Cea de-a 21-a Întâlnire a Episcopilor Catolici Orientali din Europa
Lungro, Italia, 4-17 iunie 2018

„Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina cea fără stricăciune a cunoașterii Dumnezeirii Tale și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evanghelicelor Tale propovăduiri.” (Liturgia Sf. Ioan Gură de Aur)

În perioada 14-17 iunie 2018 a avut loc în Eparhia Lungro a Italo-Albanezilor din Italia continentală, întâlnirea anuală a Episcopilor Catolici Orientali din Europa, la invitația PS Mons. Donato Oliverio, Episcopul eparhial al locului. Întâlnirea, patronată de Consiliul Conferințelor Episcopale din Europa (CCEE), a avut loc la Rende și este considerată ca pregătitoare pentru celebrarea primului centenar de la fondarea Eparhiei de Lungro, întemeiată la 13 februarie 1919 prin Constituția Apostolică a Papei Benedict al XV-lea, „Catholici Fideles Graeci Ritus”.

Tema centrală a întâlnirii, abordată în mai multe sesiuni de lucru, a fost „Chipul unei Biserici Orientale. Teologie – Drept particular – Liturgie”. Conferințele au marcat ritmul zilelor și au condus reflecția spre diferite aspecte ale vieții Bisericilor Catolice Orientale din Europa în momentul actual. În particular, despre: Episcopul, Tată, Cap și Judecător.Unele aspecte fundamentale despre noul proces matrimonial (Motu Proprio Mitis et misericors Iesu); Liturgia și identitatea între fidelitate și reînnoire; Sfânta Liturghie generează omul nou; Trăsături particulare ale identității unei Biserici Orientale; Patrimoniul disciplinar comun. Dreptul particular intereparhial o poartă deschisă: contribuția Bisericii Italo-Albaneze la itinerariul ecumenic.

Lucrările au început la Lungro, în după-amiaza zilei de 14 iunie, cu celebrarea Vecerniei în Catedrala „Sf. Nicolae din Mira”, plină de credincioși. Împreună cu Episcopul și cu clerul din Eparhie, au fost prezenți Cardinalul Leonardo Sandri Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale și Cardinalul Angelo Bagnasco, președintele CCEE, Episcopii Conferinței Episcopale din Calabria și numeroase autorități civile și militare. A fost prezent și Nunțiul Apostolic în Italia, Arhiepiscopul Emil Paul Tscherrig, care a adus mesajul Papei Francisc, în care Sfântul Părinte „își exprimă recunoștința profundă pentru binevenita inițiativă menită să aprofundeze aspecte importante ale identității și misiunii Bisericilor Catolice Orientale” și și-a exprimat urarea ca zilele de studiu „să favorizeze legătura de unitate și comuniune între păstori, dând un nou și curajos impuls noii evanghelizări a continentului european”.

Episcopii prezenți au tratat tema chipului unei Biserici Catolice Orientale din diferite perspective: de la cea istorică la cea liturgică, de la cea disciplinară la cea ecumenică. Din lucrări reiese clar că numai o mai mare adeziune și înțelegere a identității proprii unei Biserici Catolice Orientale, la lumina Conciliului Vatican II, permite o mai bună mărturie, incisivitate și un răspuns pastoral la provocările actuale ale continentului european și o adevărată împărtășire a tezaurului Orientului creștin în inima Bisericii Universale.

Schimbul de idei cotidian din aceste zile, a permis de asemenea (Episcopilor) să poarte în inimă și rugăciune problemele și suferințele multor credincioși catolici orientali din Europa: drama războiului din Ucraina, dificultățile Bisericilor orientale care doresc să trăiască și trăiesc Evanghelia lui Hristos și doresc să o vestească oamenilor de bunăvoință. Reflecția asupra chipului unei Biserici Catolice Orientale a făcut ca aceste Biserici să conștientizeze potențialul pastoral și comorile spirituale prezente în respectivele comunități, care doresc să le împărtășească cu întreaga Biserică. Bisericile Catolice Orientale din Europa nu sunt închise, ci mai degrabă deschise la problemele, suferințele multor creștini persecutați, în particular fraților care, în special în Orientul Mijlociu, își trăiesc credința mărturisită de sângele martirilor din zilele noastre. În acest scop, Episcopii prezenți se asociază rugăciunii din 7 iulie, de la Bari, convocată de Papa Francisc și la care se vor alătura numeroși Patriarhi catolici și ortodocși pentru a-și mărturisi dorința de pace și dreptate pentru acest pământ, iubit și vizitat de Dumnezeu, dar de prea mult timp martirizat, violentat și devastat de oameni, uitând de demnitatea lor și de a altora, care adesea l-au făcut marfă de schimb pentru interese josnice ale unor puteri regionale sau mondiale. Gândul nostru de apropiere se îndreaptă și către numeroșii migranți forțați să își părăsească propria casă și pe cei dragi în căutarea unor condiții mai bune de trai și cu mulțumire față de comunitățile care îi primesc.

Zilele întâlnirii, pe lângă sesiunile de studiu, au prevăzut și pelerinaje la diferite obiective turistice importante pentru credință din Calabria: Sanctuarul San Francesco di Paola, patronul Calabriei și al celor care călătoresc pe mare, vizita la Muzeul Diecezan „Codex Purpureus” din Rossano Calabro, unde Episcopii au putut admira renumitul codice din sec. al VI-lea, și au celebrat Sfânta Liturghie în două dintre localitățile Eparhiei di Lungro: în parohia Sf. Maria Înălțată la Ceruri din Frascineto și în parohia Sf. Mare Martir Dumitru din San Demetrio Corone. Reuniunea s-a încheiat la Lungro, duminică, în 17 iulie, cu celebrarea Sfintei Liturghii arhierești în Catedrala „Sf. Nicolae din Mira”. Diferitele celebrări liturgice le-au permis (invitaților) să se roage cu comunitatea locală, în limba greacă, italiană și albaneză. Au fost momente de intensă rugăciune pentru această Biserică din Lungro.

La încheierea întâlnirii Arhiepiscopii și Episcopii participanți au transmis sincere mulțumiri, în primul rând Papei Francisc pentru cuvintele sale încurajatoare și Congregației pentru Bisericile Orientale, personal Cardinalului Prefect, Cardinalul Leonardo Sandri, Arhiepiscopului Secretar Mons. Cyril Vasil’ SJ și Subsecretarului, Rev. Pr. Lorenzo Lorusso OP. Congregația a ajutat adeseori cu sprijin material și personal, Biserica din Lungro și toate Bisericile Orientale Catolice. O mulțumire și pentru CCEE care a fost prezentă prin Cardinalul Angelo Bagnasco care a urmărit lucrările cu interes și intervenții punctuale. (S-a adresat) o mulțumire și Conferinței Episcopale Italiene pentru susținerea oferită pentru buna desfășurare a întâlnirii. O mulțumire specială a fost adresată Eparhiei de Lungro și personal Episcopului Donato Oliverio, precum și tuturor preoților, diaconilor și credincioșilor care s-au implicat pentru buna desfășurare a reuniunii.

A fost un început al celebrării centenarului și din partea tuturor celor prezenți o urare și o rugăciune pentru ca Domnul să continue să binecuvânteze această Biserică Catolică Orientală din inima Italiei continentale, deschisă mereu vestirii Evangheliei lui Hristos. La Lungro s-a experimentat chipul unei Biserici reînnoită de Spiritul Sfânt, transfigurată de prezența milostivă a Tatălui Ceresc, care răspândește, prin viața sa și prin lucrările sale, lumina bunătății și iubirii lui Hristos Mântuitorul. La încheierea reuniunii, Episcopii au prezentat Mariei, Mama lui Dumnezeu, Achiropita, rodul muncii lor pentru a fi prezentat lui Dumnezeu.