Cea de-a 63-a Întâlnire anuală a Federației Europene a Profesorilor Creștini (SIESC) a avut loc în acest an în Germania, la Trier, în perioada 24-30 iulie. Întâlnirea din acest an a reunit 60 de participanți din 11 țări, reprezentând atât asociațiile membre SIESC, cât și asociații asociate, precum și membri care activează cu titlu individual. România a fost reprezentată în acest an de 3 delegați din partea AGRU: Alin Tat, Gabriel Morariu și Cecilia Frățilă. AGRU este asociație membră a SIESC. În 1991, la întâlnirea de la Fulda, pentru prima dată, au fost invitați și colegi din țările ex-comuniste. Din partea României a participat doamna Viorica Lascu.

Programul întâlnirii din acest an a fost deosebit de interesant și variat, cuprinzând atât conferințe care au avut ca scop analizarea din mai multe perspective a temei întâlnirii, care în acest an s-a axat asupra a trei concepte: Lege-Libertate-Responsabilitate, cât și vizite de descoperire a regiunii și a orașului, depozitar al unei moșteniri istorice extrem de valoroase (Trier – cel mai vechi oraș din Germania, situat în nordul Alpilor, în apropierea frontierei cu Luxemburgul – păstrează vii urme de pe vremea romanilor, fiind, începând cu anul 286, reședința preferată a împăraților romani. Pot fi văzute aici mai multe monumente ce figurează în patrimoniul UNESCO: Porta Nigra, amfiteatrul, termele imperiale, termele Barbarei, bazilica împăratului Constantin, podul roman, catedrala – depozitara unor prețioase relicve: cămașa lui Cristos, o parte din Sfânta Cruce și un cui – și biserica Notre-Dame, iar abația benedictina adăpostește singurul mormânt al unui apostol aflat în partea de nord a Alpilor, cel al apostolului Matia).

Cele trei concepte constituind tema întâlnirii au fost analizate din mai multe perspective: politico-filosofică, pedagogico-psihologică și teologică. În conferința intitulată Puterea statului și libertatea individuală, profesorul Hans Gerhard Neugebauer, de la Universitatea din Köln, a surprins câteva etape din evoluția conceptului de libertate din Evul mediu până în zilele noastre. Pedagogia bazată pe diagnostic pentru a lucra cu copii și adolescenți aflați în situații dificile a fost tema conferinței prezentate de Wolfgang Oelsner, pedagog și psihoterapeut. Acesta a arătat că munca cu copii și tineri care prezintă tulburări de comportament cere o intuiție pedagogică avansată și curaj pentru a ajunge la proceduri neortodoxe. Câteva considerații de teologie biblică asupra raportului dintre lege și libertate în Vechiul și Noul Testament au fost oferite de către Georg Rubel, profesor la catedra de Teologie biblică de la Luxembourg School of Religion and Society, în conferința intitulată «Pentru libertate ne-a eliberat Cristos» (Gal 5,1).

Cel mai important punct de pe ordinea de zi a întâlnirii a fost alegerea noului președinte al federației; membrii Consiliului i-au încredințat președinția federației pentru o perioadă de 2 ani, cu multă încredere, lui Alin Tat. Așadar, un membru AGRU va veghea la buna desfășurare a activității acestei asociații federative de educatori creștini, fondată în 1954, la 10 ani după încheierea celui de-al doilea război mondial, ce are ca scop valorizarea și dezvoltarea profesiei de educator prin intermediul unor întâlniri și schimburi de experiențe și de idei între educatori din țări europene, punând în valoare diferitele limbi, culturi și istorii, și căutând să pună în evidență și să aprofundeze valorile comune ale civilizației europene. Prin colaborarea cu organisme internaționale, în special cu MIIC/ICMICA (Pax Romana) și cu Organizațiile Internaționale Catolice din Învățământ și Educație (OICEE), SIESC contribuie la răspândirea principiilor creștine în cultură, educație și societate. Toate evenimentele din viața SIESC și a asociațiilor membre, asociate sau invitate sunt făcute cunoscute prin intermediul Buletinului SIESC Actual, un buletin semestrial în trei ediții – franceză, germană și engleză – creat în 1988.

Următoarea întâlnire a delegaților SIESC, a 64-a, se va desfășura între 22 și 28 iulie 2019, în Austria, la Tainach/Tinje.

Cecilia Frățilă