În Duminica a XIII-a după Rusalii, 6 septembrie 2020, în Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj au fost celebrate două SfinteLiturghii Arhierești. Prima dintre acestea a fost celebrată de Preasfinția Sa Cristian, Episcop Auxiliar de Alba Iulia și Făgăraș, fiind transmisă în intervalul orar 08:45-10:00 de TVR3 și online de Radio Blaj TV.

O a doua Sfântă Liturghie Arhierească, celebrată de Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, a fosttransmisă online de Radio Blaj TV, cu începere de la ora 10:00.

Parabola duminicii de astăzi, a lucrătorilor viei, este o parabolă dramatică, a spus Preasfinția Sa Cristian, în cuvântul de învățătură. Drama averii, drama de a te face stăpân pe bunul altuia este actuală și în zilele pe care le trăim. Dorința lucrătorilor nevrednici era aceea de a-L anihila pe Tatăl prin uciderea Fiului, pentru a moșteni, pentru a fura acea moștenire. Parabola viei ne vorbește și astăzi despre modul în care Dumnezeu are grijă de poporul Său, de via Sa.

Dumnezeu sădește via, îi poartă de grijă, apoi o încredințează unor lucrători. Când se va întoarce Domnul va cere seamă lucrătorilor la vremea roadelor. Apare însă ura și invidia lucrătorilor care au primit via spre administrare. Trimișii Stăpânului sunt incomozi pentru lucrătorii viei, fiind oricine vine din partea Stăpânului trebuie îndepărtat.

Aceasta este și drama pe care o trăim în vremurile actuale: grădina pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o am devorat-o, am distrus-o. Și atunci, ca și astăzi, ne deranjează oricine care încearcă să ne trezească conștiințele cu privire la voia lui Dumnezeu față de noi, fiindcă refuzăm să îi ascultăm.

În fața invidiei și răutății lucrătorilor, Dumnezeu își arată iubirea. După ce trimite două rânduri de slujitori, îl trimite în vie pe unicul Său Fiu, care însă este scos afară și omorât.

Lucrătorii au nesocotit darul și onoarea de a lucra în via Stăpânului, motiv pentru care via va fi dată altor lucrători care vor aduce roadă. Prin aceasta, a încheiat Preasfinția Sa, Evanghelia ne vorbește despre o schimbare, despre un neam nou, un neam sfânt, o nouă paradigmă. Slujitorii pe care Dumnezeu îi cheamă să Îi lucreze via vor fi răspândiți pe tot pământul, în toate neamurile. Iar acea piatră care a fost aruncată a devenit piatra prețioasă în vârful unghiului, prin care vor fi spulberați toți cei care ponegresc via Stăpânului.

La începutul cuvântului de învățătură, Preasfinția Sa Claudiu a amintit despre minunea din Colose a Arhanghelului Mihail de care ne aducem aminte în această duminică. Etimologic, numele Arhanghelului Mihail, înseamnă „cine este ca Dumnezeu?”. Arhanghelul Mihail și numele său care îl învinge pe Satana și pe îngerii lui, ne invită să dăm întotdeauna prioritate lui Dumnezeu.

În Evanghelia de astăzi, a continuat Preasfinția Sa, vedem o parabolă în care întreaga creație, lumea noastră este asemănată unei vițe de vie pe care Dumnezeu a sădit-o și ne-a dăruit-o. Noi ar trebui să avem grijă de această vie împreună cu El, în spiritul în care am primit-o și nu pentru a deveni tirani. Culegând în viața noastră zi de zi roadele viei să-i mulțumim lui Dumnezeu și să strigăm împreună cu Arhanghelul Mihail: „cine este ca Dumnezeu?”. Evanghelia duminicii ne arată că sunt moduri diferite de a ne raporta la vie și la Dumnezeu. Parabola de astăzi este un ultim avertisment pentru a ne întoarce la Dumnezeu. Și pentru cei care ascultă parabola de astăzi este o ultimă tentativă pentru a se trezi.

Istoria lumii noastre începe cu o grădină, Raiul, pe care Dumnezeu ne-o dă în grijă, se încheie într-o grădină, în gradina în care se află mormântul Mântuitorului, și se va împlini în grădina Ierusalimului Ceresc.

Îndemnul Preasfinției Sale Claudiu pentru fiecare dintre noi este de a ne întreba ce facem cu via din viața noastră, dar și cu via din viața aproapelui nostru. Trebuie să fim atenți ca să nu pățim asemenea lucrătorilor din vie din Evanghelia de astăzi.

Noi suntem via sădită de Domnul. Dacă vrem să fim adevărata vie a Domnului trebuie să rămânem strâns uniți cu Mântuitorul și să ne îndestulăm cu roadele viței la fiecare Sfântă Liturghie.

Biroul Arhieparhial de Presă