Ceremonie militară și religioasă la Sângeorz-Băi, de binecuvântare și dezvelire a bustului Cardinalului greco-catolic Iuliu Hossu, Vestitorul Marii Uniri și Pelerinaj la Cormaia

În anul Centenar al Unirii și anul omagial Iuliu Hossu, Episcopul greco-catolic Florentin Crihălmeanu a făcut tuturor protopopiatelor Eparhiei de Cluj-Gherla invitația de a înălța monumente comemorative, prin care să fie omagiată memoria Eminenței Sale Dr. Iuliu Hossu, Episcop român unit a cărui personalitate este strâns legată de evenimentul Marii Uniri. Urmând acestui îndemn, pr. Nicolae Jarda, protopop de Rodna, împreună cu autoritățile orașului Sângeorz-Băi, au organizat duminică, 2 septembrie 2018, o ceremonie militară și religioasă, care a marcat dezvelirea, în fața bisericii protopopiale din Sângeorz-Băi, a unui bust al Cardinalului Iuliu Hossu. O impresionantă festivitate militară, participarea Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”, de la Bistrița, dând momentului un caracter solemn.

Au fost prezenți PS Florentin, pr. Nicolae Jarda, protopop de Rodna, pr. Ioan Frișan, protopop de Bistrița, numeroși preoți din protopopiatele Rodna, Bistrița și alte protopopiate ale Eparhiei de Cluj-Gherla, preoți din Biserica Ortodoxă, și, între autorități, Traian Ogâgău, primarul orașului Sângeorz-Băi, și Vasile Puica, vicepreședintele Consiliului Județean, primari din alte localități. Au participat persoane consacrate: Maica Marcela Runcan, Superioară provincială și Surori Baziliene, Surori din Congregația Maicii Domnului, pr. ierom. Laurian Daboc, Superior provincial, și Călugări Bazilieni, membre ale Reuniunii Mariane, tineri, în total, în jur de 400 de participanți la eveniment.

În cadrul unei ceremonii oficiată împreună cu preoții și diaconii prezenți, Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla a binecuvântat monumentul, și, în acest context a prezentat câteva linii biografice a marii personalități omagiate, „Iuliu Hossu, eminent student, cu două doctorate de Roma, cu o cunoaștere enciclopedică, o profundă intuiție istorică, mare iubitor și apărător de Biserică și de Neam, Senator de drept în Parlamentul României, membru al Academiei Române, participant activ la Actul de întregire de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, martir și mărturisitor pentru fidelitatea în credință, cel dintâi Cardinal al neamului românesc, spirit conciliant, ecumenic și iertător, care avea o relație foarte bună cu Ierarhii ortodocși din acel timp, dar și cu cei romano-catolici și reformați. Era un om deschis tuturor, pentru că, dincolo de confesiune sau etnie, a primat pentru el credința.”

Episcopul Iuliu Hossu, hirotonit și instalat, în 1917, în Catedrala din Gherla, în Anul Marii Uniri, „prin mesaje și scrieri pastorale către cler și credincioși, încurajează participarea la Marea Adunare de la Alba Iulia. Are legături directe cu marii artizani ai Unirii, cu Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voevod, Vasile Goldiș, participă la întrunirea Marelui Sfat Național de la Alba Iulia și i se încredințează onoarea de a da glas Rezoluțiunii Marii Adunări Naționale în fața celor cca. 100.000 de români de pe Câmpul lui Horea. Sunt memorabile cuvintele rostite atunci și am dorit să rămână înscrise și aici, la fundamentul acestui bust comemorativ”, a spus Ierarhul clujean. Înainte de citirea Rezoluțiunii, tânărul Episcop de doar 33 de ani, spunea: „astăzi, prin hotărârea noastră, se înfăptuiește România Mare, una și nedespărțită, rostind fericiți, toți românii de pe aceste plaiuri, ne unim pe veci cu Țara Mamă, România”.

În fața celei dintâi sculpturi a Cardinalului Iuliu Hossu inaugurată la nivelul Eparhiei de Cluj-Gherla în acest an comemorativ, Preasfinția Sa a adresat mulțumiri sculptorului Vlad Prună, artist din Sângeorz-Băi, „care cu multă măiestrie a realizat acest bust prin propria cheltuială”, explicând faptul că „statuia nu este o «fotocopie» a chipului tânărului Episcop, ci este o împletire a chipului tânărului Episcop de numai 32 de ani, plin de zel apostolic, cu cel al Cardinalului de 85 de ani, care, «cu neîmbătrânită dragoste», privește cu speranță și încredere spre viitorul Bisericii și al Neamului Românesc pentru care s-a jertfit”. A mulțumit totodată autorităților locale, primarului, tuturor celor care au sprijinit această nobilă inițiativă.

Luând cuvântul, primarul orașului Sângeorz-Băi a mulțumit la rândul său celor care au depus eforturi pentru amplasarea acestui monument. A invitat, cu emoție, la „un exercițiu de imaginație: să ne întoarcem în timp cu 100 de ani”, în momentul când Episcopul român unit „a citit Actul Unirii la Alba Iulia, după care l-a înmânat Regelui Ferdinand”. Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Vasile Puica, a transmis în continuare salutul președintelui CJ și și-a exprimat bucuria de a fi prezent la acest eveniment „important pentru comunitatea locală, pentru județul Bistrița-Năsăud, pentru România”. Au fost amintite cuvintele adresate de Episcopul Iuliu Hossu, la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia, Episcopului ortodox Miron Cristea: „pe cum ne vedeți pe noi îmbrățișați, așa să rămână pe veci îmbrățișați toți frații români!”, în aplauzele întregii asistențe. A afirmat că „este o responsabilitate și o onoare de a cinsti memoria celor care au contribuit la Marea Unire” și acest monument este o dovadă că Episcopul Hossu nu a fost uitat și că jertfa sa nu a fost în zadar.

În acordurile fanfarei militare, au fost depuse coroane de flori, din partea Primăriei orașului Sângeorz-Băi, a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, a Garnizoanei Bistrița și a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea Gărzii de onoare. Armata și-a adus în mod solemn omagiul, în fața personalității celui care a fost, cum a subliniat PS Florentin, „adevărat erou al neamului românesc pe câmpul de luptă al vieții spirituale și al credinței, dar și, ca preot militar, pe câmpul de luptă efectiv, chiar dacă în spatele frontului, pentru a acorda asistență spirituală”.

Impresionanta ceremonie religioasă și militară, a fost urmată de Pelerinajul la Cormaia care se organizează anual cu ocazia hramului bisericii parohiale, această ediție fiind dedicată, cum era firesc, Episcopului martir și mărturisitor Iuliu Hossu. S-a făcut pe jos și în rugăciune drumul de la biserica din Sângeorz-Băi până la biserica din Cormaia, situată la o altitudine de unde poate fi contemplată întreaga regiune muntoasă împădurită. Aici, în curtea bisericii, s-a celebrat Sfânta Liturghie arhierească la care au participat în jur de 600 de credincioși – cei veniți în procesiune din Sângeorz-Băi și cei care veniseră deja direct al Cormaia. Au dat răspunsurile liturgice tinerii parohiei greco-catolice din Sângeorz-Băi, îndrumați de Surorile CMD, sr. Dominica și sr. Ștefania.

La final, PS Florentin a oferit diploma și medalia „Iuliu Hossu” sculptorului Vlad Prună, artistul care a realizat bustul Cardinalului, precum și câteva diplome de excelență: lui Traian Ogâgău, primarul orașului Sângeorz-Băi, și pr. protopop Nicolae Jarda. A fost acordată și o medalie omagială „Iuliu Hossu”, vicepreședintelui CJ Vasile Puica. În încheiere, pr. protopop Nicolae a rostit un emoționant cuvânt de mulțumire pentru memorabila sărbătoare care va rămâne ca un moment de referință în viața protopopiatului de Rodna. Cei prezenți au fost invitați și la o agapă fraternă oferită tuturor, cu generozitate, ca în fiecare an. A fost o zi de duminică, zi a Învierii, zi de întărire în credință, care a adus în fața tuturor modelul Cardinalului Iuliu Hossu, cel ce și-a trăit întreaga viață cu sufletul plin de lumina iubirii și, la 100 de ani de la Marea Unire pe care a vestit-o tuturor românilor și pe care, împreună cu marile personalități ale vremii, a înfăptuit-o, revarsă acum aceeași lumină din înălțimile cerești peste Biserică și Neamul său.

mai multe fotografii: aici