Bucuria Nașterii Maicii Domnului celebrată la mănăstirea Maicii Domnului, Sanctuar Arhiepiscopal Major din Cluj-Napoca

La 8 septembrie 2023, Biserica a celebrat, în noul an pastoral – pentru Eparhia de Cluj-Gherla având tema: „Rugăciunea, dialog și comuniune în Familia lui Dumnezeu” -, cea dintâi sărbătoare, o sărbătoare a bucuriei: Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică). Ziua de naștere a celei „pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru”, a „Femeii îmbrăcată în soare” (cf. Ap 12,1) mereu biruitoare asupra oricărui rău, a fost sărbătorită la mănăstirea Maicii Domnului, Sanctuar Arhiepiscopal Major din Cluj-Napoca, prin rugăciune: adică, prin ceea ce Preasfânta Fecioară Maria a cerut și cere cel mai mult de la fiii ei, oamenii, la toate aparițiile sale de-a lungul timpului, în locurile devenite mari sanctuare mariane ale lumii.

Lumina tainei Nașterii Preasfintei Fecioare Maria a caracterizat întreaga succesiune de devoțiuni și celebrări, desfășurate cu participarea surorilor CMD și a Episcopului eparhial de Cluj-Gherla, Preasfinția Sa Claudiu, a numeroși preoți și persoane consacrate din ordine și congregații – surori din Ordinul Surorilor Sfântului Vasile cel Mare, cu Maica Veridiana, Superioară provincială. A fost reprezentat, de asemenea, Ordinul Călugărilor Sfântului Vasile cel Mare, Ordinul „Societății lui Isus”, ș.a. A fost o zi de har, în care s-au unit în rugăciune și comuniune în atmosfera sărbătorii, un număr mare de credincioși.

Devoțiunile pregătitoare, din seara de 7 septembrie – peste 5 ore de rugăciune neîntreruptă -, au culminat, la 8 septembrie 2023, prin Sfânta Liturghie Arhierească în cadrul căreia a avut loc o hirotonire preoțească. Împreună cu Preasfinția Sa Claudiu, la masa Sf. Altar (exterior, amenajat în curte) s-au aflat un Episcop invitat din Albania, PS Ottavio Vitale RCJ (prezent pentru a-și exprima comuniunea cu preotul nou hirotonit), de asemenea un oaspete al Eparhiei de Cluj-Gherla, pr. Gabriel Buboi, rectorul Colegiului Pontifical „Pio Romeno”, din Roma – care a rostit cuvântul de învățătură.

* * *

Părintele rector Gabriel Buboi a descris bucuria unei aniversări în familie și, cu atât mai mult, „a momentului în care Mama cerească e sărbătorită și ne regăsim cu toții, frați și surori în fața lui Dumnezeu și a Maicii noastre”. Din învățăturile spirituale ale Evangheliei sărbătorii, s-a oprit la „dimensiunea ascultării”, „ca să o facem să trăiască mai mult în viața noastră, știind că în balanța ascultării și a neascultării se joacă mântuirea noastră”. Iar „o fericire nouă” pe care o adaugă Isus în pericopa lecturată (Lc 10,38-42;11,27-28) este: „fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc”. A arătat cum neascultarea provine din ispitirea celui rău dintru începuturile Creației și „dintr-o curiozitate a omului”. Iar rezultat al păcatului va fi înstrăinarea între oameni, însingurarea omului care simte frica, „începe concurența dintre frați, îndepărtarea de Dumnezeu, iar singura speranță care strălucește de-a lungul timpului este acea promisiune că: «Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște Fiu» (Is 7,14)”. Și neascultarea omului continuă să se repete „în toate timpurile”, până azi.

Venirea Mântuitorului în lume „are loc printr-un mister, al ascultării Maicii Domnului”, cea care, „neînțelegând foarte bine cum se vor întâmpla lucrurile, alege să fie prima care intră în istoria mântuirii în forma colaborării cu Dumnezeu”. Și, în întreg Noul Testament, suntem în mod repetat invitați „să ne convertim la ascultare”. Și azi „este importantă ascultarea pentru mântuirea noastră”. „Atunci când citim Sfânta Scriptură ne întâlnim cu cuvântul viu al lui Dumnezeu, cu Mântuitorul Însuși” și astfel, după modelul Mariei „ascultând cuvântul Evangheliei și făcându-l să trăiască în viața noastră, Îl ascultăm pe Dumnezeu”.

A continuat: „ascultarea cuvântului lui Dumnezeu este o realitate dinamică”: „primim cuvântul lui Dumnezeu, îl generăm, îl lăsăm să-și facă loc în noi așa cum o mamă primește și lasă loc în sânul ei unui copil. Așa cum Maica Domnului, devine Mama lui Dumnezeu și a noastră prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu transmis prin Arhanghel, așa și noi în sărbătoarea de astăzi suntem chemați să ascultăm de fiecare dată, cu mult mai multă atenție, cuvintele Evangheliei, cuvintele vii ale lui Cristos, și să le lăsăm să se sălășluiască în noi, să lucreze, să crească în noi”. Și, astfel, „din persoanele care suntem în viața aceasta, să ne lăsăm transformați de harul lui Dumnezeu, a Sfântului Spirit, în persoane purtătoare de Cristos, în persoane care trăim viața în ascultare față de Cristos, să putem să îl mărturisim și celorlalți, să devenim mărturisitori ai lui Cristos”.

Pr. Gabriel Buboi a încheiat privind, în lumina meditației asupra ascultării, la tema anului pastoral în Eparhia de Cluj-Gherla și anume „rugăciune – dialog, comuniune”. A spus: „Pornind de la Dumnezeu, ascultând cuvântul Lui, îi dăm un răspuns în rugăciune. Iar ascultarea față de Dumnezeu și răspunsul nostru, nasc dialogul. Și un dialog constant, în timp mai îndelungat, creează comuniune și devenim frați și surori în Cristos, care creștem încrederea unii în ceilalți, în Dumnezeu, și devenim persoane care ne ajutăm unii pe ceilalți. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca urmând exemplul Mariei, care a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și a făcut loc, în inima sa, în sufletul său, în sânul său, Cuvântului lui Dumnezeu, și noi să îi lăsam loc și spațiu lui Dumnezeu în viața noastră, să îi lăsăm loc și disponibilitate să transforme sufletele, inimile și viețile noastre, să fie mărturisitoare ale credinței și încrederii în El.”

* * *

La Sfânta Liturghie au concelebrat, de asemenea, pr. Vasile Tofană SJ, Vicar general, pr. Traian Radu Coste-Deak, vicar judecătoresc, pr. Cristian David, rector al Sanctuarului, pr. Ioan Pop, capelan al mănăstirii „Sfânta Macrina” (OSBM), pr. rector Marius Furtună, protopopii pr. Marius Cerghizan, pr. Adrian Avram, pr. Călin Sechelea, pe lângă mulți alți preoți, diaconi, subdiaconi, studenți seminariști. Au răspuns la Sfânta Liturghie coriștii din Corul „Angeli” dirijat de prof. Angela David (cor al Catedralei episcopale), iar în timpul Sfintei Împărtășanii, un moment emoționant a fost interpretarea, de către soprana Alice Bacalu, a piesei muzicale „Ave Maria” de Schubert. Tinerii cercetași ai munților au fost și cu acest prilej la datorie, gata să ajute la celebrare, să ofere apă sau îndrumări credincioșilor. De asemenea, Serviciul de Ambulanță, Cluj s-a aflat de veghe la dispoziția participanților la sărbătoare.

În cadrul Sfintei Liturghii, după o prezentare făcută diaconului Horațiu Paul Abrudan, de către pr. rector Marius Furtună, a avut loc hirotonirea sa preoțească a acestui tânăr care încă din timpul studiilor teologice s-a dedicat în mod special Preasfintei Fecioare Maria, fiind încredințat, acum, ocrotirii ei deosebite, aici, într-un Sanctuar marian, în frumoasa sărbătoare a Nașterii Maicii lui Dumnezeu. La final, Preasfinția Sa Claudiu a exprimat bucuria sărbătorii, a hirotonirii preoțești din această zi – invitând la urmarea exemplului Martei și Mariei, din fragmentul evanghelic al sărbătorii, dar mai ales, la a fi asemeni lui Lazăr, cel care „nu apare în fragmentul citit”, pentru că el nu face ceva anume, dar Lazăr „este prietenul lui Isus” și „este iubit de Domnul”. A mulțumit Preasfinției Sale Ottavio, părintelui rector Gabriel, tuturor invitaților și participanților la timpul de comuniune și rugăciune petrecut sub ocrotirea vălului Maicii Sfinte și în cinstea Nașterii ei minunate.

Episcopul de Cluj-Gherla a evocat și un alt motiv de sărbătoare în această zi, împlinirea a 20 de ani de la sfințirea mănăstirii Maicii Domnului la Cluj-Napoca, transformând locul pe care a fost ridicată, „într-un loc dedicat închinării la Dumnezeu”. De asemenea, a reamintit prezența și semnificația Icoanei Sanctuarului și a moaștelor așezate deasupra icoanei, o părticică din vălul Maicii Sfinte și o relicvă a Sfintei Ana – îndemnând la rugăciune către, și în fața Maicii Sfinte, cea la care „astăzi am venit pentru a-i cere ajutorul și nu avem nimic de oferit, dar putem să ne punem sub ocrotirea Maicii Sfinte, sub ocrotirea Vălului ei”. Iar, „Maica Sfântă ni-l arată pe Isus. Întotdeauna Maica Sfântă cu Pruncul ni-l arată pe Isus. Așadar să nu ne fie frică să mergem spre Maria, fiindcă atunci când mergem spre Maria, împreună cu Maria, mergem spre Isus”. Și, amintind de tema anului pastoral, a mai îndemnat: „rugăciunea să devină cu adevărat dialog cu Dumnezeu, cu Maica Sfântă și comuniune între noi”.

Alt moment emoționant, la încheierea celebrării, a fost și primul cuvânt – unul de recunoștință și mulțumire – rostit de pr. Horațiu Paul. Încununare a programului dedicat sărbătorii a fost prezența în curte, în timpul și la încheierea Sf. Liturghii arhierești din 8 septembrie, a icoanei Sanctuarului, „Maica Sfântă, mângâierea celor ce plâng”, cu relicva prețioasă a „Vălului Maicii Sfinte” împreună și cu relicva Sfintei Ana (mama Maicii Domnului), izvor de binecuvântare cerească pe sub care au trecut în procesiune, la final, toți credincioșii, pe acordurile cântărilor Corului „Angeli” și ale surorilor Congregației Maicii Domnului.

De asemenea, noul preot al Eparhiei de Cluj-Gherla a dat prima sa binecuvântare – prin care, cei ce o primesc, pot dobândi darul indulgenței plenare, dar care a fost primit în această zi de toți cei care au venit să se închine la mănăstire, fiind ziua serbării hramului – după cum legifera Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan în decretul prin care, în anul 2021 – la Centenarul CMD -, ridica această mănăstire la rangul de Sanctuar Arhiepiscopal Major.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
Galerie imagini – 7 sept.
Galerie imagini – 8 sept.
Video – 7 sept.
Video – 8 sept.