,,Împăraţii din Orient au lăsat totul de-o parte şi au plecat pe drumul stelei. Noi suntem capabili să lăsăm totul? Să ne simțim, din când în când, frați cu adevărat în Domnul?”

,, În Dumnezeu, toţi suntem fraţi. Când suntem în biserică, în orice biserică, toţi suntem fraţi.”

,,Dă-ne curajul să mărturisim împreună, public, că noi toți suntem discipolii Tăi, iar mărturia noastră în fața oamenilor să fie credibilă”.

,,Unitatea credincioşilor este voia lui Dumnezeu.”

,,Suntem chemați, ca slujind petru această Unitate, să fim lumina lumii și sarea pământului.”

Fraţii penticostali din Biserica Tabor au găzduit ieri Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, în cea de-a cincea zi a evenimentului din acest an. Fratele Ioan Bogdan, pastorul Bisericii Tabor şi secretar al Comunităţii Penticostale de Bihor, i-a întâmpinat pe oaspeţi cu deosebită ospitalitate şi prietenie, mulţumind pentru dragostea şi spiritul frăţesc care însoţesc aceste întâlniri. ,,Mulţumesc tuturor colegilor slujitori, care, din prea-plinul inimii lor, au venit să mărturisească şi să-L lăudăm pe Dumnezeu împreună.”

În partea de început a Rugăciunii Comune, domnul Pastor Ioan Bogdan a ţinut să-l invite la cuvânt pe cel de care îl leagă ,,multe părtăşii binecuvântate”, respectiv pe Preasfinţitul Virgil Bercea. ,,Mulţumim că, deşi nu aţi avut programat să ţineţi o cuvântare în această seară, aţi ales să veniţi la Tabor. Vă simţim fratele nostru şi ne bucurăm să fim împreună!”

Preasfinţitul Virgil a arătat cum ,,am venit să vedem steaua Lui, şi, am venit să-L vedem.” ,,Văzând steaua, să ne găsim drumul nostru, fiecare acolo unde suntem, dar să fim frați în Domnul.”

Alături de Preasfinţitul Virgil, Biserica Greco-Catolică a fost reprezentată de către Părintele rector Anton Cioba, care a fost inspirat să facă o mărturisire: ,,Mai devreme, când fratele Bogdan ne-a invitat să ne rugăm pentru acea persoană care are nevoie de mila lui Dumnezeu, mi-am amintit cum, în urmă cu doi ani, acelaşi frate, în acelaşi loc, în cadrul aceluiaşi eveniment de rugăciune, ne-a invitat să ne rugăm pentru sănătatea Preasfinţitului Virgil, care era în spital şi avea nevoie de binecuvântarea şi de mila lui Dumnezeu. Poate nu întâmplător Preasfinţitul este aici, să aducă mulţumire, şi prin lucrul acesta să se dovedească faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu viu şi trăieşte.”

Predica din Biserica Tabor i-a revenit reprezentantului Comunităţii Evreilor Mesianici, fiind rostită de către domnul  Shaliach David. ,,Toţi, la nivel de culte şi confesiuni, de credincioşi, să ne închinăm Lui şi să ascultăm doar de El, Regele Evreilor, ca toţi dintre noi să fim parte din Împărăţia Sa, încă de pe acum.

Astăzi, cei care se bucură să se roage împreună vor fi aşteptaţi să treacă pragul Bisericii Ortodoxe cu Lună de la ora 18.00.

Cei care doresc să vizioneze desfăşurarea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor în Oradea, ori doresc să vadă mesajele  reprezentanţilor cultelor şi comunităţilor creştine din oraşul nostru, au la îndemână această adresă on-line:

https://www.facebook.com/unitatea.crestinilor.oradea/

Laura Ologu

Biroul Pastoral


Sursa: egco.ro