„Crezul soților”: în centrul exercițiilor spirituale propuse de Vicariatul pentru Preoți al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, cu binecuvântarea Preasfințitului Virgil Bercea, preoților din Eparhia de Oradea împreună cu soțiile lor. Exercițiile, desfășurate în perioada 14-16 martie 2022 la Pensiunea Colț de Rai de lângă Zalău, au fost ținute de cunoscutul predicator italian don Renzo Bonetti, expert în Pastorația Familiei la nivel internațional si pentru o lungă perioadă de timp director al Biroului Național pentru Pastorația Familiei în cadrul Conferinței Episcopale Italiene. Programul întâlnirii a cuprins cinci meditații, reflecții și mărturii, momente comunitare și participarea la Sfânta Liturghie. Alături de preoții participanți împreună cu soțiile lor, au luat parte la Pr. Antoniu Chifor – vicar cu preoții și Pr. Mihai Tegzeș – vicar cu familiile.
„Dumnezeu își arată întreaga Sa măreție în chipul soților. Familia are misiunea de a revela si de a vesti iubirea, adică participarea reală la iubirea lui Dumnezeu pentru omenire și pentru Biserica sa. Soții și soțiile participă la misiunea bisericii într-un mod original; cea mai mica familie din parohie este o prezență sacramentală, deoarece arată prezența vie a Mântuitorului.”

CREZUL SOȚILOR

Noi, cuplu de soți în Cristos, credem în Tine, o Dumnezeule,
Care ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta,
ca să revelezi frumusețea Ta de unitate și deosebire în iubire.

Noi, cuplu, credem în Tine, o Tată,
care ai creat toate lucrurile din jurul nostru
ca să arați cât suntem de prețioși în ochii Tăi.
Noi, cuplu, credem că, încă de la început,
Tu ne-ai făcut părtași iubirii Tale materne și paterne,
oferindu-ne darul de a-i naște și a-i educa pe fiii noștri, pe fiii Tăi,
ca să-i ajutăm să se maturizeze ca frați și surori.

Noi, cuplu, credem în Tine, o Isuse, Fiule al lui Dumnezeu,
Mirele omenirii și Mirele Bisericii noastre domestice,
Cel ce din iubire pentru noi, la împlinirea timpului, Te-ai întrupat
și, din iubire pentru noi ai trăit și ai împărtășit
bucuriile și greutățile fiecărei familii umane.

La Cana ne-ai dăruit primul semn al Prezenței Tale în viața noastră de soți,
pe cruce ne-ai revelat o iubire nupțială necunoscută nouă,
o iubire dispusă să se dăruiască în chip fidel și total,
iar în Euharistie ne-ai lăsat cea mai mare expresie a fiecărei iubiri nupțiale.

Noi, cuplu, credem în Tine, o Spirite Sfinte,
Dar permanent al lui Isus Mire,
revărsat în inimile noastre ca sigil al legământului nostru,
Izvor mereu oferit iubirii noastre,
Putere în care se reînnoiește fidelitatea noastră,
Balsam care vindecă separările și încăpățânările noaste.

Credem în Tine, o Spirite Sfinte,
Care făcându-ne părtași marelui Mister Nupțial,
ne faci capabili să trăim și să comunicăm
Iubirea lui Dumnezeu pentru omenire și a lui Cristos pentru Biserică,
primind și sfințind fiecare clipă a vieții noastre,
gustând frumusețea de a fi cu Isus „trup dat din iubire”.

Credem în darul Sacramentului Căsătoriei,
care „schimbă la față” iubirea noastră de soț și de soție,
ca să o facă loc al prezenței lui Isus, semn al carității divine,
pentru ca fiecare familie, revelând natura genuină a Bisericii,
să devină Evanghelie vie printre oameni.

Credem în darul Sacramentului Căsătoriei,
care consacră relația de soț și soție,
și creează o legătură unică și profundă între toate cuplurile căsătorite în Domnul,
în comuniune cu Păstorul și Mirele Bisericii locale,
împărtășind cu el darul și misiunea
de a edifica Comunitatea eclezială și socială.

Credem în Tine, Isus Mire,
Care rămâi credincios fiecărui cuplu, chiar și când este în criză.
Credem că darul indisolubilității este semnul
Iubirii Alianței indisolubile dintre Dumnezeu și fiecare persoană.

Credem că în celebrarea Euharistiei duminicale,
fiecare familie poate redescoperi și trăi
vocație proprie de a construi și de a vesti Familia Mare a fiilor lui Dumnezeu,
deja începută în Biserica Ta și în drum spre împlinirea sa la sfârșitul lumii,
când Misterul nupțial al lui Dumnezeu va fi totul în toți
și în Tine, Mirele nostru, vom trăi în veac cu Tatăl în unitatea Spiritului.
Amin.

Biroul de Presă


Sursa: egco.ro