În zilele de 16-17 martie din acest an, „Reuniunea Mariană Eparhială” a avut exercițiile spirituale cerute și recomandate de Biserica noastră în timpul Postului Mare, pentru pregătirea, în viața de comunitate și în cea personală, a drumului către marea sărbătoare a Învierii Domnului.

Cu binecuvântarea Preasfinției Sale Virgil Bercea și cu ajutorul preoților îndrumători, pr. Traian Dobrată, părintele spiritual al Reuniunii Mariane, a pr. Antoniu Chifor, Vicarul responsabil cu preoții, a pr. Zima Zorel și a pr. Anton-Cristian Biru, exercițiile spirituale au pus în fața comunității și a fiecărui membru o cale unică: urmarea virtuților Sfintei Fecioare Maria, creativitatea marianistă putând da modalități diferite de acte și de trăire . În Postul Mare, exercițiile spirituale nu pot fi înlocuite cu nimic – prin ele participanții parcurg patru etape care fac să crească credința: meditațiile, partea centrală a exercițiilor, rugăciunea, examinarea conștiinței, Spovada și stabilirea unor hotărâri de îndreptare – este ceea ce și-a dorit Reuniunea Mariană.

Prin bunăvoința pr. rector Anton Cioba și a pr. Eduard Roman, exercițiile spirituale s-au desfășurat la Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea. Tema-cadru a fost „Mărește suflete al meu pe Domnul, și s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Căci a căutat spre smerenia servei sale, pentru că iată de acum mă vor ferici toate neamurile” (Luca 1,33-48). Această temă generală a cuprins trei meditații, în fiecare părintele conferențiar subliniind, în câteva cuvinte-cheie, reperele trăirilor și faptelor noastre mariane în fața așteptatei sărbători, dar și în viața de zi cu zi.

În cuvântul său „Mărește suflete al meu pe Domnul …”, pr. Antoniu Chifor a identificat în viața Mariei virtuți esențiale pentru noi: ascultarea, hotărârea și acțiunea. Ascultarea, disponibilitatea față de voința lui Dumnezeu, hotărârea, strâns legată de încrederea nelimitată în Dumnezeu, și acțiunea, adică fapta ce se concretizează în apostolatul din viața Bisericii și în tot ce suntem. Tot la fel intitulată, „Mărește suflete al meu pe Domnul …”, meditația foarte documentată a pr. Anton-Cristian Biru s-a oprit la etimologia anumitor cuvinte și la sensurile și nuanțele sinonimelor. Astfel, cu semnificațiile știute este numele Mariei, de la Miryam – Doamnă, Stăpână, dar și cea iubită, în același timp plină de smerenie, ascultare și de credință, trăsături ce trec dincolo de timp și cu efort și voință se cer readuse în viața marianistelor și mai departe, în lumea contemporană.

Pr. Zima Zorel a explicat sensul sintagmei „roaba Domnului”, a legăturii, a dependenței de Dumnezeu, dar și a demnității. Deopotrivă a accentuat și datoria misionarismului marian în lumea noastră de azi. Pr. spiritual Traian Dobrată a intervenit după fiecare cuvânt, subliniind imperativele Reuniunilor Mariane, bazat pe cunoașterea imediată a vieții mariane din Eparhie. Marianistele și marianiștii din Eparhia noastră, prezenți la exercițiile spirituale, au trăit zile de har. S-au simțit uniți prin iubirea față de Sfânta Fecioară și prin rugăciune, și solidari în dorința de a face lucrul cel bun în viața lor, dăruind, în numele Sfintei Fecioare de la Lourdes, la 160 de ani de la prima apariție, iubire și atenție celor în suferință și presărând cu mici jertfe „Calea Crucii lui Cristos”.

Acel „Fiat” marianiștii îl vor spune de-acum zi de zi, oră de oră, chiar trecând prin încercări, cu speranța mereu vie în suflete. Exercițiile spirituale ale Reuniunii Mariane din acest an au reunit sufletele marianiste într-un singur cânt: „Magnificat anima mea Dominus!” Cu blândul Isus, să ne binecuvânteze Fecioara de Sus!

prof. Otilia Bălaș
via EGCO.ro