„Să-ți deschizi mâna față de fratele tău,

față de sărac și față de cel lipsit din țara ta.”

(Deut.15,11)

+ Virgil Bercea

Episcop

Colectă specială

Dragi credincioși,

”Ceea ce-ţi veţi face unora din cei mai mici fraţi ai mei, îmi faceți mie”, va răspunde Domnul, celui ce va întreba, la sfârşitul lumii: ”Doamne când Te-am văzut?”

Judecata pe care Domnul o va face nouă „atunci” este aceeaşi pe care noi o facem azi celui sărac. În realitate suntem noi cei care-l judecăm, care-l primim sau care-l respingem. Domnul nu va face altceva decât să constate ceea ce noi facem. La sfârşit va citi ceea ce noi, cu voinţă liberă, am scris.

Porunca de a iubi pe cel mai mic este cu siguranţă fundamentul care poate să ducă la comuniunea între oameni. Iubirea Maicii Tereza pentru dizgraţiaţii pământului a fost limbajul cel mai universal şi inteligibil care a vorbit lumii despre misterul lui Dumnezeu şi al omului.

Iubirea pe care o avem faţă de celălalt este faţă de Dumnezeu: mă realizez ca fiu, dacă trăiesc ca frate. Toată legea se reduce la iubirea Domnului şi a aproapelui cu acelaşi act de iubire, pentru că El S-a făcut aproapele meu şi frate prin Fiul. Cine nu iubeşte pe fiii lui Dumnezeu nu-L iubește nici pe Dumnezeu.

Biserica, în iubirea sa pentru cel mai mic, pentru cel sărac, îl iubeşte pe Domnul său și ştie că nu este ea cea care îl salvează pe sărac ci săracul pe ea.

De aceea, să încercăm să facem cu adevărat parte din această Biserică pentru a ni se spune şi nouă „acum” pentru „atunci”: ”veniţi binecuvântaţi ai Tatălui meu de moşteniţi împărăţia Tatălui, cea pregătită pentru voi din veşnicie”.

Colecta specială din anul acesta are ca scop strângerea de fonduri pentru susținerea aproapelui nostru: 38 de copii și 40 de adulți vor servi, poate, unica lor masă pe zi, 38 de vârstnici vor fi ajutați cu alimentele de bază și 52 de familii vor primi un pachet cu alimente de două ori pe an.

Prin urmare, tasul din data de 13 noiembrie 2022 va fi predat, de fiecare parohie, Asociației Caritas Eparhial Oradea, în vederea susținerii semenilor noștri.

În numele acestora, invocăm binecuvântarea Cerului asupra voastră și a familiilor voastre!

Pr. Olimpiu TODOREAN

Președinte

Donații se pot face cu cardul pe www.caritaseparhial.ro sau în contul:

RO27 BTRL 0050 1205 7261 6902 Banca Transilvania

ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL ORADEA

RO 17085486

Colectă specială în Duminica Samariteanului Milostiv

Sursa: egco.ro