În clepsidra timpului s-au scurs deja zece zile de când Preasfinția Sa Florentin CRIHĂLMEANU, Episcop al Eparhiei de Cluj-Gherla a pășit pragul Veșniciei.

Tatăl Corneliu Crihălmeanu, fratele Mușat cu familia și sora Letiția, doresc să adreseze vii mulțumiri, tuturor autorităților centrale și locale, autorităților medicale din DSP și IML și, în mod special, colaboratorilor apropiați ai Preasfinției Sale din Curia Episcopală de Cluj-Gherla, care s-au îngrijit de organizarea deosebit de bună și desfășurarea cu demnitate și sobrietate, în condiții de siguranță din punctul de vedere al pandemiei, a tuturor momentelor celebrative dedicate însoțirii pe ultimul drum pământesc a Episcopului de Cluj-Gherla de binecuvântată memorie.

Familia Crihălmeanu își exprimă recunoștința față de toți Episcopii catolici din țară și din străinătate, față de Înalții Ierarhi ai Bisericii surori Ortodoxe, mulțumește păstorilor comunităților altor confesiuni, mulțumește rudelor, tuturor preoților – atât de iubiți de Preasfinția Sa, care au participat cu tot sufletul și în număr atât de mare, persoanelor consacrate și, în mod special, tuturor credincioșilor, pentru însoțirea fraternă și apropierea sufletească manifestată prin mesaje de suflet transmise prin intermediul mijloacelor de comunicare. În mod special, mulțumește pentru comuniunea prin rugăciune, împlinindu-se astfel un mare deziderat al Preasfinției Sale Florentin: ca toți cinstitorii de Dumnezeu să formeze o mare familie, al cărei liant să fie relația fiecăruia cu Dumnezeu și împreună-rugăciunea, comuniunea la bine și la greu – pentru ca nimeni să nu se simtă singur.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, să continuăm să punem în faptă cele primite ca moștenire spirituală de la scumpul nostru Păstor de suflete. Dumnezeu să-i dăruiască „colțul de Rai” mult dorit, la Altarul Tatălui Ceresc, iar noi toți să primim mângâierea speranței revederii în Veșnicie!

Tatăl Corneliu Crihălmeanu, fratele Mușat cu familia și sora Letiția

Sursa: www.eparhiaclujgherla.ro