,,Care este locul unde Dumnezeu ne arată dreptatea? El fiind pe cruce, nu osândeşte pe nimeni, El este cel osândit şi în plus rosteşte Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!, înainte de a-şi da viaţa.”

,,Maturizarea şi creşterea în credinţă reprezintă un prezent continuu în viaţa noastră ”

,,Dacă Isus ar veni mâine în Oradea, în ce biserică credeţi că ar intra?”

,,Am înţeles că Dumnezeu are şi pe alţii care luptă pentru El”

Fraţii penticostali din Biserica Tabor au găzduit ieri Săptămâna Mondială de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, în cea de-a cincea zi a evenimentului din acest an. Fratele Ioan Bogdan, Pastorul Bisericii Tabor, i-a întâmpinat pe oaspeţi cu deosebită ospitalitate şi prietenie, evidenţiind spiritul frăţesc care însoţeşte aceste întâlniri şi bucuria de a participa la acestea: ,,Am înţeles că Dumnezeu are şi pe alţii care Îi slujesc şi luptă pentru El, fiind de aceeaşi parte a baricadei. Suntem parte fiecare a oştirii Domnului. Salut fraţii slujitori care fac tot ce pot, încât societatea noastră să se dezvolte.”

Predica din cea de-a cincea seară de rugăciune comună a revenit Bisericii Romano-Catolice, prin grija Preasfinţitului László Böcskei, care a început cuvântul de învăţătură de la o întrebare inedită, provocatoare, respectiv: ,,Care este rostul acestor Rugăciuni pentru Unitate?”, cu atât mai mult cu cât la întrebări precum Crezi în Dumnezeu, Crezi în Isus Cristos, Crezi că Isus a mântuit lumea, Crezi în viaţa veşnică, răspunsurile ar fi identice şi afirmative. Şi totuşi sunt atâtea de făcut, este nevoie de ,,vindecarea de virusul egoismului, al prejudecăţilor, al închipuirilor false şi al intereselor deşarte, de un glas comun în faţa realităţilor care macină societatea noastră, unde este nevoie ca glasul Bisericilor să se audă, avem o misiune în a apăra Viaţa şi valorile creştine, suntem chemaţi să clădim această lume nouă când Dumnezeu ne va primi pe toţi în Împărăţia Veşnică. Maturizarea şi creşterea în credinţă reprezintă un prezent continuu în viaţa noastră. Isus vrea ca viaţa noastră să se schimbe, vrea ca întâlnirea noastră cu El să fie începutul unui alt fel de a fi, aşa cum lumea afirmă adesea despre creştini: voi întotdeauna sunteţi altfel!”

Reprezentanţii celor opt culte şi comunităţi creştine din oraşul nostru care se roagă împreună în această perioadă au fost invitaţi să adreseze câte un mesaj.
Alături de Preasfinţitul Virgil Bercea, Biserica Greco-Catolică a fost reprezentată de către Părintele Mihai Tegzeş, vicar cu pastorația familiei, însoţit de preoţi şi credincioşi ai Bisericii noastre. Părintele a rostit un cuvânt de învăţătură foarte inspirat, oferind o altă perspectivă de a desluşi învăţătura dreptăţii. Printr-un paralelism între variantele iniţiale prezentate în Scriptură, când răzbunarea era acceptată, ori chiar sugerată, când de fapt tocmai nedreptatea era multiplicată, prin venirea Mântuitorului oamenii au avut ocazia de a vedea într-o cu totul altă lumină dreptatea, tradusă prin îndemnul Iubiţi pe vrăjmaşii voştri!: ,,Mântuitorul şi-a vărsat sângele pentru toţi, urarea mea este de a înţelege această dreptate. Care este locul unde Dumnezeu ne arată dreptatea? El fiind pe cruce, nu osândeşte pe nimeni, El este cel osândit şi în plus rosteşte Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!, înainte de a-şi da viaţa.”

Domnul Pastor Ioan Bogdan l-a rugat pe Preasfinţitul Virgil să adreseze un salut celor prezenţi, exprimând, ca de fiecare dată, mulţumirea şi onoarea de a-l avea ca oaspete. Preasfinţitul şi-a exprimat din nou bucuria de a-i întâlni pe ceilalţi fraţi şi de a se ruga împreună, în diverse locuri: ,,Iar Îl chemăm pe Domnul, apoi, întâlnindu-ne pe stradă, ne salutăm cu respect şi nu mai suntem indiferenţi. Să ne ajute Dumnezeu să mergem împreună pe drumul către unitatea creştinilor şi să ne regăsim adesea în rugăciune!”

Părintele reprezentant al Bisericii Reformate a adresat o întrebare provocatoare auditoriului: ,,Dacă Isus ar veni mâine în Oradea, în ce biserică credeţi că ar intra?”

În această seară Rugăciunea pentru Unitate va continua în Sinagoga Comunităţii Evreilor Mesianici, situată pe strada Evreilor Deportaţi (fostă Sucevei) nr.23, începând cu ora 18:30.

Cei care doresc să vizioneze pagina Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor din Oradea au la îndemână această adresă on-line:
https://www.facebook.com/unitatea.crestinilor.oradea/

Laura Ologu
Biroul Pastoral


Sursa: egco.ro