Cuvântul Excelenței Sale Victor Opaschi,
Secretar de Stat pentru Culte

Cinstiți Ierarhi ai Cultelor religioase de față,
Preacucernici părinți,
Preacuvioase maici,
Stimați credincioși,
Stimate autorități,

Ceremonia de instalare a Preasfințitului părinte Claudiu în demnitatea de al 10-lea Episcop al Eparhiei de Cluj-Gherla a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică este nu numai un prilej de bucurie, ci și de omagiere a trecutului glorios al Bisericii Greco-Catolice și de reafirmare a rolului istoric pe care aceasta îl are de jucat și de acum înainte, în istoria poporului român. Este un prilej potrivit pentru a sublinia darurile prețioase pe care Biserica Greco-Catolică le-a făcut națiunii române de-a lungul timpului, și pentru a reliefa contribuția esențială a unor figuri ilustre de Ierarhi și Cărturari greco-catolici la dezvoltarea culturii și conștiinței naționale.

Am avut deseori, în ultimele trei decenii, posibilitatea de a evidenția rolul pe care Biserica Greco-Catolică l-a jucat prin reprezentanții de seamă ai Școlii Ardelene și prin marii săi Ierarhi la cristalizarea limbii noastre literare și a spiritului național românesc. Am avut șansa ca, după Revoluția din decembrie 1989, eveniment care a marcat profund destinul Cultelor din țara noastră, moment de cotitură pentru relațiile dintre Stat și Culte, să îi cunosc pe cei care au refăcut marea tradiție a Bisericii Greco-Catolice. Cu deosebit respect, îmi amintesc de cel de-al optulea Episcop al Eparhiei de Cluj-Gherla, Preasfințitul George Guțiu, Arhiepiscop ad personam, care, după 31 decembrie 1989, data apariției decretului-lege nr. 9 prin care era recunoscută Biserica Greco-Catolică, a contribuit atât de mult pentru refacerea structurilor organizatorice ale Episcopiei, pentru refacerea structurilor de învățământ școlar și universitar, care a contribuit la reintrarea în drepturi a Eparhiei.

Și, desigur, un gând cu totul aparte celui de-al 9-lea Episcop al Eparhiei de Cluj-Gherla, Preasfințitul Florentin, care a continuat afirmarea identității Bisericii Române Unite pe linia începută de iluștrii predecesori. Chipul său luminos și bunătatea sa sufletească vor rămâne în mintea și în inima tuturor celor care l-au cunoscut, prețuit și iubit. Pentru instituția pe care o reprezint, Secretariatul de Stat pentru Culte – instituția Statului Român care empatizează cel mai bine cu viața religioasă și cu activitatea cultelor în general, Preasfințitul Florentin a fost un partener sincer, elegant și deschis dialogului interconfesional și ecumenic. Noi vom onora cum se cuvine memoria Preasfinției Sale, sprijinind în continuare împlinirea marelui său proiect, noua Catedrală.

Preasfințite Părinte Episcop Claudiu, vă felicit pentru noua demnitate la care ați fost chemat și vă mulțumesc pentru cooperarea pe care am avut-o până acum cu Preasfinția Voastră. Sunt convins că vom continua și aprofunda relațiile de cooperare și parteneriat în domenii de interes comun, dintre Statul Român și Eparhia Preasfinției Voastre. Putem spune că parteneriatul dintre Stat și Culte nu are doar o valoare democratică, fiind consecința logică și directă a exercitării libertății religioase, ci și profunde valențe istorico-politice prin faptul că, regimul democratic de astăzi are datoria, și reușește să vindece răni ale trecutului.

Onorată adunare, în preajma aniversării a 90 de ani de viață ai Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, doresc să îl încredințez pe Preafericirea Sa de întreaga considerație și recunoștință a Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru rolul activ pe care Biserica Greco-Catolică îl joacă în societatea românească, prin întreaga sa activitate. Transmit Părintelui Cardinal Lucian Mureșan felicitări cu prilejul apropiatei aniversări a zilei de naștere, mulțumiri și recunoștință pentru sprijinirea activității instituției noastre de edificare a unui climat de cooperare interconfesională, atât de important pentru societatea românească și pentru cea europeană în ansamblul ei. Într-o lume aflată astăzi într-o profundă criză a valorilor și a încrederii, România este un model de bună conviețuire. Aceasta se datorează și înțelepciunii liderilor comunităților religioase, Cultele jucând rolul de vector al solidarității și coeziunii sociale.

Vă mulțumesc pentru atenție!


Preluare de pe eparhiaclujgherla.ro