Episcopia Greco-Catolică de Lugoj organizează la Centrul pastoral eparhial „Sfântul Vasile cel Mare” din Lugoj, cea de a noua ediţie de cursuri pentru formarea permanentă și continuă a clerului Eparhiei de Lugoj. Cursurile din acest an sunt axate pe discipline ce alcătuiesc modulul pedagogic nivelul II, necesar predării religiei în şcoli. La cursurile din acest an participă doar preoții care au diplomă de master.

Cursurile se desfășoară în două sesiuni. Prima sesiune a avut loc în perioada 30 octombrie -04 noiembrie, iar a doua sesiune va avea loc în săptămâna 13 – 18 noiembrie 2017.

Formatorii acestui modul pedagogic sunt cadre didactice ale Universităţii „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Temele abordate în prima săptămână au fost următoarele:

  • Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților – materie predată de conf. univ. dr. Mih Viorel;
  • Proiectarea și managementul programelor educaționale – materie predată de conf. univ. dr. Cătălin Glava.
  • Bazele comunicării didactice – materie predate de prof. univ. dr Cristian Stan.

La finalul acestor cursuri, în urma unor examene, participanţii vor obţine un certificat de absolvire al modulului pedagogic nivel II necesar încadrării în învățământ, pentru predarea religiei.

Programul zilnic a început cu rugăciunea de dimineaţă, orele canonice şi Sfânta Liturghie concelebrată. Cazarea şi masa au fost organizate în cadrul Episcopiei. Cursurile, discuţiile pe grupuri şi evaluările au fost ținute în clădirea Centrului pastoral eparhial „Sfântul Vasile cel Mare”.

Aceste cursuri sunt sprijinite financiar de către asociaţia „Renovabis” din Germania. Participanţii contribuie financiar în proporţie de 10%.

Aceste cursuri au o mare importanţă pentru formarea continuă a preoţilor, nu numai pentru însuşirea cunoştinţelor pedagogice a clerului din Eparhia de Lugoj, ci și pentru punerea în practică a cunoștințelor acumulate.

Biroul de presă eparhial – Pr. Gherghel Petrișor