Manifestări sub egida Centenarului Unirii în Protopopiatul Dej.

Comemorarea Cardinalului Iuliu Hossu la biserica protopopială și depunere de coroane de flori la bustul Episcopului vestitor al Marii Uniri


Duminică, 21 octombrie 2018, Anul aniversar al Centenarului Marii Uniri, an omagial dedicat Arhiereului Iuliu Hossu a fost marcat la nivelul Protopopiatului greco-catolic Dej care, împreună cu Episcopia de Cluj-Gherla și autoritățile locale au organizat pe întreg parcursul zilei, o frumoasă și înălțătoare manifestare spiritual-comemorativă, cu valențe istorice.

Această zi de duminică, zi în care Biserica celebrează biruința vieții asupra morții – Învierea Mântuitorului, a început prin rugăciune în biserica protopopială din centrul orașului, unde s-a celebrat Sfânta Liturghie arhierească și Slujba Parastasului pentru odihna sufletului Episcopului Iuliu Hossu. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei Dej II și de studenți ai Seminarului eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj-Napoca, prezenți la eveniment împreună cu pr. rector Marius Furtună.

PS Florentin Crihălmeanu – Episcopul eparhial de Cluj-Gherla, pr. Călin Bot – Vicar general, pr. Laurențiu Biriș – protopop de Dej, pr. Alexandru Hruban – protopop de Gherla, pr. Marius Mureșan – protopop de Someș, preoții care activează în Protopopiatul Dej, preoți invitați, și credincioși în număr mare, s-au unit în fața lui Dumnezeu rugându-se pentru sufletul Arhiereului Iuliu Hossu, pentru Biserică și pentru întreaga țară. În cadrul predicii, Episcopul eparhial a meditat evanghelia duminicii (Lc 8, 26-39) – a Vindecării demonizatului din Gherasa, „care îl prezintă pe Mântuitorul Isus Hristos trecând de cealaltă parte a Lacului Ghenizaretului (sau a Mării Galileii), ce marchează un hotar între poporul ales, al lui Dumnezeu și celelalte popoare păgâne și eliberând o persoană vie care locuiește între morți”. Făcând o asemănare, Preasfinția Sa a spus: „e dureros, pentru că și în ziua de azi există asemenea persoane vii, dar care nu trăiesc nici botezul lor și nici comuniunea în Biserică cu Dumnezeu. În viața acestor oameni sunt zile risipite, este un păcat în fața lui Dumnezeu, pentru că cel mai mare dar pe care l-am primit de la El este viața și, după Botez, este viața creștină”.

PS Florentin a continuat cu o prezentare biografică a Cardinalului Iuliu Hossu, cu accent pe rolul important pe care eminentul Arhiereu l-a avut Biserică și în societatea vremii, fiind cel desemnat să dea glas Rezoluției Marii Uniri la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia. Episcopul Iuliu Hossu a păstorit Eparhia de Gherla și de Cluj-Gherla în timpul maximei înfloriri (1917-1948) și apoi, a păstorit-o prin intensă rugăciune alți 22 de ani, în timpul detenției pentru credința sa, până la moarte. Preasfinția Sa a evidențiat momentul din anul 1969, când Sfântul Papă Paul al VI-lea i-a transmis vestea numirii de Cardinal și l-a invitat la Roma, dar a răspuns că preferă să rămână în mijlocul credincioșilor săi. La Mănăstirea Căldărușani de lângă București, unde se afla în domiciliu obligatoriu, prin rugăciunea și credința sa, Cardinalul nou-numit de Papă „in pectore” a însoțit în continuare prin rugăciune, până la moarte (în 28 mai 1970), turma ce i-a fost încredințată în păstorire.

PS Florentin a subliniat că „rugăciunea și discernământul voinței lui Dumnezeu au fost elementele de bază, fundamentale, ale vieții marii personalități Iuliu Hossu”, adăugând: „Episcopul Iuliu a avut trei idealuri în viața sa: idealul unității cu Dumnezeu pe care l-a păstrat tot timpul și în timpul detenției, până la sfârșitul vieții sale, spunând: «lupta mea s-a încheiat, lupta voastră continuă, duceți-o până la capăt». Al doilea ideal a fost cel al unității naționale, pe care l-a văzut împlinit și al căruia vestitor a avut marele har de a fi, acolo, pe Câmpul lui Horea, în Anul Domnului 1918. Al treilea ideal, la care mai avem și noi de lucrat astăzi, este idealul pe care ni-l lasă moștenire și anume: idealul unității românilor în credință. Idealul unității în credință își are izvorul tot acolo, în 1918, în acea îmbrățișare frățească [nn. dintre Episcopul român unit Iuliu Hossu și Episcopul ortodox Miron Cristea], atunci când s-au rostit memorabilele cuvinte: «precum ne vedeți aici îmbrățișați, așa să rămână îmbrățișați pe veci frații români».” Preasfinția Sa a adăugat: „este ceea ce îi cerem lui Dumnezeu la acest ceas omagial: să mijlocească asupra Bisericilor noastre, asupra Țării noastre care este atât de dezbinată, ca în acest an dedicat Centenarului Mari Uniri, românii să dobândească harul unității între ei «în cuget și în simțiri». Amin”.

După rugăciune, gazda evenimentului, pr. Laurențiu Biriș a rostit un cuvânt de mulțumire și PS Florentin a oferit semne de recunoștință, diploma și medalia omagială „Cardinal Iuliu Hossu”. Între destinatarii acestor distincții se află consiliul parohial al parohiei Dej II – „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și câțiva dintre bunii credincioși. Totodată, au fost distinși preoții deschizători de drumuri pentru Biserica renăscută după 1989, pr. Izidor Moholea Protopop onorar, pr. Traian Pop, pr. Gavrilă Matei, precum și pr. protopop Laurențiu și toți preoții Protopopiatului Dej. Împreună cu o caldă mulțumire, în semn de apreciere și reamintire, Episcopul de Cluj-Gherla a oferit medalia cu chipul Arhiereului Iuliu Hossu ing. Morar Costan, primarul orașului Dej, care a contribuit la organizarea evenimentului și totodată a luat parte la întregul program al zilei.

În continuare s-au depus coroane de flori la bustul Cardinalului Iuliu Hossu, monument (realizat de artistul Vlad Prună, binecuvântat în dec. 2005 de către PS Florentin), din fața bisericii protopopiale. Programul manifestării a continuat după amiază, la Centrul cultural „ARTA” din centrul orașului Dej, prin Simpozionul „Personalități greco-catolice care au contribuit la făurirea Marii Uniri din 1 Decembrie 1918”.

Mai multe fotografii: aici