La Oradea, s-a desfășurat în perioada 10-12 martie 2024 Colocviul internațional „Biserica de mâine și tinerii, angajamente și noutăți”, la care au luat participat invitați din Canada, Franța, Liban, Italia și România. Inițiativa, organizată de Asociația Ziléos, în parteneriat cu Episcopia Greco-Catolică de Oradea și departamentul orădean al Facultății de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, a fost prilejul de a reflecta asupra problematicilor actuale ale tinerilor în Biserică și societate, precum și asupra perspectivelor care se doresc a fi propuse acestora. În programul său, Colocviul internațional Ziléos a cuprins trei conferințe, susținute de Pr. conf. dr. Hab. Alexandru Buzalic, Pr. prof. Gilles Routhier din Canada și Prof. univ. dr. Daniel David, rector al Univeristății Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, și o masă rotundă – la care au luat parte PSS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, PSS Cristian Crișan, episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia și Făgăraș, și PSS Claudiu Pop, episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla. Conferințele, desfășurate în Aula Magna a Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea au fost deschise publicului, bucurându-se de prezența numeroasă a cadrelor didactice universitare, a reprezentanților instituțiilor publice locale, alături de preoți și laici implicați în pastorația tinerilor, persoane consacrate, teologi, studenți și tineri cercetători. Totodată, pe parcursul celor trei zile, participanții au avut ocazia să participe la Sfânta Liturghie celebrată în rit bizantin în capela Seminarului și în Catedrala „Sf. Nicolae” din Oradea, să viziteze Primăria Municipiului Oradea – unde au fost primiți de doamna vice-primar Antonia Nica și consilierul Dacian Palladi–, să se bucure de un concert extraordinar susținut de maestrul Andrei Tudor, Irina Baianț și Enjoy Music la Teatrul Regina Maria din Oradea sau să cunoască la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” realitatea Asociației Ziléos de la Oradea.

Prelegerile și discuțiile din cadrul Colocviului internațional Ziléos de la Oradea au evidențiat faptul că în prezent o presiune foarte mare asupra tinerilor este, deoarece asistăm cu toții la o mare schimbare în lume și societate – o schimbare de paradigmă, o reformă tehnologică – care a survenit odată cu apariția Internetului și a rețelelor de socializare. Din anul 2007 au fost trei evenimente care au marcat intrarea civilizației umane într-o nouă paradigmă – urbanizarea excesivă, lumea interconectată și Inteligența Artificială, preconizându-se ca în orizontul anilor 2050 să asistăm cu toții la o criză antropologică inevitabilă. Tehnologia a avut un rol important atât de mare în această schimbare încât se poate vorbi de transumanism nu doar de postumanism, cum a subliniat Pr. Buzalic Alexandru în conferința „Contextul antropologic al tinerilor și provocări”. „Coevoluția om-civilizație tehnologizată – subliniază relatorul – deschide o nouă direcție de dezvoltare care atinge integralitatea fenomenului uman. Transumanismul devenit postumanism se dorește mai mult decât o doctrină a ameliorării omului, fiind o manifestare a nihilismului printr-o regândire a condiției existențiale a speciei umane prin abolirea valorilor umanismului culturii universale.” Măsurile sociale din perioada pandemiei de COVID-19 au grăbit transformările cultural-spirituale ale omenirii, intrându-se practic într-un moment de „punctuație evolutivă”. Pe de altă parte, nu trebuie să ne sperie această schimbare, pentru că în fond toate schimbările au un substrat spiritual, iar acesta este accesibil tuturor, indiferent de schimbările care au loc. Biserica este „fermentul schimbărilor lumii de mâine”, iar  „spiritualitatea, în general, și Biserica creștină, în special, vor juca în viitor un rol major în cristalizarea lumii de mâine!” (Pr. prof. Alexandru BUZALIC)

Ce poate face Biserica în acest context? Una dintre posibilități este aceea de a fi o „Biserică în ieșire”, o Biserică misionară. Pentru aceasta, trebuie să aibă mintea deschisă către celălalt, să fie „o Biserică pe drum” – cum consideră Pr. Prof. Gilles Routhier de la Facultatea de Teologie a Universității LAVAL din Québec (Canada), membru al Sinodului „Pentru o Biserică sinodală” din Vatican – unde drumul este înțeles ca spațiu public, unde sunt oameni de toate felurile. Aici, Biserica este chemată să anunțe Împărăția lui Dumnezeu. Însă, nimeni nu poate face aceasta dacă nu a avut o întâlnire personală cu Cristos. A fi pe drum comportă un echilibru între a fi și a avea. A avea este necesar pentru a fi, dar atunci când ești pe drum, nu te poți încărca cu prea multe, ci doar cu strictul necesar  – consideră teologul canadian –  pentru care „a lua calea tinerilor înseamnă să-i luăm drept punct de plecare a întregii pastorații pe tineri, cu întrebările lor, cu angoasele lor, cu grijile, aspirațiile și speranțele lor”, chiar dacă „coborârea pe această cale riscantă și în parte necunoscută, în care nu mai avem punctele noastre de referință și nu mai controlăm mediul înconjurător, așa cum se întâmplă în propriile noastre locuri, nu necesită doar o deplasare geografică, ci antropologică” (Pr. prof. Gilles ROUTHIER). Pentru Papa Francisc – a reiterat al doilea relator – „a deveni «Biserică în ieșire», poate însemna, de asemenea, să ieșim din noi înșine, din organizațiile și sistemele noastre, pentru a-l primi cu adevărat pe celălalt, în existența sa.”

Schimbările sunt de mai multe feluri în lumea aceasta… Lumea în care trăim astăzi este o lume în care „sporul de democrație a scăzut drastic în ultimul deceniu” – a evidențiat Prof. univ. dr. Daniel DAVID, vorbind despre „Cum să ajutăm Biserica să participe la schimbările lumii și să fim interconectați cu tinerii?”. „Trei concepte-cheie au fundamentat democrația clasică: încredereaadevărul și colaborarea. Toate aceste trei componente au fost lovite puternic în ultimii ani prin dezvoltarea tehnologică, în primul rând prin dezvoltarea Internetului și a rețelelor de socializare. Când au început să se dezvolte Internetul și rețelele de socializare, democrațiile s-au bucurat spunând că aceste mecanisme vor fi ‘lovituri mortale’ pentru regimurile autocrate, că oamenii vor avea acces la informație, vor avea acces la adevăr, iar în acest fel încrederea falsă în reprezentanți care nu sunt aleși democratic se va pierde și îi va încuraja pe oameni să coopereze unii cu alții. Paradoxal, lucrurile s-au întâmplat invers: rețelele de socializare au lovit în adevăr prin ceea ce se cheamă «fake-news», rețelele de socializare au slăbit încrederea pe care o avem unii în ceilalți (…) iar cooperarea nu mai există pentru că în rețelele de socializare oamenii nu mai fac diferența între propria opinie și cunoașterea lumii.” Dintre cele trei valori, cel mai atacat este în prezent adevărul, lucru facilitat de apariția pseudo-științelor. Spațiul public a devenit telefonul nostru, nemaiexistând o distanță între spațiul public și cel privat, iar excesul de informație nu înseamnă mai multă cunoaștere, ci dimpotrivă. În opinia rectorului Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, ajungem în situația în care „cine strigă mai tare își impune propriul său adevăr”. În acest context, o posibilitate de răspuns este alianța dintre știință și religie și reafirmarea unui cadru etic. Adevărul trebuie afirmat în spațiul public, știința și religia pot fi aliate în această ‘luptă’ pentru afirmarea adevărului, iar educația este modalitatea în care o pot face: „Primul lucru pe care cred că ar trebui să îl facă Biserica în contextul actual este să se ia la braț cu știința și să ne reîntoarcem în spațiul public pentru a reîntări cele trei componente: ADEVĂR, ÎNCREDERE și COOPERARE. (…) cred că Biserica poate avea o contribuție extraordinară la acest cadru etic în care se dezvoltă tehnologia și inteligența artificială. Menirea Bisericii este să pună educația ca valoare cardinală, drept «calea regală spre succesul social» și educația să fie văzută într-o manieră și într-o cheie corectă!”. Totodată, Biserica trebuie să țină cont de specificul fiecărei generații pentru a se adapta cu mijloace specifice, Prof. univ. dr. Daniel David enumerând profilul psiho-cultural al generației baby-boomers (cei născuți în perioada 1946-1964), generației X (1965-1980), generației Y sau generația milenianilor (din 1981 până prin 1996), generației Z (din 1996 până în 2012) și al generației Alpha  din prezent, care are tot mai mare nevoie de mentori. „În sinteză, lumea se schimbă, iar schimbarea este atât de dramatică încât nu vorbim de schimbări în cadrul unor paradigme, se schimbă paradigmele lumii în care trăim. Fiindcă se schimbă paradigmele lumii în care trăim, important este să fim parte din schimbare!” (Prof. univ. dr. Daniel DAVID)

Masa rotundă, moderată de  Pr. prof. univ. dr. Cristian Barta, decan al Facultății de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, a fost prilejul de a reflecta asupra tinerilor de astăzi, la 5 ani de la publicarea Exortației apostolice post-sinodale «Christus Vivit» a Papei Francisc și la scurt timp de la ultima Întâlnire Mondială a Tineretului (Lisabona, 2023). Discuția deschisă a adus în centru în mod providențial figura Fericitului episcop martir Ioan Suciu (1907-1953), apostolul tinerilor, tocmai în aula care îi poartă numele, din cadrul Seminarului Teologic orădean. PSS Virgil Bercea, responsabil pentru Pastorația Tineretului în cadrul Conferinței Episcopilor din România, a subliniat cum legătura vie cu tinerii este prezentul și viitorul Bisericii, iar „tinerii sunt o speranță”. PSS Cristian Crișan a vorbit nevoia unei relații autentice și reale cu tinerii, atrăgând atenția asupra schimbărilor care au survenit după pandemie, care au remodelat și au modificat așteptărilor lor în modul lor de relaționare. PSS Claudiu Pop a readus aminte cât este de important „să îi ascultăm pe tineri, și nu doar atât, să intrăm în dialog cu ei”. În pastorația tineretului este nevoie de excentricitate, o ieșire din sine care înseamnă a fi într-o lume contemporană, dar totodată de a fi mereu în misiune, la fel cum a fost Isus. Eparhul de Cluj-Gherla a vorbit și despre convertirea experienței personale în experiență spirituală îndemnând „să găsim sensul spiritual a tot ceea ce ni se întâmplă în viață”, preoții fiind chemați să întărească sensul spiritual. La rândul său, episcopul greco-catolic de Oradea a vorbit despre multitudinea de asociații existente în Biserică subliniind că „fiecare în parte oferă un spațiu și în același timp libertatea tinerilor de a se regăsi” conform așteptărilor, conform particularităților fiecăruia. Potrivit episcopului auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia și Făgăraș, „avem de învățat de la societatea civilă și în același timp de la tineri”, recunoscând în același timp că există anumite rezistențe interioare din partea adulților în a-i lăsa pe tineri să își asume responsabilitățile. Tocmai de aceea, suntem chemați „la această convertire a parcursului sinodal din Biserică (aflat în curs) în sensul ascultării reale”, iar pentru a fi un discurs care să își atingă finalitățile, trebuie să fie un discurs încadrat care să fie și util. Un alt subiect interpelat în cadrul mesei rotunde au fost structurile pastorale existente în fiecare Eparhie, unde „toți cei implicați în cateheză, învățământ, în toate activitățile cu tineri sunt speranța zilei  de mâine”. În acest sens, școlile patronate de Biserica Greco-Catolică sunt extrem de importante, precum și prezența unui responsabil carismatic. PSS Cristian Crișan a reiterat faptul că „modelul preotului este modelul care îl călăuzește pe celălalt”, Preasfinția Sa vorbind despre șansa de a avea o Biserică minoritară, fiind mai flexibilă, mai puțin greoaie în fața schimbărilor și reformelor necesare: „și, bineînțeles, dacă semănăm trebuie să avem și speranța că, în cele din urmă va răsări sămânța pe care am semănat-o!”. S-a subliniat încă o dată în cadrul acestui Colocviu internațional că ne aflăm în fața unei lumi noi, o „accelerarea istoriei, a schimbărilor” – cum opiniază PSS Claudiu Pop – unde toate aceste mijloace de comunicare, toate noile tehnologii schimbă modul de a ne adresa. În acest sens, este nevoie din partea Bisericii și de o adaptare la acestea, rămânând clar îndemnul permanent de a redescoperi ceea ce avem: valorile și familia, general valabile.

La final, domnul Patrick François din Canada, fondator în 2012 al Asociației internaționale Ziléos, a mulțumit tuturor celor implicați în realizarea acestui eveniment, printre care un rol indispensabil l-a avut doamna Ramona Dragoș, președinte Ziléos România, tinerii și preoții spirituali din Ziléos Cluj și Ziléos Blaj, Preasfinției Sale Virgil Bercea, episcop-gazdă, și cadrelor universitare de la departamentul de Teologie Greco-Catolică – UBB: domnul Ionuț Popescu, pr. Alexandru Buzalic, pr. Antoniu Chifor.

Noi, în calitate de preoți, laici, asociații nu trebuie niciodată să uităm de un loc interior unde toate întrebările și toate dificultățile pot exista. Cu cât lucrez mai mult cu tinerii – și aceasta se întâmplă de mai bine de 40 de ani, realizez că ei au nevoie să simtă Milostivirea Tatălui. Sf. Părinte Papa Francisc nu încetează să spună acest lucru. Am impresia că pe parcursul acestui Colocviu am învățat puțin cum să ne deplasăm, să acceptăm să fim pe drum, în misiune, acolo unde poate vom întâlni persoane care au o credință mai mare decât a noastră. Este ceea ce a trăit și Isus pe drumul său pe Galileea. (…) Noi suntem chemați ca și creștini să rămânem mereu pe drum, în mișcare. Și în mod deosebit noi, cei angajați în misiuni cu tinerii, trebuie să rămânem în dialog cu ei, să ne lăsăm în permanență «deranjați» de ei, să rămânem disponibili pentru ca Domnul să continue lucrarea Sa în noi. Este șansa noastră pentru ca noi să fim martorii Lui.” – a spus Patrick François, mulțumind pentru primirea din aceste zile, la finalul cărora toți participanții din străinătate s-au întors acasă îmbogățiți de istoria și tradiția acestei Biserici „renăscute din cenușă”, pentru care tinerii sunt speranța zilei de mâine. „Zileos aici, pe pământ românesc – a încheiat Patrick François – are o experiență deosebită poată și datorită acestei istorii a Bisericii Greco-Catolice. Mulțumim Domnului, pentru că ne-a adus împreună, Lui îi încredințăm roadele acestui Colocviu!”.

La final, de menționat faptul că acest Colocviu internațional a fost bilingv, prin traducerea asigurată de doamna prof. Etelka Kiss, iar următoarea întâlnire de acest gen va fi organizată peste 2-3 ani într-o altă țară unde Asociația Ziléos activează, foarte probabil în Liban.

*** Ziléos este o asociație de tineret activă în mai multe țări: Canada, Franța, Liban, Elveția, România (Oradea, Cluj-Napoca, Blaj). În toate programele sale, Ziléos are grijă să țină cont de patru dimensiuni: raportul cu sine, relația cu ceilalți, relația cu Isus Cristos, raportul cu lumea și angajamentul în societate. În țara noastră, asociația este prezentă în trei eparhii: Eparhia Greco-Catolică de Oradea, de Cluj-Gherla și Arhieparhia de Alba-Iulia și Făgăraș. Deoarece birourilor Ziléos sunt situate în școli, Ziléos intră în contact zilnic cu tinerii de toate vârstele. De asemenea, în toate eparhiile în care este prezentă, tinerii asociației sunt implicați ca voluntari în activitățile oferite de aceleiași eparhii. În acest mod, Ziléos se pune în slujba Bisericii universale.

Biroul de Presă EGCO
Mihaela Caba-Madarasi


Sursa: egco.ro