În atmosferă sărbătorească, miercuri, 25 aprilie 2018, în Catedrala în construcție din Piața Cipariu, Cluj-Napoca, au început manifestările dedicate Zilelor Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu”, încheiate joi, 26 aprilie la sediul de pe str. Moților nr. 24. Această ediție a marcat ceasul aniversar, al împlinirii a 25 de ani de la momentul redeschiderii, prin străduința unuia dintre dascălii generației 1948, pr. prof. Vasile Fernea -, și în al 73-lea an de la fondarea instituției de către Episcopul întregitor și luminător de țară, martir pentru credință, Iuliu Hossu, vestitorul Unirii de la Alba Iulia. A fost un prilej de bilanț și recunoștință adusă lui Dumnezeu, dar și de reamintire a idealurilor nobile ale înaintașilor, între care acela ca această școală să devină „o vatră de foc sacru și un nou izvor de lumină sfântă”, cum a dorit-o Episcopul întemeietor.

Sfânta Jertfă Liturgică a fost primul moment ce a coborât Lumina divină, pe Hristos Înviat, în mijlocul elevilor, de la cei mai mici din clasele primare până la liceenii din clasele IX-XII, care i-au avut alături pe părinți și profesori, precum și pe invitați, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Cluj (ISJ), directori și cadre didactice de la alte licee care au venit însoțiți și de elevi clujeni. Celebrarea a avut loc în capela „Sf. Iosif”. Preasfinția Sa Florentin, Episcopul de Cluj-Gherla, i-a avut alături, la masa Sf. Altar, pe Mons. Călin Bot, vicar general, pr. Daniel Tintelecan director al Liceului, pr. vicar Anton Crișan, pr. cancelar Cristian David, pr. Titus Sas consilier cu cateheza și învățământul religios, membru în Consiliul de Administrație al Liceului, pr. Mircea Marțian în calitate de gazdă, pr. Florin Isac ceremonier eparhial, preoți profesori și formatori din liceu, între care pr. Ioan Ureche, pr. Vasile Sabo și pr. Florin Pop. Răspunsurile liturgice le-au dat liceenii Corului Vox Lucis, dirijat de profesoara de muzică, Sora Lucia din Ordinul Sf. Vasile cel Mare.

Un cuvânt de suflet și întărire spirituală a adresat, după celebrare, elevilor și dascălilor, Preasfinția Sa Florentin, care a pornit de la mesajul evanghelic: „«Eu sunt Pâinea Vieții, cel care vine la Mine nu va flămânzi și cel care crede în Mine nu va înseta niciodată», spune Hristos. Cât este de important să lucrăm în viața noastră, nu doar pentru a hrăni trupul, ci mai cu seamă pentru a hrăni spiritul nostru, a dobândi hrana ce întreține în noi viața de har, garanția vieții veșnice.” Pentru aceasta, ajutoare și îndrumătoare, pe drumul credinței, sunt, „în primul rând Biserica – trupul mistic al lui Hristos, apoi, privim cu încredere spre toate instituțiile de formare la diferite niveluri, care conduc spre Hristos”. Între aceste instituții, a specificat Ierarhul, „putem spune cu bucurie că se înscrie și Liceul nostru Greco-Catolic Inochentie Micu Klein, fondat de marele Arhiereu Iuliu Hossu, la 21 octombrie 1945, ca liceu teologic seminarial, o școală pregătitoare pentru Seminarul mare, preoțesc”.

Au urmat câteva cuvinte despre patronul Liceului, „Arhiereul vizionar, artizanul Catedralei mitropolitane din Blaj, cel care a pus bazele Școlilor Blajului deschise mai târziu de Vicarul său, Petru Pavel Aron, în 1745, de unde «a răsărit soarele românilor» – cum spunea foarte frumos Mircea Eliade -, acel curent spiritual-intelectual-social-național, Școala Ardeleană. Este Episcopul vizionar, cel dintâi care a utilizat sintagma de «națiune», pentru populațiile valahe din zona Transilvaniei, cel dintâi care vorbește despre o unitate a românilor. Putem afirma că este cel dintâi Vlădic al Blajului care pune bazele noțiunii de conștiință națională, cel care a avut același destin cu fondatorul liceului nostru, Episcopul Iuliu Hossu, cel exilat de către ai săi, la ai săi.” S-a amintit și momentul de după perioada regimului comunist, în care, „prin forța împrejurărilor, Liceul Teologic a trecut în mâinile Statului. În anul 1992, se redeschid porțile Liceului seminarial Greco-Catolic Inochentie Micu Klein, de către reverendisimul părinte profesor Vasile Fernea, sub frumoasa deviză «să învățăm să fim de folos Bisericii și Neamului nost!»

În partea finală a cuvântării, PS Florentin a subliniat faptul că „timpul trece dar marile principii și idealuri, mai cu seamă atunci când vorbim despre o instituție de educație și formare intelectuală, spirituală și umană, rămân conforme dorințelor fondatorilor, dar trebuie adaptate la timpul de astăzi”. În concluzie, și cu privirea îndreptată spre viitor, acest liceu trebuie să fie „o școală a conștiințelor creștine, o școală ce pregătește pentru viața creștină, pentru integrarea în societate, o școală ce arată calea spre Hristos – Pâinea vieții”.

În acest cadru, Prof. Valentin Cuibus, Inspector general al Inspectoratului Școlar Județean, Cluj a adresat câteva cuvinte de apreciere a activității instituției școlare clujene, oferind și câteva diplome de excelență directorilor ce s-au perindat la conducerea ei. Partea următoare a programului s-a desfășurat în sala învecinată, Aula „Cardinal Iuliu Hossu”. A fost partea de evocare și rememorare a începuturilor școlii greco-catolice care a dăruit societății, țării noastre, multe generații de tineri. Luările de cuvânt au alternat prin momente de intermezzo muzical. Lucrări de muzică clasică au interpretat, cu o deosebită sensibilitate și virtuozitate, invitați din cadrul Școlii muzicale clujene: la vioară, prof. univ. dr. Dorina Mangra de la Academia Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, împreună cu Melinda Vințe, master I, la oboi și Cristina Mureșan, la pian.

Pr. director, Daniel Tintelecan a fost cel care, în cuvântul său, a amintit momentul deschiderii acestei instituții, din anul 1945, în contextul istoric complex al momentului. Au fost citate cuvintele Episcopului Iuliu Hossu, de la inaugurarea Liceului, din 29 octombrie 1945: „Cu sufletul plin de aleasă mângâiere, vin a vă vesti că, cu ajutorul Preamilostivului Dumnezeu, împlinind gândul scump care ne-a stăpânit necontenit și care a fost a obștei Bisericii noastre întregi, am înființat aici în Clujul eliberat, orașul Reședinței noastre, Liceul Teoretic de băieți român unit Inochentie Micu Klein, cu 8 clase, care prin Decizia 271.333 – 1945, a primit aprobarea Onoratului Minister al Educației Naționale. Astfel s-a așezat o vatră de foc sacru și s-a deschis un nou izvor de lumină sfântă.”

Pr. director a subliniat: „În acel context istoric, când nu mulți îndrăzneau să își afișeze romanitatea, Episcopul greco-catolic de atunci dă dovadă dă dovadă de mare curaj și dragoste față de țara noastră și față de orașul Cluj, deschizând Liceul greco-catolic, căruia, din cauza persecutării românilor, îi va accentua denumirea de român. Episcopul dr. Iuliu Hossu punea, deci, această școală, în slujba poporului român, iubit și robit din acele vremuri, după cum spunea chiar în cuvântul de deschidere a liceului. […] Vitregiile vremii au întrerupt cursurile acestei școli în anul 1948, odată cu arestarea Episcopului fondator și căderea țării în dictatură comunistă. Liceul a fost redeschis în anul 1992, după apusul regimului comunist, de către pr. Vasile Fernea, cel mai tânăr profesor al corpului profesoral din 1948.”

Expunerea a cuprins și o incursiune în prezent, oferind o imagine de ansamblu a structurilor și activității prin care, astăzi, acest Liceu își propune să corespundă cerințelor societății, cerințe care nu diferă mult de cele ale perioadei anilor de început când, deși vremurile erau vitrege, idealurile erau înalte și efortul și străduința pe măsură. Intrând mai mult în bogate și pilduitoare detalii, o prezentare istorică a făcut în continuare asist. dr. Lucian Turcu, de la Facultatea de Istorie a UBB, cu accentul pe anii de început, 1945-1948, când Episcopul Iuliu Hossu supraveghea îndeaproape „acest institut nou născut cel mai iubit sufletului meu”, cerând primilor dascăli să plece „într-o misiune sfântă, într-un apostolat”. Au fost trasate și câteva contururi schițând un profil spiritual al Episcopului vizionar Inochentie Micu Klein (1692-1768), luptător pentru drepturile românilor, cel al cărui nume îl poartă Liceul Greco-Catolic din Cluj.

De asemenea, au fost evocate cuvintele primului director al Liceului Român Unit, profesorul și istoricul Coriolan Suciu (1895-1967), preot, protopop onorar, istoric și profesor venit de la Blaj, exprimate în anul fondării, 1945, la prima întâlnire cu ceilalți dascăli ai școlii, din care redăm câteva idei la fel de actuale ca la acea dată: „În misiunea înaltă ce ni s-a încredințat, noi trebuie să fim călăuziți de principiile moralei creștine. Legea noastră creștinească se bazează pe pârghia iubirii, iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Să aplicăm principiul iubirii întâi în relațiile dintre noi, colegii, deoarece unde sălășluiește dragostea, nu se mai poate cuibări ura, mânia, invidia, trufia, intriga și tot acel cortegiul de patimi care leagă pe om de cele pământești și îl împiedică să se înalțe spre cele cerești. Să ne iertăm unul altuia greșelile iar soarele să nu apună nicicând peste dușmăniile noastre. Cei mai mulți dintre noi suntem și preoți, să lucrăm, deci, în conștiință preoțească și dăscălească. În munca noastră, noi vom întâmpina multe greutăți. Lipsa de material didactic, de manuale, care vor trebui compensate prin plus de activitate din partea noastră.

Se spune că preotul bun învață până la moarte. Noi, profesorii, să tot învățăm, cel puțin până la pensionare. Să ne prezentăm în fața elevilor cu lecțiile bine pregătite și să le predăm în așa fel, încât, chiar dacă nu ar avea manuale, să-și poată însuși cunoștințele necesare. Când intrăm în clasă, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Să fim reculeși, ca preotul în fața altarului. Față de elevi, să ne purtăm cu dragoste părintească, arma noastră de îndreptare să fie dojana și vorba blândă și plină de iubire. Să lăsăm la o parte nu numai mijloacele contondente, ci chiar și ironiile care jignesc profund sufletele sensibile ale copiilor. Toți suntem profesori cu vechime, cu experiență și ne dăm seama că elevii sunt cei mai buni cunoscători și judecători ai profesorilor. Organele de control ne văd rar, pe când elevii ne văd și ne judecă aproape zilnic. Să le dăm elevilor tot ceea ce cere de la noi programa analitică, în plus, să le împărtășim dragostea noastră, pentru ca în sufletele lor să se întipărească icoana senină a profesorilor de care să își aducă întotdeauna aminte cu iubire și recunoștință. Vă urez, dragi colegi, ca munca noastră să înceapă într-un ceas cu noroc, binecuvântarea pe care am primit-o din partea Înaltpreasfinției Sale să ne călăuzească pașii. Cu Dumnezeu înainte, la munca grea ce ne așteaptă.”

Citând aceste gânduri, dr. Lucian Turcu a remarcat: „Cuvinte atât de frumoase despre misiunea de dascăl, despre rolul dascălilor în societate și în viețile copiilor, nu cred că am auzit, în altă parte. Poate prof. Vasile Pârvan, când inaugura, în urmă cu aproape 100 de ani, cursurile la Universitatea românească din Cluj, a mai făcut un asemenea elogiu frumos școlii și meseriei de dascăl, într-o prelegere care a rămas și ea în istorie, ca și autorul ei, «Datoria vieții noastre»”. În încheiere, au fost adresate câteva recomandări tinerilor elevi, în primul rând cea de a-și cinsti trecutul pentru a-și onora viitorul.

După alocuțiuni, Preasfinția Sa Florentin a prezentat elevilor Expoziția dedicată Cardinalului Iuliu Hossu cu ocazia Anului omagial ce face memoria acestei mari personalități a Bisericii și a Neamului. Panourile expoziționale cuprind aspecte și imagini reprezentative din viața și activitatea Arhiereului care a păstorit, cu har de la Dumnezeu și multă dragoste și dăruire, Eparhia de Gherla (1017-1930) și apoi, după mutarea sediului eparhial de la Gherla la Cluj, Eparhia de Cluj-Gherla (1930-1970). În continuare, au fost decernate semne de mulțumire și apreciere, diploma și medalia „Iuliu Hossu”, invitaților, profesorilor și colaboratorilor. În semn de mulțumire pentru binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu, Corul Vox Lucis al elevilor a intonat apoi cântecul „Isuse, îți mulțumesc!”

Manifestările Zilelor Liceului „Inochentie Micu” au continuat a doua zi, joi 26 aprilie 2018, în incinta clădirii acestui liceu de pe str. Moților nr. 24, Cluj-Napoca, printr-un concurs de creație literară, artă și pictură, teatru și scurt metraj, ocazie cu care de această dată protagoniști au fost elevii, care au avut ocazia să își exprime talentul, cunoștințele și creativitatea privind și pornind spre viitor, cu încredere și speranță, în lumina spiritualității, modelelor și valorilor trecutului.