Timp pentru a iubi”: a fost tema exercițiilor spirituale pentru tinerii Eparhiei de Oradea, propuse de Biroul Pastoral al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, care s-au desfășurat în perioada 8-10 decembrie a.c. în Băile „1 Mai”. La inițiativă, au luat parte peste 90 de tineri din întreg teritoriul eparhial, însoțiți de preoți, persoane consacrate și formatori. Meditația exercițiilor spirituale a fost ținută de pr. Francisc Lăcătuș, responsabil al Congregației „Don Orione” din Oradea, hirotonit preot la Roma, în 2018, de Papa Francisc. Cu acest prilej, sâmbătă, 9 decembrie a.c., a dorit să fie prezent în mijlocul tinerilor și PS Virgil, episcop greco-catolic de Oradea, sărbătorit de cei prezenți printr-un buchet spiritual cu prilejul zilei de naștere și a hirotonirii întru preoție. Reculegerea spirituală, propusă ca pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului din acest an, a fost prilej de reflecție asupra adevăratei semnificații a Postului Crăciunului, ocazie de împăcare personală cu Domnul și de reînnoire a misiunii de a fi „discipoli vii ai lui Isus Cristos”.

Invocând la începutul catehezei forța și ajutorul Spiritului Sfânt printr-un moment de rugăciune cu tinerii, pr. Francisc Lăcătuș a vorbit în meditația celei de a doua zile despre acest «Timp pentru a iubi» pornind de la izvorul incomensurabil al Sfintei Scripturi, în mod deosebit de la scrierea apostolului care a simțit atât de aproape iubirea lui Isus Cristos în Cenaclu:

„Sf. Ap. Ioan, în ultimele momente ale vieții sale, la orice întrebare răspundea folosind cuvântul ‘iubire’: pentru că iubirea este iertătoare, iubirea este milostivă, este cea care ne edifică pe fiecare dintre noi. La ultima cină, Isus le spune apostolilor: Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții, așa cum eu v-am iubit, așa să vă iubiți unul pe altul prin aceasta vor recunoaște toți că sunteți discipolii mei, dacă aveți dragoste unii față de alții.” (Ioan 13, 34-35). Prima întrebare care se naște în sufletul nostru este ‘cum poate cineva să ne poruncească să ne iubim?’. Isus Cristos spune aceste cuvinte apostolilor Săi și nouă, ca fiind ultimele cuvinte pe care dorește să le adreseze celor care Îl urmează. Aceasta, deoarece porunca iubirii ne face asemănători cu El, cel care se naște pentru a ne dărui iubirea. Cuvântul ‘iubire’, expus de trei ori în aceste două versete citate mai sus, înseamnă în limba slavonă ‘Dumnezeu care te iubește, care dorește să fie cu tine’, însemnând în etimologia latină ‘u-bire’, adică ‘împreună cu’. Doar împreună cu El, împreună cu sora mea, cu fratele meu, eu reușesc să fiu cu adevărat fericit!”

Pr. Francisc a subliniat totodată cum fiecare suntem chemați să vedem care este măsura iubirii, pe care Isus Cristos ne-o arată prin patimile Sale și ne spune: să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Iubirea adevărată este jertfă sau sacrificiu – cuvânt care însemnă de fapt „sacro cum facere”, adică a face sacră orice acțiune a noastră.

Măsura iubirii este a iubi fără măsură…
Invitând fiecare tânăr să devină discipol al iubirii Lui Isus Cristos pe pământ, Papa Francisc în scrisoarea Christus vivit, răspunde dorințelor exprimate de tineri și la reculegerea din Băile „1 Mai” asupra modului în care ar schimba lumea din punct de vedere social, uman, etic sau ecologic. Se arată astfel cât este de important să devenim «misionari vii» ai iubirii lui Cristos: „Eu sunt o misiune pe acest pământ și pentru aceasta eu sunt aici, pe această lume” (n. 254) – este certitudinea pe care fiecare participant la exercițiile spirituale eparhiale a avut prilejul să o reînnoiască.

Timp pentru a iubi” este acum pregătirea Nașterii Mântuitorului, pe care să-L întâmpinăm cu sufletele deschise și curate, gândindu-ne ce îi putem oferi Pruncului Isus în ziua de Crăciun: prin felul nostru de a vorbi, de a ne raporta la ceilalți, prin gesturi concrete de caritate. Sf. Alois Orione spunea că „doar iubirea va salva lumea”, doar împreună reușim aceasta. În acest sens, în cadrul exercițiilor spirituale tinerilor le-au fost enumerate diferite inițiative pe care le pot pune în practică devenind discipoli pentru ceilalți în parohiile de care aparțin: să adopte un bătrân, să creeze o aplicație caritabilă sau să îi implice pe prietenii lor în Biserică.

După meditația ascultată, a urmat un moment de reflecție în care tinerii din fiecare grup au răspuns la trei întrebări: „dacă te-ai putea întoarce în timp în una din zilele vieții tale în care zi ai vrea să te întorci și să o retrăiești din plin?”, „ai simțit vreodată iubirea nemărginită a Lui Cristos? Harul Lui? Când a fost?”, „Ce este iubirea de fapt?”. Fiecare participant în parte a scris apoi un act de iubire pe care își propune să îl pună în practică până la venirea Mântuitorului. Mărturia pr. Francisc Lăcătuș de chemare la preoție a deschis sufletul celor prezenți care au împărtășit la rândul lor trăiri personale, mărturia fiecărui tânăr fiind emoționantă și inspiratoare.

De ce să nu fii atât de generos încât să te dedici celorlalți, să îl descoperi pe Isus Cristos în rugăciune și Euharistie? Cu ajutorul Sfintei Fecioare Maria îl putem descoperi pe Fiul Său în mod deosebit prin rugăciunea Rozariului, un buchet spiritual de roze pe care i-l oferim ei de fiecare dată când recităm această devoțiune.” – a spus preotul predicator la final, rămânând în mijlocul tinerilor pentru un timp de dialog și comuniune.

Împăcarea personală și reîntoarcerea prin spovedanie la harul sfințitor, s-au resimțit în bucuria participării la Sfânta Liturghie de duminică, celebrată în parohia „Nașterii Domnului” din Băile „1 Mai” de pr. Ștefan Madarasi împreună cu preoții participanți. Tinerii L-au primit pe Cristos în Sfânta Euharistie, acesta fiind rezultatul cel mai frumos al inițiativei, descrisă drept exercițiu de a crește și a-L cunoaște pe Dumnezeu într-un „Timp pentru a iubi” petrecut împreună. Mergând acasă cu Lumina și dragostea primită, tinerii au fost invitați să îl ia pe Cristos drept scut împotriva tuturor provocărilor, chemând la rândul lor alți tineri să se bucure de sensul adevărat al iubirii.

De 20 de ani în mijlocul tinerilor, pentru a-i susține și pentru a-i urma, Biroul Pastoral al Episcopiei Greco Catolice de Oradea, prin pr. Paul Popa și doamna Ramona Dragoș, mulțumește tuturor celor care au răspuns apelului de a fi împreună, de a reflecta împreună asupra aspectelor esențiale ale acestei perioade, care vor avea ecou peste ani în sufletul și viața tinerilor participanți. Au fost alături de alături de ei: pr. Zorel Zima și prof. Carmen Zima din Protopopiatul de Beiuș, pr. Matei Marius și doamna Ramona Matei, sora Loredana și sr. Dorothea, pr. Ciprian Robotin din Zalău, Fratele Severian din Protopopiatul de Șimleu, pr. Florin Holhoș și doamna Dana Holhoș din Tășnad, pr. Marius Crișan și pr. Marius Ovidiu din Protopopiatul Supur, pr. Giusepe Ghercă  din Protopopiatul de Holod, pr. Alexandru Fiț, îndrumător spiritual al Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, pr. Romulus Avram și pr. Ștefan Madarasi din Protopopiatul de Oradea. Reușita acestei inițiative a fost cu atât mai mare cu cât tocmai tinerii s-au implicat în organizare: Alexandru Cristea (Asociația Ziléos), Andreea Ghercă (ASTRU Oradea) și Darius Somolan (Grupul Allegria de la Mănăstirea Franciscană „Maica Domnului” Oradea).

Biroul de Presă EGCO
Mihaela Caba-Madarasi


Sursa: egco.ro