Bucurie și comuniune, în 20 septembrie 2020, duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, în parohia Tihău din Protopopiatul Ileanda, parohie păstorită de pr. Ioan Puie. La umbra Crucii lui Hristos, au primit în această zi în suflete izvor de viață și speranță prin rugăciune credincioși reuniți aici din două Eparhii, Eparhia de Cluj-Gherla și Eparhia de Lugoj și în jurul a doi ierarhi, PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla și PS Ioan Călin Bot, Episcopul auxiliar de Lugoj.

Motivul acestei celebrări, desfășurată în condiții cerute de autorități pentru protejarea sănătății, a fost de a-I aduce laudă și mulțumire lui Dumnezeu pentru lucrarea Sa în comunitatea greco-catolică din Tihău. Totodată, s-a adus laudă și mulțumire Domnului pentru că un preot al Eparhiei de Cluj-Gherla, hirotonit la Tihău în urmă cu 25 de ani, a pășit acum, aici, în mijlocul familiei sale, în locul în care a primit viața și credința, pentru prima dată în calitate de Episcop: PS Ioan Călin Bot s-a întors și a celebrat prima Sfântă Liturghie în localitatea natală după ce, la 21 iunie 2020, în Catedrala Blajului, a primit consacrarea episcopală și apoi și-a început misiunea încredințată, aceea de Episcop auxiliar de Lugoj.

La orele dimineții Ierarhii au fost întâmpinați cu bucurie de pr. Gheorghe Iacobhazi, protopop de Ileanda, prin cuvinte de bun venit, fiind de față preoți vicari, consilieri eparhiali, parohi, persoane consacrate, autorități locale și centrale, credincioși. Răspunzând, Episcopul de Cluj-Gherla a reamintit prilejul acestei vizite, acela de a-l vedea pe PS Ioan Călin „acum, după 25 de ani, încoronat și îmbrăcat în haină Mirelui Hristos care vine, întorcându-se la izvoare, la rădăcini, pentru a ne spune cât de importantă este memoria, pentru a ne cunoaște identitatea și a ne gândi mai bine misiunea”. După o scurtă incursiune a Episcopilor în biserica frumos pictată, adevărat monument de artă, afară în curte, pe un podium special amenajat a început Sfânta Liturghie. Au dat răspunsurile liturgice studenții Seminarului Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj veniți în număr mare împreună cu pr. rector Marius Furtună.

Predica susținută de PS Florentin a început cu mulțumiri. Ierarhul de Cluj-Gherla a adresat calde mulțumiri pentru prezența la momentul sărbătoresc preoților: pr. Marius Cerghizan, Vicar general, pr. dr. Traian Radu Coste-Deak, vicar judecătoresc, pr. Cristian David, vicar cu preoții, preoților consilieri eparhiali: pr. Daniel Avram și pr. Ioan Pop, preoților protopopi și parohi, persoanelor consacrate – surori ale Congregației Maicii Domnului cu Maica Teodorina Superioară generală, surori ale Ordinului Sf. Vasile cel Mare (OSBM) cu Maica Veridiana, Superioară provincială, pr. Ieromonah Ioan Laurian Daboc OSBM. A adresat mulțumiri invitaților oficiali – între care primarul comunei Surduc, prefectul jud. Sălaj, ministrul transporturilor – și credincioșilor prezenți, mai ales comunității din Tihău și familiei Preasfințitului Ioan Călin, părinților săi care se aflau de față.

PS Florentin a aprofundat apoi invitația Evangheliei zilei, cea a urmării Crucii lui Isus, de fapt o invitație la memorie, misiune și asumare a identității creștine. Mai întâi a mărturisit că a venit la Tihău, în localitatea natală a Preasfințitului Ioan Călin și pentru a aduce un omagiu Familiei Bot, „familia care a dat naștere acestui vrednic Episcop al Bisericii noastre, PS Ioan Călin”. A asemănat întoarcerea acasă, la origine, cu întoarcerea la Crucea Domnului: „memorie, identitate, misiune, este trinomul care pentru noi, creștinii, înseamnă de fapt a ne întoarce la Cruce, a ne întoarce la izvorul nostru de viață, pentru că simbolul Crucii, care însumează atât pătimirea cât și Învierea, este centrul credinței noastre creștine. Despre aceasta ne vorbește Isus în Evanghelia de astăzi, predicând mulțimilor și ucenicilor și spunându-le: «Oricine vrea să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie» (Mc 8, 34). Isus se adresează tuturor nu doar celor care au vocație preoțească sau o vocație călugărească, se adresează tuturor celor care ascultă cuvântul Său, și, pentru a-l putea urma, pune trei condiții: în primul rând să mergem la Cruce, să ne reamintim ce a însemnat Crucea de acum mai bine de două milenii.”

„Crucea este locul în care răutatea omenească a păcatului se întâlnește cu iubirea infinită a lui Dumnezeu; Crucea înseamnă iubirea lui Dumnezeu atât de mare, pentru fiecare dintre noi, încât a meritat Jertfa Fiului unic; atât cât valorează sufletele noastre, valorează viața Mântuitorului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iată, acum înțelegem mai bine cât de mult a iubit Dumnezeu lumea: atât de mult, încât pe Fiul Său unic L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”. Dar, „izvorul Crucii nu este doar un izvor de acum 2000 de ani, ci este același izvor și astăzi pentru noi toți și început în credință. Memorie: nu avem voie să uităm evenimentul Crucii, dătător de viață, pentru că, din el izvorăște și identitatea noastră creștină. De acolo, de pe lemnul Crucii, în momentul în care Hristos cu mâinile întinse ne îmbrățișa pe fiecare dintre noi, am primit și noi binecuvântarea identității noastre creștine. Și ne întrebăm acum care este misiunea noastră ca buni creștini? Este aceea de a dobândi marele dar pe care El, Hristos, prin jertfa Lui pe Cruce ni l-a câștigat.”

Meditând asupra misiunii creștine, Ierarhul a amintit despre „semnul pandemiei, lăsat de Dumnezeu ca să învățăm o dată în plus că nu suntem stăpânitorii lumii acesteia, depindem de voința Creatorului”. A făcut un îndemn la responsabilitate: „să nu ne mai batem joc de mediu, de ape, de păduri, de localitățile în care trăim, să nu mai risipim energia, nu numai energia noastră dar și energia electrică și cele pe care le consumăm. Să facem totul cu responsabilitate creștină, iată și aceasta face parte din misiunea noastră.” Vorbind despre responsabilitate, PS Florentin a oferit exemplul tuturor acelora care „au înțeles și sunt aici să îi aducă preamărire și laudă lui Dumnezeu. Îi mulțumim pentru toți cei care au dorit să îI urmeze lui Hristos. Suntem aici pentru a-I mulțumi Bunului Dumnezeu și pentru Episcopul care, putem spune că s-a născut în sânul Eparhiei noastre, îi mulțumim pentru că l-a ocrotit și l-a păzit pe acest drum”. A subliniat apoi că izvorul acestei misiuni se află în familie, prin părinți, frați, surori, prin unchiul său, pr. Both Nicolae. „Vedeți cât de importantă este familia și comunitatea, părinții, educația creștină primită în familie!”

La încheierea Sfintei Liturghii, PS Ioan Călin, mulțumind tuturor celor ce îi sunt alături, a mărturisit că, la inițiativa Episcopului de Cluj-Gherla, s-a stabilit ca această celebrare să aibă loc la Tihău, ca ecou al celebrării, cu ocazia consacrării episcopale din Catedrala Blajului. Pentru ca, dacă la Blaj Catedrala a fost închisă publicului, de această dată, aici, la Tihău, să poată participa și părinții, frații, familia sa, pentru a fi împreună în sărbătoarea iubirii lui Dumnezeu, Sfânta Liturghie, cea dintâi celebrată acasă ca și Episcop.

A mai adăugat: „De asemenea, o motivație importantă pentru care am făcut această celebrare, pentru mine, este să îmi exprim recunoștința față de această comunitate greco-catolică din Tihău, care a dat în ultimii ani după Revoluție patru preoți, două soții de preot și o călugăriță. Cel dintâi preot, pr. Both Nicolae, care nu a putut să fie prezent, vă transmite din inimă salutul dânsului, al doilea preot este pr. Ioan Călin Bot – actualul Episcop Ioan Călin Bot, apoi, pr. Chira Nicolae prezent aici cu noi (care are în grijă comunitatea de la Băbeni) și, cel de-al patrulea preot, pr. Bot Ioan Călin, pentru care ne-am rugat la Parastas și care prematur ne-a părăsit. Sunt patru preoți care, după Revoluție, din această comunitate au primit acest har, această chemare.”

„Ceea ce doresc să subliniez, este o lectură a lucrării lui Dumnezeu peste comunitatea greco-catolică din acest sat: câteva semințe de credință, aparent nesemnificative, au căzut în pământul acestui sat și au rodit, în ceea ce am spus deja și sperăm că vor rodi în continuare un strop de autenticitate creștină, un atașament sincer față de Dumnezeu și față de cele ale Sale. (…) Oare nu este aceasta lucrarea lui Dumnezeu? Și dacă este lucrarea lui Dumnezeu, nu se cade să ne bucurăm ca și după o Înviere, așa cum aici s-a întâmplat mistic, încă o dată, Învierea lui Isus pe altar, sau, ne-am conectat la unica Înviere a lui Isus.”

Preasfinția Sa a punctat și câteva date reprezentative din istoricul parohiei greco-catolice din Tihău, pornind dinainte și apoi de la perioada de rezistență prin credință sub regimul comunist și până la ieșirea la lumină, în condiții grele, fără o biserică, dar în sfârșit în libertatea exercitării credinței catolice, care a dus și la edificarea noii biserici. Au fost amintite rugăciunile care se făceau aici în ascuns de credincioși care nu au renunțat la credința greco-catolică și nume de mărturisitori care au păstrat aprinsă flacăra credinței pe aceste meleaguri, precum cel al preotului greco-catolic Virgil Maxim și al fratelui său, Ionel Maxim, preot și dascăl, care l-au inspirat apoi pe pr. profesor Nicolae Both să învețe mai departe aici poporul credincios, să îl conducă la mântuire. La final, pr. paroh Ioan Puie a mulțumit la rândul său Ierarhilor, oaspeților și lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările primite în această frumoasă zi. S-a făcut și un schimb de daruri, semne de reamintire.

Cel mai prețios dar a fost făcut de către PS Florentin comunității parohiei Tihău. După ce au fost aduse pe masa altarului la acest eveniment moaștele Fericitului Arhiereu Iuliu Hossu, martir pentru credință, în relicvariul care a însoțit deja multe pelerinaje prin Eparhia „scumpă Fericitului Episcop Iuliu”, un alt mic relicvariu cu moaște „ex osibus” ale Fericitului Iuliu a fost încredințat pr. Ioan Puie, „în semn de apreciere pentru păstorirea acestei parohii, dar și ca invitație la venerare, la fiecare ocazie de sărbătoare”. Totodată, PS Florentin i-a oferit PS Ioan Călin un engolpion cu imaginea Preasfintei Fecioare Maria, prilej cu care a spus: „Preasfinția Sa este al 56-lea Episcop al Bisericii noastre, și al 11-lea care se pune în slujba Eparhiei de Lugoj. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această înnoire a corului episcopal”. Mici daruri și cuvinte de mulțumire au mai fost oferite, iar în acest context PS Florentin și-a exprimat recunoștința față de cei ce s-au preocupat de buna desfășurare, în condiții de siguranță, a evenimentului, reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei, oficialităților, dar și tuturor pelerinilor și credincioșilor care au fost de față, pentru disciplină și cooperare în scopul protejării sănătății. PS Ioan Călin a oferit preoților și credincioșilor și câte o iconiță de la momentul consacrării episcopale și arhiereasca binecuvântare.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Albume cu imagini aici și aici.

Știre preluată de pe eparhiaclujgherla.ro