„Iar de acum nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine” (Gal. 2, 20)

Domnul nostru Isus Cristos, care a fondat Biserica pe temelia Apostolilor și a slujitorilor Săi, i-a trimis în lume pe ucenici pentru ca toate popoarele și toţi oamenii să cunoască Vestea cea bună a Mântuirii şi, prin El, să aibă viață adevărată şi nevremelnică. Biserica, primind misiunea de a continua lucrarea lui Isus Cristos pentru mântuirea lumii, trimite şi astăzi martori și slujitori ai Adevărului şi ai Iubirii, pentru ca toţi să cunoască şi să iubească un singur Dumnezeu: Tată, Fiu şi Spirit Sfânt.
Sâmbătă, 19 iunie 2021, în Biserica Seminarului din Oradea, s-a alăturat, în șirul diaconilor Bisericii, un nou nume: al tânărului și vrednicului teolog Florin Mircea Bode, care a primit hirotonirea în treapta diaconiei prin impunerea mâinilor Preasfinției Sale Virgil Bercea, Episcop Greco-Catolic de Oradea-Mare.

Rugăciunile rostite de arhiereu au invocat harul Preasfântului Spirit, „care pe toate le sfințește”, pentru a-l ridica pe candidat la rangul acestei slujiri. Întregul sobor preoțesc, format din Pr. Anton Cioba, rectorul seminarului din Oradea, Pr. Anton Rus, Pr. Eduard Fischer, Pr. Eduard Roman și Pr. Vicar Judecătoresc Răzvan Iacob Vasile, însoțiți fiind de corul seminariștilor, coordonați de către Maestrul Radu Ioan Mureșan, care, împreună cu cei de faţă, s-au rugat pentru ca noul hirotonit să aibă diaconie curată şi neîntinată. Alături i-au fost soţia, familia, prietenii apropiați și comunitatea parohială.

Diaconatul își are fundamentul în perioada apostolilor; după cum prezintă și cartea Faptelor Apostolilor, apostolii au căutat șapte bărbați cu nume bun pe care să îi facă diaconi. Grecescul diákonos – διάκονος înseamnă servitor, slujitor. În vechime, diaconii aveau îndatoriri mai simple, dat fiind și faptul că încă riturile nu prinseseră rădăcini. Diaconului îi reveneau sarcina de a citi Sfânta Evanghelie, de a pregăti sfintele vase, de a ajuta la servirea mesei în cadrul agapei de la finalul Sfintei Liturghii etc. În ziua de azi, chiar dacă diaconului îi revin mai multe activități precum: potrivirea sfintelor taine, ridicarea darurilor, citirea ecteniilor etc., ceea ce a rămas neschimbat este rolul slujirii. Diaconul este ajutorul preotului și a episcopului în săvârșirea Sfintei Liturghii și în cadrul celorlalte servicii religioase.

Florin Mircea Bode s-a născut în 2 februarie 1984, fiind originar din Negrești-Oaș, județul Satu Mare. A urmat cursurile liceale în cadrul Colegiului Național Vasile Lucaciu din Baia Mare, profil filologie-teologie, iar cele universitare la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității de Nord din aceeași localitate.

Și-a continuat studiile la Institutul Teologic Internațional din Gaming, Austria, iar din anul 2008 se specializează în domeniul familiei și căsătoriei, urmând cursurile masterale la Institutul „Ioan Paul al II-lea” din Roma. Pe perioada studiilor la Roma, Fr. Florin a fost alumn al Colegiului Pontifical „Pio Romeno”.

A fost vicerector și formator al Seminarului Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan din Oradea din data de 15 august 2014 până în vara anului 2020.

În data de 28 mai 2021, Preasfinția Sa Virgil Bercea l-a numit în funcția de Responsabil al Departamentului de Comunicare și Purtător de cuvânt al Episcopiei noastre.

Îi urăm noului diacon o slujire curată, sfântă și neprihănită pentru a deveni un preot după inima lui Isus, rugându-l, totodată pe Bunul Dumnezeu să-i dăruiască robului Său Florin roade în Via Sa, umplându-l de toată credinţa, dragostea, puterea şi sfinţenia.

Dominic Chivari pentru Biroul de Presă


Sursa: egco.ro