Eparhia de Oradea și Seminarul Teologic au fost consacrate Inimii Neprihănite a Fecioarei Maria și Spiritului Sfânt

Luna mai este dedicată Sfintei Fecioara Maria, Mama lui Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului că în marea sa bunătate, ne-a oferit încă o dată ocazia de a aduce prinos de laudă prin rugăciune și venerație celei ”mai onorată decât serafimii și mai mărită (…) decât serafimii”.

În acest context, tradiția anilor anteriori a continuat și astăzi, 30 mai 2018 cu programul de rugăciune organizat în fața Grotei Sfintei Fecioare din curtea Seminarului Greco-Catolic din Oradea.

Comunitatea seminariștilor și formatorilor s-a bucurat de prezența numeroasă a celor veniți să participe la rugăciunea Paraclisului Maicii Domnului în frunte cu Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcopul nostru. S-au alăturat în rugăciune părintele vicar general Mihai Vătămănelu și părintele vicar cu preoții Antoniu Titus Chifor, un număr însemnat de preoți din Protopopiatul și Eparhia de Oradea, elevi și studenți de la Colegiul ”Sfânta Familie” precum și numeroși credincioși.

Cu binecuvântarea Preasfinției sale, rugăciunea Paraclisului a fost condusă de părintele Anton Cioba – rectorul Seminarului – iar răspunsurile și asigurarea fondului muzical s-au făcut prin studenții seminariști sub bagheta neobositului Maestru Radu Mureșan.

Atmosfera a fost una deosebită, marcată și de evenimentul Rusaliilor pe care tocmai l-am sărbătorit. Astfel, încărcătura spirituală înaltă ne dă credința că ruga noastră a fost ascultată și condusă de Mijlocitoarea la cel Preaînalt. Fiecare am pus în brațele Mariei sufletul, bucuriile și tristețile, succesele și eșecurile, dar mai ales durerile și speranțele noastre care se leagă mai ales de timpurile prezente și cele ce au să vină.

”Ne-a mai rămas numai rugăciunea” a spus Preasfinția sa în cuvântul său adresat la finalul rugăciunii. Mai ales la Apărătoarea Doamnă, puternică mijlocitoare, cea care a zdrobit capul șarpelui și care nu își lasă copiii de izbeliște, îi însoțește cu mantia sa protectoare în acest pelerinaj pământesc atât de greu astăzi.

Se împlinesc anul acesta 160 de ani de la aparițiile Sfintei Fecioare de la grota Masabielle – Lourdes din Franța. Anul trecut am marcat 100 de ani de la aparițiile de la Fatima din Portugalia. Motive în plus ca atenția noastră să fie tot mai concentrată asupra mesajelor grijulii pe care le-a transmis Maica Sfântă: ”Rugați-vă, rugați-vă mult! Lupta finală dintre Domnul și domnia lui satan va fi în legătură cu familia și căsătoria” – transmite sora Lucia, una dintre vizionarele de la Fatima.

În acest context, al luptei noastre spirituale continue cu ”puterile întunericului” ne-am luat aliați de nădejde. Prosternați cu toții în rugăciune, Preasfinția sa a dat citire în fața icoanei Sfintei Fecioare de la Grotă a Rugăciunii de consfințire a Eparhiei de Oradea la Inima Neprihănită a Mariei și a Rugăciunii de consfințire la Spiritul Sfânt.

Astfel am exprimat în comuniune dorința noastră sinceră ca Împăratul Isus Hristos să triumfe prin Inima Neprihănită a Mamei Sale. Răul, păcatul și minciuna să se nimicească iar iubirea, credința și adevărul să strălucească. Iar Spiritul Sfânt, cu lumina și iubirea Sa să ne ridice pe toți la nivelul vieții creștine adevărate, să ne întărească credința, să ne dea putere și statornicie în încercări, înflăcărarea și evlavia necesare unui răspuns pe măsură vocației noastre de creștini.

Mulțumim Preasfinției sale Virgil Bercea pentru acest gest minunat de sporire a credinței și speranței în iubire. Mulțumim tuturor celor care prin efortul lor, mai mic sau mai mare, au contribuit și au făcut în așa fel ca acest eveniment să devină o mică dar importantă sărbătoare pentru Eparhia noastră și Seminarul nostru. Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături cu rugăciunea!

Sub îndurarea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile noastre nu le trece cu vederea întru ispite, ci din primejdii ne scapă pe noi una curată, una binecuvântată!

Iulian PALAS
Anul IV
via SeminarOradea.ro

Rugăciune de consfințire a Eparhiei de Oradea la Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, prin Zămislirea Inimii Tale Neprihănite, prin suferințele și patimile de pe cruce ale lui Isus, venim cu adâncă smerenie și cu mare încredere să consfințim Inimii Tale Neprihănite Eparhia Greco-Catolică de Oradea, Seminarul nostru, pe toți preoții, toate persoanele consacrate, tinerii și credincioșii laici, așezând în locul nenumăratelor păcate, ale noastre și ale lumii întregi, inima ta de mamă iubitoare.

Dorim cu sinceritate, ca Isus să triumfe prin inima ta: răul, minciuna și păcatul să se nimicească, iar iubirea, credința și adevărul să strălucească.

Inimă Neprihănită și Însângerată a Sfintei Fecioare, fii în veci iubită și între popoare slăvită și triumfătoare. Amin!

Rugăciune de consfințire la Spiritul Sfânt

Spirite Sfinte Dumnezeiesc, Spirite al înțelepciunii, al înțelegerii, al sfatului, al tăriei, al științei, al evlaviei, al fricii de Dumnezeu, ne consfințim ție cu totul! Îți consfințim viața noastră, chemarea noastră, ființa, mintea, inima, sufletul și trupul cu toate mădularele lui. Îți consfințim memoria, acțiunile noastre, simțurile, gândurile, mișcările, pașii noștri, tot ceea ce suntem în prezent și tot ceea ce vom fi în viitor. Îți consfințim activitatea noastră zilnică, suferințele fizice sau interioare, oboselile, bucuriile sau necazurile, starea sufletească și toate încercările zilei și ale vieții, indiferent de ce natură sunt. Îți consfințim defectele, calitățile, virtuțile sau neputințele, obstacolele, starea sănătății, succesul sau insuccesul nostru pentru a ne desăvârși și sfinți.

Spirite Sfinte, conducătorule invizibil, îți încredințăm Biserica Universală, Eparhia Greco-Catolică de Oradea, pe Sfântul Părinte Papa Francisc, pe Preafericitul Părinte Arhiepiscop și Cardinal Lucian, pe toți episcopii noștri, pe toți episcopii din lumea întreagă, întreaga tagmă preoțească și călugărească, pe toți seminariștii și pe toți credincioșii de pretutindeni. Ajuta-ne să ne jertfim pentru întoarcerea păcătoșilor, pentru libertatea Bisericii Tale, pentru eliberarea tuturor celor închiși pentru credință, acum și în viitor, și pentru răspândirea adorării lui Isus Euharisticul de către toate popoarele. Luminează-i pe atei, adu pacea pe pământ, în familii, în sufletele noastre și risipește negura păcatului, a urii, a vrajbei între oameni, și du omenirea la limanul păcii și al libertății.

Spirite Sfinte, cu lumina și cu iubirea Ta, ridică poporul nostru și omenirea întreagă la nivelul vieții creștine adevărate. Fii Mângâietorul nostru în toate luptele și suferințele noastre. Întărește-ne credința, înflăcărează-ne iubirea, menține vie nădejdea noastră și dă-ne harul să corespundem până la sfârșit vocației noastre de creștini. Amin!


Seminarul Teologic Greco-Catolic
„Sfinții Vasile, Grigore și Ioan” Oradea,
30 mai 2018