La dorința și cu binecuvântarea PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, se lansează azi, la ora 12, când clopotele Catedralei se aud vestind Îngerul Domnului, filmul documentar Episcop Vasile Hossu-Mărturii.

Este un material filmografic de aproximativ o oră despre despre cel  numit Blândul Păstor, Mielul Blând, Lordul,  ca o datorie pentru viitor. Culegerea mărturiilor au permis intrarea,  împreună cu interlocutorii, în atmosfera de început a anilor 90, în entuziasmul unificator al optimismului vremii, dar și a incertitudinilor,  când biserica Greco-Catolică ieșea din catacombe.

Filmul dorește să transmită acea legătură unică, de iubire profundă, dintre episcop și credincioși, dar și personalitatea episcopului, realizările de temelie la reîntemeierea Bisericii Unite.

Amintirile și trăirile celor care l-au cunoscut, emoția profundă cu care aceștia au evocat personalitatea eparhului sunt de fapt, suportul acestui documentar. Revista Vestitorul a fost, de asemenea,  un reazem constant, în paginile ei găsind adevărate jurnale mărturisitoare ale activităților eparhilor locului. Arhiva video a Pr. Doru Popovici și pPr. Tarciziu a fost esențială pentru reușita documentării.

Nu se poate încheia această sumară prezentare fără a apela la o replică a doamnei Petronela Moldovan din documentar:  suntem binecuvântați noi, aici, la Oradea, cu episcopii noștri . Se referea deopotrivă, la trecutul îndepărtat, cel recent și mai ales, la prezent.

Pe de altă parte, fragmentul din Mizerabilii lui Victor Hugo ilustrează cel mai temeinic, universal și atemporal, relația episcop-credincioși:

„Pretutindeni unde se arăta era o sărbătoare. S-ar fi zis că trecerea lui avea ceva cald şi luminos. Copiii şi bătrânii ieşeau în pragul porţilor, la ivirea episcopului, ca la ivirea soarelui. Îi binecuvânta, şi-l binecuvântau.”

Episcopii sunt  prezențe care ne însoțesc  din ceruri sau din prezentul cotidian. Este ceva ce cunoaștem citind, amintindu-ne sau trăind.

Echipa care a lucrat la realizarea acestei arhive de mărturii mulțumește tuturor celor implicați care și-au găsit timp pentru un omagiu pios adresat episcopului Vasile Hossu, acum, la 25 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Multumim Impress Media pentru professionalism si disponibilitate.

Rodica Indig

Coordonator proiect


Sursa: egco.ro