970, Episcop al Eparhiei de Gherla și de Cluj-Gherla. A mai îndemnat: „să ascultăm vocea lui Isus care ne invită și pe noi, astăzi, să mergem în larg, spre apele adânci, să intrăm mai profund în viața noastră spirituală, să nu fim doar ascultători ai cuvântului Său, ci mai cu seamă împlinitori ai cuvântului Său”.

La final, Preasfinția Sa a asigurat: „avem la suflet în continuare pe toți cei care sunt bolnavi și în suferință din cauza pandemiei” și a invitat la respectarea măsurilor de igienă „pentru protecția reciprocă și pentru comunitate, pentru a putea continua Liturghiile în Catedrală, dar și pentru a putea urma inspirația Spiritului Sfânt”.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Mai multe imagini aici.

Știre preluată de pe eparhiaclujgherla.ro