9-11 septembrie 2022

”Întărită de prezența lui Cristos (cf. Mt 28, 20), Biserica peregrinează în timp îndreptându-se către sfârșitul veacurilor și iese în întâmpinarea Domnului care vine; dar pe acest drum – vreau să subliniez de îndată – înaintează reluând drumul străbătut de Fecioara Maria care «a înaintat pe calea credinței și a păstrat cu fidelitate unirea cu Fiul său până la picioarele Crucii».” (Redemptoris Mater, 2)

Conștienți de misiunea demnă pe care o avem, aceea de a păstra și transmite calea credinței spre mântuire, membrii Reuniunilor  Mariane din întreaga țară s-au întâlnit la Oradea, în perioada 9-11 septembrie într-o serie de sesiuni, îmbinând rugăciunea, comuniunea, schimbul de experiență al fiecărei activități din diversele dieceze și mai ales arătând prin puterea exemplului acea Biserică vie din care facem cu toții parte: Căci precum trupul unul este, și are mădulare multe, iar toate mădularele trupului, multe fiind, sunt un trup, așa și Cristos.  (I Cor. 12: 12)

De la deschiderea Întâlnirii Naționale și până la final Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcopul de Oradea ne-a acompaniat cu prezența și sunținut cu rugăciunea. După salutul de bun venit, PSS Virgil a transmis tuturor să o îmbrățișeze în viața lor pe Maria, mama bucuriei, a silențiului, a ascultării, a echilibrului, a implicării (nunta din Cana).

Presfinția Sa, Episcopul noastru, Virgil a întâmpinat cu vorbe pline de iubire părintescă oaspeții și a adus un omagiu cald celor ce au slujit cu devoțiune Reuniunea Mariană de-a lungul anilor și în acești doi ani au plecat la Cer, menționând în mod deosebit bogăția dăruirii d-nei Otilia Bălaș, președinta R.M.Oradea. S-a păstrat un moment de reculegere și toți  marianiștii s-au unit în rugăciune cu Preasfinția Sa pentru sufletele lor.

La deschiderea evenimentului au mai luat cuvântul d-na Angela Groza, președinta la nivel național al Reuniunii Mariane, d-na Maria-Mirela Filimon, președinta Reuniunii Mariane din dieceza de Oradea, Pr. Ioan Fărcaș, asistent spiritual la nivel național și Pr. Traian Dobrată, asistent spiritual din Oradea. A urmat pe rând prezentarea delegațiilor: Arhidieceza Greco-Catolică de Alba-Iulia și Făgăraș, Dieceza Greco-Catolică de București, Dieceza Greco-Catolică de Cluj-Gherla, Dieceza Greco-Catolică de Lugoj, Dieceza Greco-Catolică de Maramureș și Dieceza Greco-Catolică de Oradea. Cu această binecuvântată ocazie, alături de distinșii invitați au fost alături și s-au putut bucura împreună reprezentanții gazdelor, de  pe  cuprinsul Diecezei de Oradea, din Protopopiatele de : Șimleu, Zalău, Beiuș, Marghita, Ier, Tășnad, Holod și Oradea. Emoția reîntâlnirii, după 2 ani de pandemie, a fost mare și fiecare participant  cu glas tremurător și-a mărturisit experiența de marianist pe durata acestui timp în care s-a trăit doar alimentați de speranța că  rugăciunile, prezența  Preacuratei Mame Maria în fiecare moment vor curma suferința fizică și mai ales cea sufletească cauzată de plecarea la cer a celor dragi.

Și cum toate încep și se împlinesc în comuniunea Preasfintei Treimi, tot așa Sfânta Liturghie de seară de la Biserica Sf. Gheorghe a deschis acest timp cu adevărat binecuvântat al întâlnirii.

Însăși tema aleasă: „Maria și familia creștină” dorea să ne îndrepte pe toți înspre conștientizarea tot mai profundă că doar împreună și mereu cu ochii ațintiți pe Isus și Maria putem ajuta oamenii timpului de azi să străbată furiile vremurilor, parcă tot mai înfricoșătoare și mai amenințătoare la adresa principiilor de viață creștină:

”Maria nu încetează să fie «Steaua mării» (Stella Maris) pentru toți cei care străbat încă drumul credinței. Dacă aceștia își ridică ochii spre ea din diferitele locuri ale vieții pământești, o fac pentru că ea «l-a născut pe Fiul pe care Dumnezeu l-a rânduit primul născut dintre mulți frați (cf. Rom 8, 29)»,  precum și pentru că «la nașterea și la creșterea» acestor frați și surori ea conlucrează cu iubire de mamă.” (R.M. 7)

Pe durata acestor zile și-au prezentat activitățile toate delegațiile, având ca puncte comune rugăciunea, atenția față de persoanele bolnave sau în diferite dificultăți, acțiuni sociale, grija față de bisericile de care aparțin și susținerea preoților și a persoanelor consacrate prin suport spiritual și material.

În ziua a doua discuțiile și programul de rugăciune au cuprins și o deplasare la Felix la Parohia  ,,Pogorârea Spiritului Sfânt”, unde gazdă plină de har ne-a fost pr. Florin Folea.

Întreaga acțiune a culminat duminică cu celebrarea Sfintei Liturghii Arhierești, prezidată de către PSS Virgil în Catedrala Sf. Nicolae, moment în care au cerut înscrierea și au fost primiți în Reuniunea Mariană, cea mai mare asociație a Bisericii Greco-Catolice, alți 9 membri. În cadrul acesta solemn Preasfinția Sa a acordat Crucea Pectorală jubiliară la 230 de ani de la înființarea Seminarului, Pr. Ioan Fărcaș, spiritualul R.M. național și Diploma Valeriu Traian Frențiu d-nelor președinte din cele șase Eparhii naționale pentru devoțiunea față de Pracurata și rodnicia slujirii.

Momentul concluziilor a reiterat datoriile membrilor în fața nevoilor acestor timpuri, cerința de a rămâne mereu atenți și deciși în transmiterea principiilor creștine în comunitățile din care facem parte, fermitatea în ceea ce înseamnă cu adevărat familia și evitarea oricărui compromis sau relativism în ceea ce privește acest adevăr de credință, instituit de Însăși Preasfânta Treime în primul moment al creației.

În încheiere, confirmând atmosfera acestei întâlniri ca fiind ”o nuntă de trei zile”, d-na Angela Groza înainte de a saluta delegațiile, dimpreună cu aceștia au stabilit ca Dieceza de Lugoj să fie următoarea gazdă pentru Întâlnire Națională a Reuniunilor Mariane. S-au adus călduroase mulțumiri organizatorilor neobosit implicați în reușita Întrunirii.

Pe această cale le urăm tuturor marianiștilor să se arate vrednici de chemarea lor și loiali exemplului Mariei, Maica Bisericii: Această trăsătură «maternă» a Bisericii a fost exprimată de Apostolul neamurilor cu aceste cuvinte:

«Copiii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când Cristos se va întruchipa în voi!» (Gal 4, 19). Aceste cuvinte ale sfântului Paul conțin un indiciu interesant asupra conștiinței materne a Bisericii de la începuturi, privind slujirea ei apostolică printre oameni. O astfel de conștiință i-a îngăduit și îi îngăduie permanent Bisericii să își înțeleagă misterul propriei vieți și misiuni în lumina exemplului Născătoarei Fiului care este «primul născut între mulți frați» (Rom 8, 29). (R. M. 43)

Noi suntem cu toții acei frați, fii și fiice ai Mamei Cerești împreună cu Ea slujind pentru mântuirea tuturor.

CU BLÂNDUL ISUS SĂ NE BINECUVÂNTEZE FECIOARA DE SUS!

Pr. Spiritual, Traian Dobrată

Președintă, Maria-Mirela Filimon


Sursa: egco.ro