La finalul Sfintei Liturghii din Sărbătoarea Bunei Vestiri, 25 martie 2021, Preasfinția Sa Cristian, Episcopul Auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a evocat în Catedrala Blajului figura vrednicului Episcop Ioan Lemeny (1780-1861), la împlinirea a 160 de ani de la trecerea la cele veșnice. De asemenea, Preasfinția Sa a deschis oficial Anul Familiei în Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș, cu tema „Familia în drumul spre mântuire”.

Comemorăm azi prin rugăciune, reculegere și aducere aminte, a spus Preasfinția Sa, memoria Episcopului Ioan Lemeny, cel de al șaselea titular al Scaunului Vlădicesc de la Blaj, de la a cărui trecere la cele veșnice se împlinesc în aceste zile 160 de ani.

Ioan Lemeny s-a născut în 22 aprilie 1780 în Dezmir (Cluj). A studiat la Blaj și la Oradea, iar după hirotonire, mai ales ca protopop de Cluj, a convertit multe suflete de români ardeleni la catolicism. A fost profesor de teologie la Blaj și o vreme secretarul Episcopului Ioan Bob. În 1833 a fost consacrat episcop. În chiar ziua întronizării sale, care a avut loc în 14 iulie, noul episcop a convocat un sinod la Blaj, în cadrul căruia s-au luat hotărâri importante pentru Biserica noastră și pentru românii ardeleni. Astfel, atunci s-a hotărât ca în fiecare parohie, în care nu era încă, să se înființeze câte o școală românească. Conștient de importanța pe care educația o are în propășirea neamului, Episcopul Ioan Lemeny s-a aplecat și asupra școlilor de la Blaj. Sub episcopatul său s-a înființat un curs de filosofie cu durata de doi ani, iar învățământul teologic a fost prelungit de la trei ani, la patru ani, reușindu-se astfel ca Școala superioară de preoție să devină Academie Teologică.

Și pentru că ne aflăm în această sfântă Catedrală, nu putem să nu amintim că de numele Episcopului Lemeny se leagă și forma actuală a edificiului, martor la atâtea și atâtea evenimente religioase, istorice și culturale desfășurate la Blaj de-a lungul secolelor. În timpul episcopatului său, Catedrala a fost restaurată, adăugându-i-se cele două impunătoare turnuri, corurile laterale și esplanada din față, iar Reședinței Mitropolitane, o nouă aripă.

Ioan Lemeny a fost unul dintre ierarhii Bisericii noastre care, în vremuri grele pentru românii din Ardeal, au susținut cu curaj drepturile și libertățile celor pe care-i păstoreau. Este cunoscut celebrul protest pe care, în anul 1842, l-a înaintat Dietei și guvernului împotriva maghiarizării școlilor românești. În acest memoriu se susținea cu curaj că nu în zece ani, cum pretindeau oficialitățile vremii, dar nici în zece secole, ba nici în vecii vecilor blăjenii nu vor avea în școlile lor altă limbă de predare în afara celei române.

Alături de Episcopul ortodox Andrei Șaguna, Episcopul pe care azi îl comemorăm, a prezidat marea Adunare de la Blaj din mai 1848, care l-a desemnat președinte al delegației care urma să prezinte Dietei de la Cluj hotărârile luate de românii adunați pe Câmpul Libertății în numele emancipării naționale, a libertății sociale și politice.

Atitudinea curajoasă și demnă a Episcopului Ioan Lemeny în probleme cruciale pentru acea vreme, de care depindea însăși ființa națională românească din Transilvania, i-au i-au atras mulți dușmani, iar represaliile nu au întârziat. În martie 1850 Guvernatorul Transilvaniei l-a forțat să-și dea demisia din Scaunul Episcopal de la Blaj. S-a retras în trist și dureros exil la Viena, unde, ca și ilustrul său predecesor, Episcopul Ioan Inochentie Micu Clain, a trăit purtând în suflet dorul de pământul natal și de neamul căruia îi aparținea. În capitala imperiului, Ioan Lemeny l-a consacrat ca episcop pe Spiridon Litvinovici, cel care în 1863 devenea Arhiepiscop Mitropolit și Întâistătător al Bisericii Greco Catolice din Ucraina.

A trecut la cele veșnice în martie 1861. A fost înmormântat la Viena. În anul 1907, osemintele sale au fost aduse de către Academicianul Canonic Ion Micu Moldovan la Blaj și așezate în bisericuța din curtea Castelului Mitropolitan.

În ceea ce privește Anul Familiei (25 martie 2021 – 26 iunie 2022), prin coordonarea Biroului pentru pastorația familiilor din Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș, se vor organiza în parohii o serie de activități care au rolul de a pune în valoare familia creștină, de a forma grupuri de rugăciune, sau de a implica familiile în viața parohiilor noastre. (foto Sfânta Familie: vaticannews.va)