,,Lumina mergea spre descoperirea neamurilor.”

,, Harul Tatălui Ceresc să fie mereu cu voi, nu numai în biserici.”

,,Preacucernici slujitori, dragi fraţi şi surori, cred că a venit timpul să ne unim forţele pe tot parcursul anului.”

,,Slujirea lui Dumnezeu trece prin aproapele nostru.”

,,Chiar din părţi diferite, ne întâlnim să slujim Liturghia aproapelui.”

,,Când un om cade pradă viciilor, suntem datori să-l invităm în Casa de oaspeţi a lui Dumnezeu, care este Biserica.”

,,Suntem aici, unde este loc de pace, de înţelegere, de iubire, bine ar fi să fie peste tot la fel!”

Pentru a şasea zi s-au continuat rugăciunile comune în cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor. Evenimentul a fost găzduit de această dată de Biserica Ortodoxă cu Lună, prin Părintele Radu Valer Rus, vicar eparhial şi director al Liceului Ortodox ,,Roman Ciorogariu”. Mulţumim pe această cale gazdelor  pentru căldura şi bunăvoinţa cu care şi-au primit oaspeţii.

Programul a început cu Slujba Vecerniei. După ce şi-a exprimat bucuria de a se reîntâlni cu ceilalţi slujitori ai Domnului, Părintele  profesor universitar doctor Dumitru Megheşan a adresat un cuvânt de învăţătură, pornind de la sfântul zilei, Maxim Mărturisitorul, autorul unor opere deosebit de  valoroase pentru teologia creștină, care şi-a pus necondiţionat, întreaga viaţă, în slujba lui Cristos.

,,Ne aflăm într-o Liturghie cosmică. Toată creaţia este o Liturghie cosmică.”

,,În această înălţare către Tatăl Ceresc călătorim astăzi, de la lumina din Răsărit spre El.”

,,Toată creaţia din lumea aceasta este o Biserică. Altarul este cerul lui Dumnezeu, iar noi ne îndreptăm din altar spre Tatăl Ceresc.”

,,Betleemul ne luminează minţile încât acest pelerinaj să ne fie de folos.”

,,Noi slujim împreună în Liturghia lumii, după învăţătura Maximiană, care nu ţine cont de legile omeneşti.

„Cu toţii concelebrăm Liturghia cosmică şi iubirea lui Dumnezeu prin aproapele.”

,,Sensul întâlnirilor noastre este să ne sprijinim şi să ne îmbogăţim unii pe alţii.”

,,Este lucrerea şi harul lui Dumnezeu când oamenii se adună împreună la rugăciune. Împreună să dăm o mărturie mai evidentă lumii, să facem cerul lumii mai senin, ca steaua Lui să se vadă cu mai mare claritate, încât oamenii să-L recunoască ca Creator, Stăpân al lumii întregi.”

În continuare, reprezentanţii cultelor au fost invitaţi să ia cuvântul.

Alături de Preasfinţitul Virgil Bercea, Biserica Greco-Catolică a fost reprezentată de către Părintele Ovidiu Duma, paroh al Caredralei Greco-Catolice Sfântul Nicolae, care a mulțumit Domnului pentru această aleasă bucurie a comuniunii şi a adresat câteva cuvinte pline de înţelepciune. … ,,Magii erau păgâni şi au mers să i se închine lui Mesia. Dacă la început au urmat steaua sfântă, după ce L-au văzut pe Dumnezeu le-a vorbit îngerul despre calea nouă. Să-L rugăm ca, şi noi, după această întâlnire cu Domnul,  să ne întoarcem pe o altă cale: a luminii, a păcii, a iubirii.”

Astăzi vom vedea prin intermediul internetului mesajul dinspre Comunitatea Evreilor Mesianici, gazdă on-line a evenimentului.

Cei care doresc să vizioneze desfăşurarea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor în Oradea, ori doresc să vadă mesajele  reprezentanţilor cultelor şi comunităţilor creştine din oraşul nostru, au la îndemână această adresă on-line:

https://www.facebook.com/unitatea.crestinilor.oradea/

Laura Ologu

Biroul Pastoral


Sursa: egco.ro