Sărbătoarea Botezului Domnului celebrată de Biserică, sâmbătă 6 ianuarie, a reaprins, și la acest început de an 2018, flacăra credinței în suflete prin participarea la Sfintele Liturghii urmate de oficiul Sfințirii Mari a Apei, revărsând și lumina Spiritului Sfânt în case, prin stropirea cu apa binecuvântată.

Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, s-a aflat în această zi în Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca, unde a celebrat Sfânta Liturghie solemnă, împreună cu pr. Călin Bot vicar general, precum și cu alți preoți, între care, preoți vicari și consilieri eparhiali. Răspunsurile liturgice au fost date de Surorile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare împreună cu studenți ai Seminarului Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul”. Celebrarea festivă a marcat și împlinirea a 21 de ani de la consacrarea episcopală a Preasfinției Sale Florentin în Bazilica San Pietro din Roma, prin mâinile Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea (la 6 ianuarie 1997), prilej de bilanț și recunoștință adusă lui Dumnezeu, dar și de rugăciune, în mod particular în această zi, pentru Păstorul Eparhiei de Cluj-Gherla.

Ierarhul clujean a explicat, în cuvântul de învățătură, ce înseamnă Sfânta și Dumnezeiasca Arătare a Domnului nostru Isus Hristos în lume, celebrată în această zi numită și Boboteaza sau Botezul Domnului: „Încă din vechime această sărbătoare a fost unită cu sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Isus Hristos. Este vorba de o singură memorie pe care tradiția poporului creștin a reținut-o: Sfintele și Dumnezeieștile Arătări ale Domnului. Mai întâi, în momentul Nașterii Sale la Bethleem, Domnul s-a arătat ca om, fiul lui Iosif și al Mariei. Acum, la momentul Botezului Domnului, Isus nu este numai fiul lui Iosif – fiul tâmplarului, El este Fiul lui Dumnezeu, o spune Apostolul Ioan, primul mărturisitor. Momentul Arătării Domnului nu înseamnă doar Arătarea Fiului, este Arătarea Sfintei Treimi, Arătarea lui Dumnezeu în cele trei persoane ale Sale: este Vocea Tatălui care îl arată pe Fiul Său cel iubit, în care Tatăl își găsește bunăvoința, prin care își arată bunăvoința față de oameni. Este Icoana Tatălui adică Fiul însuși, Isus Hristos. Este Lumina Tatălui adică Spiritul Sfânt, care coboară asemănător unui porumbel sau unei lumini albe, pure, din ceruri pe pământ, și rămâne asupra Fiului. Botezul Domnului la Iordan, care știm că, istoric, a avut loc în localitatea Bethabara, la 35 km de Ierusalim (astăzi pe teritoriul Iordaniei), este momentul în care Isus se arată lumii, în jurul vârstei de 30 de ani. Acest moment este prefigurativ, este, putem spune, o prorocie a morții și Învierii Lui, pentru că Isus se lasă scufundat în apele morții pentru a învia.”

Preasfinția Sa a arătat apoi legătura dintre Botezul lui Isus și Botezul nostru, pornind de la cuvintele Sf. Apostol Pavel, «Oare nu știți voi, că toți câți în Hristos v-ați botezat, întru moartea Lui v-ați botezat?» (Rom. 6,3): „Semnificația profundă a Sacramentului Botezului este moartea și învierea cu Hristos; este o trecere prin moarte spre viață. Dacă ne întrebăm de ce administrăm astăzi Sacramentul Botezului, ne amintim că, la încheierea Evangheliei de la Matei, Domnul nostru Isus Hristos, spune: «Mi s-a dat Mie toată puterea, în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt» (Mt 28, 18) – este porunca Mântuitorului să botezăm în continuare. Botezul face parte din Sacramentele care nu se pot repeta, este dat o dată pentru totdeauna. Rolul Botezului este în primul rând iertarea păcatului primordial și al tuturor păcatelor făcute până la Botez. În al doilea rând, Botezul conferă harul sfințitor, ne ajută să devenim din nou fii ai lui Dumnezeu prin credință. În al treilea rând, Botezul ne deschide poarta Bisericii să intrăm în noul popor al lui Dumnezeu cu depline drepturi și îndatoriri. De aceea, Părinții Bisericii numeau Botezul «ianua sacramentis», adică «Poarta Sacramentelor», pentru că, fără Botez nu este posibil a fi celebrat valid niciun alt Sacrament.”

„Sunt foarte multe denumiri pe care Părinții Bisericii le utilizează în scrierile lor, pentru a desemna Sacramentul Botezului: este numit «baie» sau «scăldătoare», «baia nașterii a doua», spune Sf. Pavel, Sf. Vasile și Sf. Ioan Gură de Aur; este «Izvorul cel sfânt», «Izvorul de viață dătător», cum îl numește Sf. Augustin; este «apa vieții», «apa dătătoare de viață», o spune Iustin Martirul; este «sigiliul», cum îl numește Sf. Pavel, dar și Tertulian; este «iluminare», «lumină» – «fotismos», cum îl numește Sf. Grigorie de Nazianz și Sf. Clemente Alexandrinul. Este «apa mântuitoare», «apa dătătoare de viață», scrie Sf. Ciprian. Sacramentul Botezului este necesar pentru viața spirituală. Este primul și cel dintâi Sacrament pe care un creștin trebuie să îl celebreze. Botezul este condiția necesară pentru mântuire, onoare excepțiilor pe care întotdeauna numai Dumnezeu le poate face.”

Referindu-se la aniversarea consacrării sale întru episcopat, Preasfinția Sa a adăugat: „Să aducem mulțumire lui Dumnezeu în mod particular în această zi pentru darul chemării, pentru darul consacrării, pentru darul ordinului sacru. Mă gândesc cu bucurie și la momentul primirii harului preoției, aici, în orașul nostru, în Piața Libertății, în ‘cea mai mare Catedrală’, în urmă cu mai bine de 27 de ani. De asemenea, mă gândesc la darul episcopatului, primit, prin lucrarea Providenței, în Cetatea Eternă, prin mâinile celui pe care astăzi îl numim Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea, acum 21 de ani. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste haruri primite prin intermediul unor oameni deosebiți – ne gândim și la Înaltpreasfințitul Arhiepiscop ad personam George Guțiu, Păstorul nostru, care a petrecut 14 ani în închisorile comuniste -, Dumnezeu să îi odihnească cu drepții.”

„Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate momentele în care am reușit să valorificăm darurile primite de la El, și, în misiunea de Păstor și Administrator al Sfintelor Taine, permiteți-mi să-I mulțumesc pentru cele 7633 de Liturghii celebrate, pentru cei 99 de preoți hirotoniți, pentru cele 59 de biserici sfințite, 39 de căsătorii, 1583 de spovezi, 84 de copii botezați, 1198 de copii și tineri care au primit mirungerea. De asemenea, fiind un moment de bilanț, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate momentele în care nu am reușit să răspundem voinței Sale, pentru toate greșelile, păcatele din acești ani de episcopat. Mulțumim celor care ne-au ajutat, ne-au sprijinit și ne-au susținut prin rugăciunile lor, în mod particular preoților și persoanelor consacrate, călugărițelor, călugărilor.”

Încredințându-se și pe viitor rugăciunilor credincioșilor, PS Florentin a încheiat cu «Rugăciunea unui Episcop»: „Doamne curăță-mi mintea și inima, condu-mă pe calea dreaptă ca o rază de lumină strălucitoare. Dăruiește-mi cuvânt ferm când deschid gura, dă-mi o limbă clară prin mijlocirea limbii de foc a Spiritului Tău, iar prezența Ta să mă însoțească mereu. Păstorește-mă Tu, Doamne, și păstorește alături de mine pe cei încredințați mie, pentru ca inima mea să nu mă ducă nici la dreapta, nici la stânga, ci Spiritul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă, pentru ca faptele mele să fie după voința Ta și să fie cu adevărat așa până la ultima suflare a vieții mele. Amin.”

După celebrare s-a făcut, conform tradiției, Sfințirea cea Mare a Apei, apoi, pr. Călin Bot a adresat Episcopului o frumoasă urare din partea preoților Eparhiei, oferindu-i un buchet de flori și un tablou cu Papa Ioan Paul al II-lea de la momentul hirotonirii. Pr. vicar general, reamintindu-și momentele emoționante trăite în Bazilica San Pietro din Roma, unde a participat la hirotonirea episcopală a viitorului Episcop de Cluj-Gherla, a mărturisit: „Sunt unul dintre cei care eram prezenți la lucrarea lui Dumnezeu. Preafericitul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, Sfântul Ioan Paul al II-lea de acum, decisese să vă consacre împreună cu alți doi preoți din lumea întreagă. (…) Vă mulțumim în numele Curiei, în numele conducerii Episcopiei noastre, în numele clerului, a credincioșilor Eparhiei noastre, pentru acești 21 de ani de muncă și de păstorire a sufletelor încredințate. Îl rugăm pe Isus Domnul, pe mai marele preoților, mai marele păstorilor, să vă dăruiască sănătate și tot harul trebuincios misiunii grele pe care o aveți. Vă încredințăm rugăciunilor și ocrotirii Sfântului Ioan Paul al II-lea și vă urăm să continuați păstorirea, mulți ani, aici, în tronul arhieresc al Cardinalului martir Iuliu Hossu, care, în Memoriile sale v-a lăsat un emoționant testament. Întru mulți ani, Preasfinția voastră!”

Preasfinția Sa a răspuns: „Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate harurile pe care ni le-a oferit nouă, tuturor. Vă mulțumesc tuturor și îl rog pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă lumineze cu al Său dar și a Sa iubire de oameni, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!” Credincioșii au primit apoi apa sfințită, binecuvântare și iconițe să le ducă în casele lor, pentru a răspândi și împărtăși harul Bobotezei, reînnoirea vieții în lumina Spiritului sfințitor.