Noul an 2021 a început plin de speranță, deși cu totul diferit față de anii precedenți: cu mai multă liniște, cu îngrijorare și precauție din cauza pandemiei, dar, poate tocmai din aceste motive, cu și mai multă credință, ancorând sufletele în lumina prezenței lui Dumnezeu cu noi, oamenii.

În Sărbătoarea Botezului Domnului, miercuri, 6 ian. 2021, Sfânta Liturghie și Sfințirea cea Mare a apei de la Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca, au fost celebrate de pr. Marius Cerghizan, Vicar general al Eparhiei de Cluj-Gherla, având alături preoți vicari, consilieri eparhiali, preoți ai catedralei, diaconi, subdiaconi. Au oferit răspunsurile studenți și absolvenți ai Seminarului Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul”. Celebrarea a marcat și aniversarea a 24 de ani de la consacrarea episcopală a Preasfinției Sale Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, aflat în comuniune doar spirituală cu credincioșii din cauza diagnosticării cu SARS-CoV-2. Din izolare, PS Florentin a transmis credincioșilor binecuvântare și o înregistrare care a fost audiată la încheierea oficiului Sfințirii Mari a apei.

Mesajul sărbătorii din Catedrala clujeană a fost unul mobilizator. Pr. Marius Cerghizan, în predică, a îndemnat la descoperirea învățăturii Sf. Ioan Botezătorul, ca fiecare creștin să poată deveni „degetul arătător al Sfântului Ioan” pentru a-l arăta pe Hristos lumii. Mai întâi a fost rememorat cadrul prezentat de textul Evangheliei, în care Isus a venit din Galileea la Iordan pentru a fi botezat de către Ioan (cf Mt 3,13-17). S-a descris apoi scena „celei dintâi arătări a lui Dumnezeu”, în care „mulți oameni au venit din acele ținuturi la Iordan pentru a-l asculta pe acest mare proroc (Ioan) care le aducea vestea eliberării, vestea venirii Împărăției lui Dumnezeu, dar și pentru a fi botezați”. În contextul actului penitențial săvârșit de mulțimi la îndemnul Sf. Ioan, se distinge silueta lui Isus care vine „stând în rând cu păcătoșii”. Dumnezeu apare ca Om care își așteaptă rândul, în urma multor păcătoși, așteaptă, nu pentru a se elibera pe Sine de povara păcatelor, ci tocmai pentru a lua asupra Sa păcatele tuturor. Isus se arată smerit, răbdător – sunt virtuțile pe care le-a evidențiat Părintele vicar -, în contradicție cu trăsăturile lumii moderne, contemporane, în care „trăim sub asaltul unui val de informații care ne împing să fim super-activi și, ca urmare, nu mai avem răbdare cu noi înșine, cu cei de lângă noi, nu mai avem timp nici pentru Dumnezeu.”

„Iată că Mântuitorul ne dă tuturor o lecție. (…) Ne arată că, pentru a ne îndeplini îndatoririle și pentru a atinge scopul vieții încredințată nouă, aici, pe pământ, avem nevoie de răbdare și smerenie”. Părintele a continuat făcând analogie între momentul Botezului și cel al Crucii, al Jertfei Mielului lui Dumnezeu: „Dacă, la Iordan, Isus se scufundă în ape împreună cu păcătoșii, pe Cruce va sta între doi tâlhari; la Botez se deschid Cerurile, pe Cruce catapeteasma Templului se rupe în două; la Botez coboară Spiritul Sfânt, pe Cruce Isus își dă spiritul; la Botez, Tatăl îl proclamă Fiu, pe Cruce centurionul spune: «Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost Acesta» (cf Mt 27,54; Mc 15,39). Iată, întreaga Evanghelie este cuprinsă între aceste două scene: Botez și Cruce. Botezul este începutul misiunii, iar Isus a venit în lume pentru a împlini voința Celui care l-a trimis, pentru a îndeplini ceea ce îi cere Tatăl. Iar acest fapt ne dezvăluie, înainte de toate, cine este Isus: este Fiul lui Dumnezeu, de o ființă cu Tatăl, care s-a golit pe Sine pentru a se face unul dintre noi; Cel care s-a făcut om și a acceptat să se smerească până la moartea pe Cruce. Botezul lui Isus se încadrează în această logică a smereniei și a solidarității. Este gestul lui Isus care vrea să se facă, în toate, unul dintre noi și se așază în rând cu noi, păcătoșii, acolo unde suntem. «El, care este fără de păcat, se lasă tratat ca un păcătos» (cf. 2Cor. 5,21), spunea Sf. Apostol Pavel, pentru a duce pe umerii Săi greutatea păcatului întregii omeniri, și al nostru.”

Pr. vicar a evidențiat apoi însemnătatea Botezului pentru noi, cei de azi, prin care Isus – Dumnezeu, stabilește o comuniune deplină cu omul, vine în întâmpinarea omului în starea în care acesta se află, a omului aflat în incapacitatea de a răspunde iubirii Lui, de a se îndrepta spre El. „Motivul venirii Sale este acela de a fi împreună cu noi. Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu cu noi, Emanuel. De aceea, prin Botez devenim cu toții preoți, de la Botez cu toții putem să îi aducem laudă lui Dumnezeu pentru darurile și harurile primite”. Și, primind darul Domnului, primindu-l pe Isus în viața noastră, cu toții avem datoria de a fi mărturisitori ai credinței, după modelul înaintașilor noștri, o mărturisire activă, vie, concretizată prin implicare, jertfă, transformând lumea în care trăim într-un „regat al Împărăției lui Dumnezeu aici, pe pământ”. Această datorie nu este una teoretică, utopică; ea poate fi realizată prin harul Celui de la care vine chemarea, pentru că „Dumnezeu ne-a ales și ne-a chemat și, prin acest mare har (al Botezului). Isus intră în viața noastră, ne modelează pe fiecare și ne permite să trăim în cadrul relației trinitare a lui Dumnezeu Tatăl care vorbește, Dumnezeu Fiul care a intrat în apele Iordanului și a lui Dumnezeu Spiritul Sfânt care s-a arătat în chip de porumbel, la Botez și acum, la fel ca atunci.”

În încheiere, pr. Marius Cerghizan a îndemnat la a se aduce „un gând de mulțumire, și de însoțire în rugăciune pentru Ierarhul nostru, Preasfințitul părinte Episcop Florentin, care, acum 24 de ani, în cetatea Romei, în Bazilica San Pietro era consacrat întru Episcop prin punerea mâinilor Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea. Astăzi, de aici, împreună cu dumneavoastră, Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să îi dăruiască pe mai departe sănătate, putere și mult har întru împlinirea slujirii la care a fost chemat, și, împreună, îi urăm: întru mulți, sănătoși și binecuvântați ani!” La invitația pr. vicar Anton Crișan, după rugăciune, credincioșii au ascultat mesajul audio în care PS Florentin le-a adresat cuvintele: „«Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat». Preacucernici părinți, iubiți credincioși, Bunul Dumnezeu a rânduit ca, în acest an, să ne putem bucura împreună de mărita Sărbătoare a Botezului Domnului doar în comuniune spirituală și, de fapt, aceasta este cea mai importantă: comuniunea spirituală cu Cel care a dorit să se îmbrace în haina noastră umană, pentru a ne înveșmânta pe noi în strălucirea divinității Sale. Comuniunea cu Domnul este și fundamentul comuniunii spirituale dintre noi, întru aceeași credință, speranță și iubire în care am fost botezați. «Împreună cu voi sunt creștin, dar pentru voi sunt Episcop», scria Sfântul Augustin. Îi mulțumim lui Dumnezeu la această sărbătoare a Botezului Domnului și pentru cei 24 de ani de episcopat, iar dumneavoastră, iubiților credincioși, pentru însoțirea spirituală. Mai cu seamă doresc să vă mulțumesc pentru comuniunea în rugăciune din aceste zile. Vă sunt recunoscător pentru toate mesajele de încurajare transmise și, din suflet, vă împărtășesc, la ceas de sărbătoare, arhiereasca binecuvântare!” a transmis Ierarhul.

Mulțumind lui Dumnezeu pentru frumoasa celebrare, mulțumind Preasfințitului Florentin pentru binecuvântare, pr. Anton Crișan a invitat corul studenților să cânte Troparul Bobotezei și pe cei prezenți să se apropie, pe rând, de Altar, să facă o închinare după care să se îndrepte spre locul din biserică unde fiecare a primit câte o sticlă cu apă sfințită. Credincioșii s-au apropiat păstrând distanța necesară, și, în mod civilizat, s-au perindat prin fața Altarului, după care, primind apa sfințită s-au îndreptat spre acele locuri unde doreau să ducă apa binecuvântată purtătoare de putere eliberatoare din apele morții. Picăturile vindecătoare și dătătoare de har au ajuns în familii, la bolnavi, săraci, în case, peste care au adus iertare, pace, împăcare, vindecare, au arătat prezența vie a lui Dumnezeu precum în cântare: „În Iordan botezându-Te Tu Doamne, închinarea Treimii s-a arătat: că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, și Spiritul în chip de porumb, a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule și lumea ai luminat, mărire Ție” (Troparul Bobotezei).

Foto (de la Nașterea Domnului și Bobotează): aici

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Știre preluată de pe eparhiaclujgherla.ro