Ultimele decenii au înregistrat adâncirea crizei familiei. Biserica Catolică, fiind conștientă de consecințele grave ale acestui fenomen asupra persoanelor, a comunităților și a societății, a solicitat tuturor episcopilor și preoților să privească familia ca o prioritate în planul lor pastoral. Papa Francisc, în Exortația apostolică „Amoris laetitia” (2016), subliniază că o bună pregătire pastorală este importantă „și în vederea situațiilor speciale de urgență determinate de cazurile de violență familială și de abuz sexual” (nr. 204).

În același timp, conform îndemnurilor Bisericii, formarea continuă a preoților este unul dintre imperativele actuale în vederea unei evanghelizări adaptate timpurilor pe care le trăim.

În vederea asumării acestei responsabilități, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscopia Majoră Română Unită cu Roma, Greco-Catolică organizează un curs pentru preoți intitulat Pastorația familiei. O abordare teologico-spirituală și psihologică a problematicii abuzurilor și traumelor. Cursul, derulat prin Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj, din Universitatea Babeș-Bolyai, se aliniază îndemnurilor Sfântului Părinte Papa Francisc de a organiza inițiative formative care se readucă în atenția lucrătorilor pastorali prețuirea pe care Biserica și clerul trebuie să o acorde familiilor.

Cursul se va derula online pe parcursul a patru după-amieze, între orele 15,00-19,00, în perioada 2-6 mai a.c., și cuprinde patru module.

Modulul Abordarea canonică și legislativă a abuzurilor, prezentat în data de 2 mai, de lect. univ. dr. pr. Eduard Giurgi de la Universitatea din București, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, își propune să ofere o reflecție cu privire la legislația canonică referitoare la protecția minorilor în Biserică.

Modulul Traumele infantile: subiect al interesului școlii, părinților și al catehezei familiale, expus în data de 4 mai, de conf. univ. dr. pr. Eugen Jurcă de la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, analizează tipurile educaționale ale unor părinți, care pot  merge de la „autoritari” până la „permisivi”.

Modulul Familia în criză. Însoțire și sprijin, predat în data de 5 mai, de lect. univ. dr. Camelia Roșu, psihoterapeut la Universitatea 1 Decembrie 1918, Facultatea de Drept și Științe Sociale, prezintă momentele de criză prin care trece instituția familiei în contextul societății actuale. Plecând de la modelele și tehnicile de consiliere psihologică și psihoterapie, se vor propune câteva instrumente prin care se pot asigura consiliere și sprijin.

Modulul Abuzul sexual și traumatizarea sexuală, prezentat de conf. dr. Diana Vasile de la Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumelor București, reiterează ideea unei înțelegeri științifice asupra dezvoltării sexualității umane, precum și a efectelor agresiunii fizice, emoționale și sexuale asupra acesteia.

Cursul, prin expuneri teoretice și dezbateri practice, va pregăti personalul bisericesc abilitat să susțină în mod profesional familiile aflate în situații de abuzuri și traume sau să aibă capacitatea de a le preveni. În societatea actuală aflată în plină dezvoltare a științelor umane care conlucrează cu teologia în spiritul slujirii dezvoltării omului contemporan, organizarea de cursuri de formare care să aducă un plus de competențe în lucrarea de slujire a operatorilor pastorali este o necesitate stringentă.

Biroul Arhieparhial de Presă