Cea de a doua întâlnire din acest an a membrilor Consiliului Director Național și a asistenților lor spirituali, a fost găzduită de Centrul Spiritual „Manresa” din Cluj (Eparhia de Cluj-Gherla), în zilele de 12 și 13 Octombrie. În deschiderea întâlnirii, participanții au primit salutul pr. Călin Bot, Vicar general al Eparhiei de Cluj-Gherla, al domnului președinte al AGRU – Cluj, Daniel Seleușan, al pr. Angelo Pop, Asistent spiritual al AGRU Național și Vicar general al Eparhiei de Lugoj, precum și al președintelui AGRU Național – Călin Diaconu.

Gazdele întâlnirii au propus apoi – în formatul unei mese rotunde, moderată de prof. Alin Tat – o întâlnire cu trei dintre intelectualii de marcă ai Clujului, pe tema: „Datoria de a scrie. Creștinii și cuvântul scris în lumea de azi”. Încercând o sinteză foarte sumară a celor propuse nouă în dezbatere, pe rând de către domnii Ion Pop, Adrian Popescu și Alexandru Cistelecan, în primul rând ne-am simțit provocați de argumentarea necesității unei formări interioare și umaniste în fața pericolelor unei lumi deculturalizate, în care „analfabetismul funcțional” e nu numai permis, ci și generalizat. Mulțimea informației coexistă astăzi cu lipsa de formare, într-un amestec impur, nivelator. Deși se produce multă carte, deși vedem cozi la multe muzee, asistăm în fapt la o „japonizare” a lumii… fiind mai degrabă prea-ocupați cu fotografierea și postările în media socială, în dauna unei autentice îmbogățiri spirituale și umane. Trăim o criză a cuvântului scris, căci lumea nu caută să se mai informeze despre sine, refuzând efortul pe care îl presupune cunoașterea.

În condițiile în care mall-ul pare a deveni noul templu către care se grăbește lumea de azi, scriitorii sunt chemați să redescopere poeticitatea fundamentală a lumii. Iar poetul creștin seamănă tot mai mult cu profetul din Vechiul Testament, Iona – care, oricât ar fugi de porunca dumnezeiască, este ajuns din urmă de aceasta, trăind totodată riscul expunerii în fața unei audiențe tot mai secularizate. Există, în scriitorul creștin, atât chemarea de a scrie – el ascultând de o „comandă destinală”, cât și datoria de a o face, ascultând de… lipsa de repere spirituale a celor din jur. Conlucrarea divinului cu umanul stă, astfel, la baza oricărui act creator.

Raportul dintre interioritate și exteriorizare, dintre trăirea credinței și fervoarea care exprimă această credință, cu bucuria deplină și strigată cu glas puternic de cel care Îl află pe Dumnezeu prezent și în lume, recuperarea omului sensibilizat de prea multa corporalitate, pângărirea permanentă a lumii și permanenta cultivare a neatenției – sunt tot atâtea motive ce duc, inevitabil, la cernerea celor puțini care vor mai putea avea o privire de ansamblu asupra lumii. De aceea, din acest veac miop, să ne așteptăm că se vor ridica spirite clarificate, care vor exprima esența și frumusețea Adevărului. Masa totundă s-a încheiat cu recomandarea celor trei cărturari clujeni către „agriști”, de a reciti „Scrisoarea către artiști” a Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, adresată „acelora care, cu o pasionată dăruire, caută noi ‘epifanii’ ale frumuseții pentru a le dărui lumii într-o creație artistică”. Funcția profetică a scriitorului creștin, rolul de a descoperi cu orice risc barierele dar și frumusețea nevăzută și minunată a lumii, justifică prin urmare pe deplin datoria de a scrie.

Cea de a doua zi a lucrărilor – a început printr-o energică și bine primită intervenție a reprezentanților Acțiunii Catolice din România, despre rolul și așteptările Federației ACRO față de AGRU. Pe rând, președintele ACRO – Anca Frona, Asistentul spiritual național al ACRO – pr. Felix Roca, și secretarul Acțiunii Catolice – Codruța Fernea, au exprimat invitația ca AGRU să contribuie cu cele trei valori esențiale: experiența, voluntariatul și vocația educativă în viața Federației, pentru a integra mai bine cele trei sectoare (copii, tineri si adulți) și cele două rituri (latin și bizantin) care, împreună, reprezintă amprenta vie și mărturisită a participării românești la catolicitate ca principiu universal. Prin prezența Alexandrinei Kiss, facilitator de planificare strategică, participanții la lucrări au fost invitați să reflecteze și să răspundă foarte succint unor întrebări provocatoare prin „banalitatea” și esențialitatea lor (care sunt prioritățile AGRU? care este obiectivul AGRU? care sunt propunerile pentru o mai eficientă colaborare între diferitele asociații membre ale ACRO? și altele), oferind pe calea aceasta elemente utile pentru o strategie a viitoarei dezvoltări a Federației de Asociații Catolice, reunite sub sigla ACRO.

Ultima parte a lucrărilor a fost dedicată problemelor organizatorice curente ale AGRU-lui, între care am consemnat: începerea procesului de revizuire a site-ului www.agru.ro, elaborarea unui manual de identitate pentru AGRU, o mai buna comunicare cu ASTRU, participarea la SIESC (Asociația Profesorilor Creștini din Europa) și continuarea participării la proiectul PRORURE (importanța satului în lumea viitorului), introducerea tehnologiei de tip conferințe online în viața asociației. Următoarele întâlniri asociative vor avea loc in anul 2019, în primăvară în Eparhia de Maramureș iar în toamnă, în Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș. Pentru consiliul director AGRU Național, a consemnat președintele Călin Diaconu.