,, E timpul să ne dezbrăcăm de veșmintele de funcționari ecleziali și să ne îmbrăcăm cu sinceritate”
,, Pe plan mondial, creștinismul are nevoie de întoarcerea la sinceritate, la simplitatea Bisericii primare și la reinstaurarea iubirii sincere”

,,Să găsim modalități de a realiza între noi o unitate într-o diversitate creștină și rațională, spre folosul Bisericii lui Hristos”

,,Printr-un cuvînt, Isus răstoarnă toate criteriile lumeşti de nedreptate şi de oprimare „
,,Esenţa noastră este să fim fii, asemenea lui Isus, iar fiul este cel care primeşte de la Tatăl şi împarte totul cu frații”

,,A trăi onest, a nu răni pe nimeni și a da fiecăruia ceea ce i se cuvine este definiţia dreptăţii”

Pentru a patra zi s-au continuat rugăciunile comune în cadrul Săptămânii Mondiale de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor. Evenimentul a fost găzduit de această dată de Biserica Ortodoxă cu Lună, prin Părintele Radu Valer Rus, Vicar eparhial şi director al Liceului Ortodox ,,Roman Ciorogariu”. Mulţumim pe această cale gazdelor pentru căldura şi grija cu care şi-au primit oaspeţii.

Programul a început cu Slujba Vecerniei. După ce şi-a exprimat bucuria de a se reîntâlni cu ceilalţi slujitori ai Domnului, Părintele Profesor universitar doctor Dumitru Megheşan a adresat un cuvânt de învăţătură cu un titlu foarte sugestiv, ,,Călătorim împreună spre cer”, prin care a surprins o radiografie foarte relevantă a ecumenismului actual, oferind în acelşi timp soluţii pentru viitor:

,,Data trecută când ne-am întâlnit, v-am invitat să participăm la o liturghie a sufletelor noastre. Deși nu puteam sluji o liturghie euharistică la același sfânt altar, avem posibilitatea de a participa spiritual la o liturghie pentru binele acestei lumi și al credincioșilor pe care ni i-a dăruit Dumnezeu acolo unde ne desfășurăm activitatea fiecare dintre noi.

Faptul că ne întâlnim din nou aici îmi oferă certitudinea roadelor acestei slujiri de preamărire a lui Dumnezeu și a oamenilor. Asta este motivul pentru care pot afirma că dumneavoastră, împreună slujitori ai Domnului, ați venit aici ca să înnoim această intenție pentru ca, pe mai departe să rămânem în legătura păcii, ca slujitori al lui Hristos, Cel care a venit în lume tocmai să ofere sens vieții oamenilor și să restaureze comuniunea acestora întreolaltă și concomitent cu Dumnezeu.

Chiar dacă credincioșii noștri nu sunt toți de față, ei sunt prezenți într-un mod spiritual prin dumneavoastră. Spun aceasta, deoarece sunt tot mai convins cu fiecare an ce trece și se adaugă în rucsacul pe care îl port pe spatele ființei mele, că cei care am dat am dat curs chemării lui Dumnezeu de a deveni slujitori ai Lui, am primit de la El un privilegiu cu totul deosebit, și anume, de a-i purta pe aceștia în ființele noastre. Acest privilegiu se referă la faptul că atunci când ni s-a încredințat o comunitate spre a o conduce spre cer și să însoțim sufletele în această călătorie duhovnicească și existențială spre tronul slavei dumnezeiești ni s-a oferit și darul de a realiza acest deziderat. Despre aceste suflete vom fi întrebați la sfârșitul veacurilor de către dreptul Judecător pentru a da seamă ce am făcut cu ele și care este starea lor. Pentru acesta am afirmat că frățiile voastre ați venit aici aducând și sufletele celor încredințaţi dumneavoastră spre mântuire. Rugăciunea noastră pe care o facem împreună aici este și rugăciunea credincioșilor pe care îi purtăm în ființele noastre și de aceea este atât de importantă.

Genialul fizician Isaac Newton spunea că oamenii construiesc prea mult ziduri și prea puține poduri.
De mai bine de treizeci de ani, în ajunul unui praznic am încercat să dărâmăm un zid. În locul acestui zid s-au ridicat alte șapte: zidul lăcomiei, al apatiei, al ignorantei, al nepăsării, al idiocraţiei, al adulterului economic, toate acestea prin aportul zidului invizibil al dezinformării.
Să ne dezvelim piepturile nesincerității și ale ipocriziei noastre unul față de celălalt. E nevoie să lepădăm orice rezervațio mentalis că indiferent de aceste întâlniri ale noastre, noi suntem mai buni decât ceilalți, iar politețea pe care o afișăm este doar o mască ce ne ascunde rânjetul fals și ipocrit al nesincerității.
E timpul să ne dezbrăcăm de veșmintele de funcționari ecleziali și să ne îmbrăcăm cu sinceritate, urmând îndemnul Apostolului neamurilor, Sfântul Pavel: Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului, în inimile voastre. Pe plan mondial, creștinismul are nevoie de întoarcerea la sinceritate, la simplitatea Bisericii primare și la reinstaurarea iubirii sincere.
Să găsim modalități de a realiza între noi o unitate într-o diversitate creștină și rațională spre folosul Bisericii lui Hristos”.

În continuare, reprezentanţii cultelor au fost invitaţi să ia cuvântul.

Alături de Preasfinţitul Virgil Bercea, Biserica Greco-Catolică a fost reprezentată de către Părintele Ovidiu Duma, paroh al Catedralei Greco-Catolice ,,Sfântul Nicolae”, care pornind de la lectura zilei, a Fericirilor, a adresat participanţilor un mesaj inedit, plin de înţelepciune, arătând cât de relativă este accepţiunea acestora: ,,Fericirile proclamate de Isus sunt în contradicţie cu gîndirea noastră. Pentru noi, fericiți sunt bogaţii, puternicii, liderii acestei lumi. Printr-un cuvînt, Isus răstoarnă toate criteriile lumeşti de nedreptate şi de oprimare. Părintele Profesor Megheşan Dumitru vorbea în cuvintul dumnealui de învăţătură despre faptul că suntem cu toţii fraţi întru Hristos. Eu l-aş completa spunând că esenţa noastră este să fim fii, asemenea lui Isus. Iar fiul este cel care primeşte de la Tatăl şi împarte totul cu frații. … Domnul spune: Fericiti cei ce pling, cei săraci, cei flămânzi. Nu sunt fericiţi pentru că plâng, ci pentru că Domnul este cel care-i mângâie, pentru că Împărăția este a lor. Există o foame şi o sete materială dar şi una profundă care este setea pentru dreptate. Latinii spuneau: Honestem vivere, neminem laedere et quique suum dare, adică A trăi onest, a nu răni pe nimeni și a da fiecăruia ceea ce i se cuvine. Aceasta este definiţia dreptăţii”.

În această seară Rugăciunea pentru Unitate va continua în Biserica Penticostală Tabor, situată pe strada Meiului nr.4, începând cu ora 18:30.

Cei care doresc să vizioneze pagina Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor din Oradea au la îndemână această adresă on-line:
https://www.facebook.com/unitatea.crestinilor.oradea/

Laura Ologu
Biroul Pastoral


Sursa: egco.ro