Pentru studenţii și masteranzii absolvenți ai Departamentului Oradea al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, ziua de sâmbătă 5 iunie 2021, a fost una specială. A fost ziua în care a răsunat ultimul sunet de clopoţel, o ocazie fericită de a aduce prinos de laudă bunului Dumnezeu pentru tot darurile primite, o ocazie de a-și exprima deplina gratitudine şi respectul faţă de toţi cei care au contribuit de-a lungul anilor la formarea intelectuală şi spirituală a studenților facultății noastre.

Festivitatea a început prin celebrarea Sfintei Liturghii Arhierești, celebrată de Preasfinția Sa Virgil Bercea, alături de un sobor de preoți, cei mai mulți fiind formatori și profesori ai facultății noastre, cât și preoți parohi ai studenților seminariști.

În cuvântul de învăţătură, PS Virgil a subliniat importanţa urmării modelului Hristos în viaţa fiecăruia, cerându-le absolvenților să aibă mereu prezent în mintea şi în inima lor modelul lui Hristos – „lumina lumii care din iubire luminează pe tot omul ce vine în lume”. Astfel, fiecare om trebuie să răspundă chemării și vocației sale pentru a căuta și găsi fericirea și împlinirea. Ca de fiecare dată, Preasfinția Sa a fost în mijlocul absolvenților, oferindu-le încurajări pentru noua etapă a vieții și binecuvântarea sa arhierească.

Evenimentul, date fiind condițiile actuale, în conformitate cu reglementările legale, a continuat în curtea Facultății de Teologie Greco-Catolică și a Seminarului „Sfinții Trei Ierarhi”, unde, în prezența rudelor, a prietenilor, a cunoscuţilor, a invitaţilor, a profesorilor şi a formatorilor, absolvenţii s-au prezentat, cu zâmbete pe față, cântând „Gaudeamus Igitur”.

Programul festivităţii de absolvire a fost moderat de dl. lect. univ. dr. Ionuţ Mihai Popescu – directorul de Departament, care, pentru ultima dată în acest an, a făcut strigarea catalogului pentru absolvenţii celor două secţiuni. A luat mai apoi cuvântul pr. Dr. Cristian Barta, Decanul Facultății de Teologie, mulțumindu-le studenților pentru răbdarea, dragostea de carte și respectul de care au dat dovadă de-a lungul anilor de studiu.

Dr. Prof. Univ. Radu Ioan Mureșan a ţinut cursul festiv pentru studenţii şi masteranzii absolvenţi prin prezentarea Frumosului și argumentarea „De ce?”-ului existențial al nostru, al tuturor, punctând nevoia spiritului de a fi cultivat, mai ales prin continuarea şi nu abandonarea studiului personal, precum şi al unei aplecări mai mari către carte, ca mijloc material de îmbogăţire culturală şi spirituală în detrimentul exploziei de informaţii virtuale, extrem de invazivă azi în viaţa noastră, dar care nu contribuie la meditaţie, aprofundare şi formarea bazelor viitoarelor idei. Domnia sa a subliniat, de asemenea, necesitatea orientării studenților teologi pentru studiu continuu în vederea dobândirii unei condiţii intelectuale şi teologice cât mai elevate, de a deveni oamenii cu pregătire teologică cât mai bună, atât de necesari Bisericii noastre astăzi.

La finalul cursului, reprezentanții absolvenților, Sergiu Chiriloaei, pentru nivelul licență, și Traian Ostahie, pentru nivelul masterat, și-au exprimat în intervențiile lor, bucuria de a trăi aceste momente de încheiere cu bine a studiilor, mulțumindu-le profesorilor, coordonatorilor, formatorilor, familiei și prietenilor pentru tot sprijinul acordat pe tot parcursul lor academic.

A urmat  înmânarea „cheii deschiderii drumurilor”. Reprezentantul anului III și al studenților Facultății noastre, Chivari Alex-Dominic, a preluat de la reprezentantul absolvenţilor acest simbol, care, în scurtul său discurs, a arătat că în numele colegilor se simte onorat, sperând că se va putea ridica la înălțimea așteptărilor  şi a subliniat că, în acelaşi timp, aceasta obligă de a duce mai departe, cu onoare, tradiţia acestei instituţii de învăţământ superior confesional, instituție care accentul pe respectarea valorilor de adevăr, respect și iubire frățească.

În finalul festivității, absolvenţilor le-au fost înmânate diplomele de absolvire și au fost exprimate încă odată mulțumiri pentru întreaga lor activitate academică.

Sfârşitul de an universitar este un moment de final, dar și un nou început. Este momentul când, toate cele acumulate pe băncile facultăţii, urmează a fi puse în practică şi vor legitima valoarea câştigată în timpul studiilor de licenţă şi master. De acum încolo nu vor mai fi notele care să judece, mai mult sau mai puţin obiectiv, valoarea, ci vor fi proiectele în lumea reală, proiecte în care, cei care au absolvit, vor oferi valoare lucrurilor şi oamenilor, în drumul lor de realizare personală, prin muncă asiduă şi angajament deplin.

Bunul Dumnezeu să-i însoţească pe toţi absolvenţii pe parcursul lor viitor, iar Preacurata Fecioară Maria să vegheze asupra tuturor!

Dominic Chivari pentru Biroul de Presă


Știre preluată de pe egco.ro