Duminică, 1 aprilie 2018 (Duminica Intrării Domnului în Ierusalim sau Duminica Floriilor), în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” a avut loc un nou moment important în Biserica Română Unită cu Roma, care a câştigat doi noi şi vrednici preoţi. Prin mila lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice și prin punerea mâinilor Preasfinției Sale Claudiu Lucian Pop, Episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore, diaconii Marius Neagoie şi Dumitru Petru au fost hirotoniţi preoţi, intrând astfel într-o nouă etapă a celor chemaţi să-L slujească pe Domnul, una pe care le-o dorim plină de har, rodnică şi binecuvântată.

În predica din Catedrala „Sfânta Treime”, Preasfinţia Sa Claudiu, Episcopul Curiei, a subliniat legătura dintre Evanghelia acestei duminici, prin jertfa Mariei, care unge cu mir picioarele lui Isus (Ioan 12,1-18), şi momentul hirotonirii celor doi preoţi:

„Duminica de astăzi, împreună cu acest moment, trebuie să ne ajute să înţelegem drumul nostru pe urmele lui Cristos, care este un drum de jertfă şi de slujire. Sunt două lucruri şi două evenimente extrem de legate. Cei doi diaconi vor deveni, din mila lui Dumnezeu, preoţi şi vor intra într-o slujire cu totul aparte. Vor fi la fel ca apostolii lângă Isus. Vor fi chemaţi să pună sufletele lor precum Maria la picioarele lui Isus şi din această iubire înmiresmată să ştie să dăruiască tuturor. Bineînţeles, la un alt nivel, toţi suntem chemaţi să facem acelaşi lucru, fiindcă toţi suntem preoţie sfântă, neam împărătesc, deoarece prin botez suntem asimilaţi, într-o altă formă, preoţiei lui Isus Cristos.”

Cu emoţii evidente, cei doi preoţi hirotoniţi au mulţumit, în cuvântul lor, lui Dumnezeu, Maicii Sfinte, Preafericitului Cardinal Lucian şi Preasfinției Sale Claudiu, alături de toţi cei care au contribuit la formarea lor spirituală, recunoştiinţa fiecăruia îndreptându-se, în mod special, şi către membri familiilor (părinţi, soţii, fraţi, rude) şi prieteni, fără de care nu ar fi putut trăi acest moment binecuvântat.

„În această zi frumoasă, când Isus intră şi este primit în Ierusalim, cu mare bucurie intru şi eu în rândul preoţilor, iar asemeni mânzului asinei, care îl poartă azi pe Isus în mijlocul poporului, doresc, ca prin misiunea ce mi-a fost încredinţată, să-L port şi eu pe Isus în inimile oamenilor”, a spus părintele Marius Neagoie.

„Asemenea Mariei din Betania, care unge picioarele Mântuitorului cu mir de mare preţ, astăzi şi noi am pus totul la picioarele Domnului, rugându-L să ţină prezent în noi Dumnezeiescul Har, care pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu, prin mijlocirea Fecioarei Maria, să ne ajute să răspundem cu entuziasm, cu seninătate şi cu bucurie la chemarea şi misiunea pe care am primit-o astăzi”, a completat şi părintele Dumitru Petru.

Părintele Marius Neagoie s-a născut la data de 11 martie 1978. După studiile liceale, făcute la Liceul „Ioan Inochentie Micu Klein” din Cluj Napoca, a urmat cursurile la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, departamentul Blaj, din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, pe care a absolvit-o în anul 2001. Între 2001 şi 2008 a studiat la Roma, unde a obţinut diploma de licenţă în teologie (2005, Institutul Pontifical „Santt-Anselmo”) şi diploma de master în drept canonic (2008, Institutul Pontifical Oriental). Între 2010 şi 2014, părintele Marius Neagoie a urmat şi cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu. Căsătorit, tată a doi copii, părintele Neagoie a fost profesor de religie la Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj, iar din 2010 este econom (consilier administrativ) în cadrul Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Părintele Dumitru Petru s-a născut la data de 13 februarie 1982. Studiile liceale le-a făcut la Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj, iar în perioada 2000-2005 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Greco-Catolică, departamentul Blaj, din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, unde şi-a luat licenţa în teologie, fiind absolvent şi al departamentului pentru pregătirea personalului didactic. A studiat apoi la Universitatea Pontificală „Urbaniana” din Roma, unde a obţinut licenţa în teologie (2007) şi masteratul în teologie morală (2009). Căsătorit, tată a unui copil, părintele Dumitru Petru a fost, în perioada 2009-2015, director educativ la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, departamentul Blaj, din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, iar din 2015 este consilier administrativ în cadrul Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Nicu Goga