Protopopiatul Român Unit cu Roma, Greco-Catolic din Alba Iulia, organizează cu ocazia anului centenar 2018 ciclul de conferințe ALBA IULIA ȘI MAREA UNIRE. Sunt evenimente prin care marcăm Centenarul Unirii și facem cunoscută contribuția Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, la Marea Unire. Conferințele se vor desfășura pe parcursul anului 2018 pe diferite teme și vor fi susținute de specialiști în domeniu.

Conferința Tipografiile de la Alba Iulia și Blaj, centre transilvane de erudiție este a doua conferință organizată din ciclul de conferințe dedicate Centenarului și se va desfășura vineri în data de 23.03.2018, ora 19.00, în Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Alba Iulia I, cu hramul Spiritul Sfânt, str. Septimius Severus nr. 8, Alba Iulia. Conferința va fi susținută de doamna prof. univ. dr. Eva Mârza de la Facultatea de Istorie și Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Are o bogată experiență profesională din care menționăm cele mai importante date:

  • 1975-1992 Bibliotecar, muzeograf principal la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia
  • 1992-2014 Conferențiar, profesor universitar la Catedra de Istorie la aceeași universitate
  • 2001 – Conducător de doctorate
  • 2000-2004 Decanul Facultății de Istorie și Filologie
  • 2004-2008 Șef Catedra de Istorie
  • 2008-2012 Prodecan la Facultatea de Istorie și Filologie a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, apoi Director de Școală Doctorală de Istorie.

Munca de cercetare desfășurată de doamna profesor universitar Eva Mârza a vizat istoria culturii, în special istoria bibliotecilor, istoria cărţii manuscrise şi tipărite pe teritoriul românesc dar şi în Europa. S-a ocupat de asemenea de paleografie chirilică, limba slavă – limba izvoarelor istorice, muzeologie. A publicat cărți, studii în volume colective, articole în țară și străinătate și a condus proiecte finanţate de UEFISCDI în domeniul Istoria culturii.

Radu Vasile Roșu