Data de 11 octombrie a fost aleasă în România ca Ziua Școlii Ardelene, zi în care se rememorează inaugurarea la Blaj, în 11 octombrie 1754, a primelor şcoli cu predare în limba română din Transilvania de către episcopul greco-catolic Petru Pavel Aron. Adevărate fântâni ale darurilor, cum le-a numit ctitorul lor, spunând astfel: Şcoala de obşte va fi a tuturor, de toată vârsta, de cetanie, de cântare şi de scrisoare, nici o plată de la ucenici aşteptându-se. Manifestarea acestei zile are caracter naţional din anul 2014, după ce Parlamentul României a adoptat un proiect de lege în acest sens. Acest proiect a fost adoptat de Camera Senatului la 19 noiembrie 2013 şi de Camera Deputaţilor, la 13 iunie 2014, legea fiind promulgată de Preşedintele României la data de 1 iulie 2014.

Actul de naștere al Şcolii Ardelene a marcat începutul elaborării şi afirmării conştiinţei naţionale a românilor din Transilvania. Din aceste Școli ale Blajului, asemenea celor europene ale timpului respectiv, au pornit, ca fii de ţărani simpli, cei care ulterior vor fi numiţi Corifeii Şcolii Ardelene. Ei sunt cei care au intuit faptul că introducerea alfabetului latin în scrierea limbii române însemna o etapă decisivă în procesul de realizare a unităţii limbii literare. Astfel, dezideratul unificării limbii impunea, în primul rând, înlocuirea alfabetului chirilic şi adoptarea alfabetului latin. Atunci când se vorbește despre Școala Ardeleană, mișcarea nu se poate rezuma numai la o filă din istorie, ci mai degrabă la identitatea noastră, la ceea ce este în definitiv poporul român.

În acest sens, joi 11 octombrie 2018, de Ziua Școlii Ardelene, s-a organizat la Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare, conferința Școala Ardeleană – Memorie și educație. Evenimentul a fost organizat de către Departamentul pentru Cultură din cadrul Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș. În cadrul evenimentului au intervenit Preasfințitul Părinte Vasile Bizău – Episcop de Maramureș, dr. Teodor Ardelean – director al Bibliotecii Petre Dulfu din Baia Mare, dr. Marius Câmpeanu – șef secție istorie din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș și prof. dr. Ciprian Ghișa din Cluj-Napoca. Moderator al evenimentului a fost pr. dr. George Marius Nicoară.

În cuvântul de deschidere, Preasfințitul Părinte Vasile Bizău, pornind de la titlul conferinței Școala Ardeleană – memorie și educație, a subliniat importanța educației în viața unui popor: ,,Educația are de-a face în mod evident cu viața, cu sensul vieții, cu valorile și printre cele dintâi valori se află moralitatea. Fără de moralitate axa valorilor se clatină si se clatină și din perspectivă religioasă. Moralitatea este cea care unește toate valorile, este axul central al valorilor. Educația este primordială, este esențială, și îl făurește pe om și astfel un om devine mai uman cu cât este mai educat”.

Cine sau ce este Școala Ardeleană? Prin aceste cuvinte și-a început prezentarea domnul prof. Teodor Ardelean – Director al Bibliotecii Petre Dulfu din Baia Mare. Subliniind importanța acestui curent crucial pentru poporul român, domnul Ardelean a numit Școala Ardeleană ca fiind ,,un fenomen unghiular în cultura românească, care a deschis neamul românesc spre Europa luminilor. Școala Ardeleană este un fenomen magic și magistral, un capitol cardinal din evoluțiile culturale și de emancipare ale românilor. Școala Ardeleană nu este doar un capitol, ci e o idee în lucrare permanentă”.

A intervenit, în continuare, dr. Marius Câmpeanu cu o prezentare a continuării Școlii Ardelene pe meleaguri maramureșene, arătând importanța acestui curent prin înființarea școlii în limba română din Șomcuta Mare.

Domnul prof. dr. Ciprian Ghișa a evidențiat situația educativă din secolul al XVIII-lea și importanța episcopului Inochentie Micu Klein în acest proces de emancipare a poporului român din Transilvania, prin înființarea viitorului centru de la Blaj, devenind o figură carismatică din istoria Bisericii ce a pus bazele viitoarei mișcări Școala Ardeleană.

La finalul evenimentului au urmat o serie de întrebări și intervenții din partea unor participanți la conferință.

Biroul eparhial de presă