Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea devastat în urma incendiului din 25 august 2018 va fi reabilitat.

Lucrările de consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare a clădirii Palatului Episcopal Greco-Catolic vor fi realizate de către Primăria Municipiului Oradea şi vor avea ca durată maxim 3 ani de zile. La sfârşitul lucrărilor în Palatul Episcopal va fi organizat un centru cultural şi muzeu greco-catolic, cu respectarea eticii şi moralei creştine, conform normelor Bisericii Greco-Catolice. O latură din Palat va fi destinată sediului Curiei episcopale iar cea mai mare parte a clădirii va fi administrată de către Primăria Oradea ca centru cultural şi muzeu greco-catolic pe o perioadă de 20 de ani. Întreg centrul cultural şi muzeal va fi deschis publicului larg.

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea îşi păstrează calitatea de proprietar asupra întregului imobil. Episcopia Greco-Catolică de Oradea alături de Primăria Municipiului Oradea depun toate eforturile pentru atragerea de subvenţii, fonduri nerambursabile şi colectarea de donaţii de la persoane fizice şi juridice, urmând ca lucrările de reabilitare să fie sprijinite şi prin sume alocate de la bugetul local.

Periodic se vor emite comunicate cu privire la stadiul lucrărilor şi campania de strângerea de fonduri.

Consiliul Local a aprobat contractul de parteneriat pentru reabilitarea Palatului Episcopal Greco-Catolic

Consiliul Local al municipiului Oradea a aprobat azi, 31 august 2018, Contractul de parteneriat între Municipiul Oradea şi Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea, în vederea realizării lucrărilor de consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare a clădirii afectate de incendiul din data de 25 august şi administrării de către Municipiul Oradea a Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea, pe o perioadă de minimum 20 de ani.

Aceste soluţii au fost identificate de reprezentanţii Primăriei Oradea şi ai Episcopiei, cu scopul reabilitării acestei clădiri emblematice şi redării ei în circuitul public, ţinând seama de distrugerile masive pe care incendiul le-a provocat clădirii Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea.

Prin încheierea acestui contract de parteneriat, s-a convenit ca Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea să transmită imobilul în administrare, pe durata a 20 de ani, Municipiului Oradea, termenul putând fi prelungit prin acordul părţilor. În acest sens, Episcopia va pune la dispoziţia Municipiului Oradea imobilul Palatul Episcopal Greco-Catolic (monument istoric construit între anii 1903-1905 după proiectul arhitectului Kalman Rimanoczy junior) şi construcţiile anexe în vederea realizării lucrărilor de consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare.

Municipiul Oradea va curăţa într-o primă clădirea de moloz şi va realiza o expertiză de rezistenţă, care să indice părţile din edificiu care se pot refolosi, respectiv care trebuie demolate. În a II-a etapă, în toamna acestui an, se vor realiza lucrări ,,de urgenţă” pentru punerea în siguranţă a clădirii, inclusiv zona de acoperiş. În a treia etapă, se vor realiza reabilitarea şi refuncţionalizarea efectivă a clădirii, inclusiv partea interioară, conform planurilor iniţiale.

Ce prevede contractul?

Contractul prevede cesionarea în favoarea Municipiului Oradea a dreptului de a obţine autorizaţii, de a realiza lucrări de consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare, respectiv de a folosi cu titlu gratuit imobilul.

Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea va fi declarat bun de interes public şi transmis în folosinţă gratuită Municipiului Oradea, cu destinaţia de edificiu social-cultural, în vederea amenajării şi funcţionării, pe durata a minimum 20 de ani, a unui centru cultural şi spaţiu expoziţional, cu respectarea eticii creştine şi a normelor canonice ale cultului Greco-Catolic.

Lucrările de consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare a imobilului ar urma să se finalizeze în termen de cel mult trei ani. La terminarea lucrărilor, Municipiul Oradea va preda proprietarului – Episcopiei Române Unite cu Roma Greco Catolică, de Oradea, parte din imobilul reabilitat, cu destinaţie de sediu curiei episcopale, în suprafaţă utilă de minim 1/3 din suprafaţa totală.

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea va păstra calitatea de proprietar asupra întregului imobil consolidat şi reabilitat, transmis în folosinţă gratuită Municipiului Oradea.

Unde se pot face donaţii?

Municipiul Oradea şi Episcopia Greco-Catolică vor depune eforturi pentru atragerea de subvenţii, fonduri nerambursabile şi colectarea de donaţii de la persoane fizice şi juridice, urmând ca lucrările de reabilitare să fie sprijinite şi prin sume alocate de la bugetul local. De asemenea, Episcopia Greco-Catolică va transmite în contul Primăriei Oradea donaţiile primite pentru consolidarea, reabilitarea şi refuncţionalizarea Palatului Episcopal distrus de incendiu.

Reamintim conturile deschise la bancă pentru donaţii în numerar sau cu ordin de plată:

FUNDAŢIA DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDEŢUL BIHOR
EURO – RO57BTRLEURCRT0078504002
USD – RO88BTRLUSDCRT0078504001
RON – RO69BTRLRONCRT0078504007
SWIFT: BTRLRO22

EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA GRECO-CATOLICĂ DE ORADEA
EURO – RO78BTRLEURCRT0463151401
RON – RO31BTRLRONCRT0463151401
USD – RO82BTRLUSDCRT0463151401
CHF – RO57BTRLCHFCRT0463151401
GBP – RO36BTRLGBPCRT0463151401
HUF – RO91BTRLHUFCRT0463151401
SWIFT: BTRLRO22

Totodată, se pot face donaţii la casieriile obiectivelor turistice Turnul Primăriei Oradea, Sinagoga Zion şi Cetatea Oradea, de marţi până duminică între orele 10.00 – 17.00, precum şi la ghişeele de încasări din cadrul Primăriei Oradea, de luni până joi între orele 07.30 – 18.00, iar vineri între orele 07.30 – 15.30.

În ceea ce priveşte donaţiile la sediul Episcopiei Greco-Catolice de pe strada Mihai Pavel nr. 4, acestea pot fi făcute de luni până vineri între orele 08.00-16.00, sau la toate Parohiile Greco-Catolice de pe întreg teritoriul Eparhiei din Oradea.