Sub semnul Centenarului Marii Uniri și al Unirii cu Roma – prin prezența Ambasadorului României la Vatican -, miercuri 5 septembrie 2018, a fost un nou început al bucuriei în credință pentru credincioșii din com. Șieu-Odorhei, jud. Bistrița-Năsăud, protopopiatul Beclean, prin binecuvântarea pietrei de temelie a noii biserici de către Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcopul eparhial de Cluj-Gherla. Acest moment de rugăciune și comuniune a fost primul pas spre împlinirea unui vis înfiripat în sufletele credincioșilor greco-catolici de aici în urmă cu 20 de ani, în 1998, la reînființarea parohiei Șieu-Odorhei – parohie veche unită cu Roma la 1700, desființată sub regimul comunist în 1949. Biserica parohială nefiind retrocedată, după 1998 programul liturgic s-a desfășurat într-o încăpere de la demisolul clădirii fostei primării. După reînființare parohia a fost păstorită de pr. Iosif Vereșezan (prezent la momentul binecuvântării pietrei de temelie a noii biserici), iar, din 2003, a fost încredințată păstoririi pr. Dorel Ștefan Bălin.

Excelența Sa, prof. Liviu-Petru Zăpârțan, Ambasadorul României la Vatican, originar din localitate, este cel care a inițiat și coordonează proiectul construirii noii biserici, care va fi dedicată Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Prin bunăvoința Primăriei com. Șieu-Odorhei, s-a alocat un teren în vecinătatea actualului punct liturgic, pentru construirea unui nou locaș de cult. Vechea biserică parohială care a fost construită de strămoșul său, este menționată în șematismul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, din 1947 (p.34), la parohia Șieu-Odorheiu: „Biserică din zid, edificată în 1906, consacrată în 5.VIII.1923 de Iuliu Hossu, renovată în 1938, în stare bună”. Este biserica care până în prezent a fost în administrarea parohiei ortodoxe din localitate, dar, cu privirea îndreptată mai presus de valurile istoriei, în ziua binecuvântării pietrei de temelie Excelența Sa a fost de față și a cuvântat cu emoție și mare bucurie, fiind alături de Episcop, preoți, autorități locale și centrale, credincioși.

S-au unit în rugăciune cu Ierarhul clujean: pr. Felician Neagoș – protopop de Beclean și preoții din protopopiat, pr. Marius Cerghizan – Vicar eparhial cu preoții, pr. Ioan Pop – Consilier pastoral, pr. Ioan Frișan – protopop de Bistrița, pr. Laurențiu Biriș – protopop de Dej, pr. Florin Isac – ceremonier, alți preoți invitați, diaconi, subdiaconi, studenți teologi și comunitatea credincioșilor. Au fost de față, cu deschidere sufletească și ca semn de bună colaborare, Ovidiu Victor Frenț, prefectul jud. Bistrița-Năsăud și Sorin Sfintean, primarul com. Șieu-Odorhei. Episcopul eparhial a fost întâmpinat tradițional cu pâine și sare, iar pr. protopop Felician Neagoș și primarul localității au rostit câte un cuvânt de salut. A urmat un moment de rugăciune în capelă și apoi, Episcopul, preoții și credincioșii au ieșit în procesiune în curte unde s-a desfășurat ceremonia de binecuvântare.

După ce piatra a fost așezată la temelia viitoarei biserici, s-au rostit cuvinte emoționante: Preasfinția Sa Florentin a mulțumit pentru „prezența onorantă” a Excelenței Sale Prof. Liviu-Petru Zăpârțan, Ambasadorul României la Vatican în Eparhia de Cluj-Gherla, a mulțumit autorităților și tuturor participanților, pentru susținere și participare, spunând: „O nouă biserică înseamnă o nouă prezență a lui Dumnezeu pe acest pământ. De aceea, suntem siguri că această prezență va binecuvânta și această localitate și pe credincioșii ei, indiferent de confesiune. Cu atât mai mult, pentru că ne aflăm în Anul Centenar al aniversării Marii Uniri de la 1918, idealul comuniunii, al unității dintre români să fie pentru noi un ideal de împlinit, alături de acest ideal pe care astăzi îl vedem înfiripându-se aici, o nouă biserică dedicată în mod simbolic Apostolilor Petru și Pavel: Petru, ca Apostol al credinței, Pavel, ca Apostol al Neamurilor.”

Domnul Ambasador, ca originar din această localitate, și-a exprimat emoția deosebită în fața evenimentului binecuvântării pietrei de temelie, pe care l-a visat. A mărturisit cele două momente, cele mai semnificative, care i-au marcat viața: „primul, este încredințarea de către autoritățile Statului nostru de a reprezenta România într-unul dintre cele mai fascinante locuri ale diplomației universale, care este Sfântul Scaun, Vaticanul”. Al doilea moment: „visez de mult un locaș al Bisericii noastre aici, pentru că am fost preocupat de identitatea noastră națională, de răspunsul la întrebarea: cine suntem noi? Ce facem pe acest pământ în calitatea noastră de comunitate și ce ne face să fim români și nu altceva? Limba și originea latină care ne leagă de Roma, de marea cultură Occidentală, dorința ca această legătură cu un spațiu de cultură fundamental pentru omenire să își găsească și în Șieu-Odorhei o piatră, un loc de cinstire și rugăciune”. Și, amintind cuvintele Preasfinției Sale, a completat: „Ați invocat un moment care, pentru mine, ca diplomat și ca dascăl de filozofie și de științe politice, este excepțional de important: suntem la 100 de ani de la crearea Statului Național Unitar Român, unul dintre rarele momente sublime ale istoriei noastre naționale. Ne străduim cu toții să cinstim acest eveniment – noi vom avea acest prilej minunat la Roma, să înălțăm un Te Deum, în 11 noiembrie 2018, cu ocazia vizitei episcopale ad limina la Vatican”.

Prefectul jud. Bistrița-Năsăud a mulțumit pentru invitația de a participa la „acest moment emoționant, foarte puternic și potențat în acest an aniversar al primei sute de ani a noastră ca țară modernă unitară. Și acel miracol istoric a fost posibil doar prin intermediul unor eforturi comune: a politicienilor, ale marilor oameni de stat, ale Bisericilor…”. O.V. Frenț și-a exprimat totodată bucuria pentru eforturile care se fac în direcția ecumenismului: „ca Bisericile surori să se reunească – acesta ar fi un mesaj foarte puternic pentru toți românii”. Din partea comunității de credincioși din Șieu-Odorhei, prof. Jean și-a reamintit: „Au trecut mai bine de 20 de ani de la îndemnul, de a redeschide această parohie, al protopopului Grigore Zăgrean, care, nu numai că păstra «in pectore» credința greco-catolică, dar o și răspândea, riscant și clandestin, în anii comunismului. Apoi, la îndemnul său și al diacului Brendea Ion, aici de față (care la cei aproape 90 de ani încă slujește), împreună, am umblat din casă în casă și am reușit să readucem la viață parohia greco-catolică. Acestor oameni le mulțumim astăzi că ne-au învățat să nu ne pierdem nădejdea, credința, și să fim îndelung răbdători.”

Pr. paroh Dorel Bălin, a reluat cuvintele primului purpurat român, Cardinalul Iuliu Hossu: «Credința noastră este viața noastră», continuând: „Am primit cu bucurie vestea pe care o vestim în această binecuvântată zi de septembrie, în care culegem roadele acestui an. Iată că Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să culegem roadele rugăciunilor noastre… să putem să fim de nădejde neamului și credinței noastre”. Părintele a mărturisit: „Am venit în localitatea Șieu-Odorhei imediat după hirotonire, în 15 decembrie 2002, am venit plin de elan, speranță și credință între acești oameni minunați care au credința în sufletul lor. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ducem la bun sfârșit planul Său, să înmulțim acest talant pe care ni l-a dăruit.” Au fost, din partea tuturor celor care au cuvântat în această zi, îndemnuri la speranță, bună înțelegere și încredere în Dumnezeu, s-a exprimat mai ales dorința unanimă de a onora în acest An Centenar, pe înaintașii în credință și personalitățile care au condus românii pe drumul unității și au înfăptuit Unirea de la 1 Decembrie 1918.

Preasfinția Sa Florentin a mulțumit tuturor pentru susținere și sprijin, invitând în primul rând la a fi uniți în rugăciune și comuniune creștină, și a înmânat Ambasadorului diploma și medalia „Iuliu Hossu”, în semn de apreciere și recunoștință pentru ajutorul acordat în vederea edificării sfântului locaș, ca și pentru întreg ajutorul oferit Bisericii Române Unită cu Roma Greco-Catolică prin nobila misiune pe care o desfășoară în Cetatea Vatican. Aceeași Medalie omagială „Iuliu Hossu” a fost înmânată, în semn de mulțumire, prefectului jud. Bistrița-Năsăud și primarului com. Șieu-Odorhei.

Noua biserică va avea ca model arhitectura bisericilor din Maramureș și va fi dedicată Sfinților Apostoli Petru și Pavel, la propunerea d-lui Liviu-Petru Zăpârțan: „Petru, pentru că a primit Cheile Împărăției și a primit încredințarea Domnului că el este piatra pe care se clădește Biserica; iar Pavel ne-a dat mesajul omeniei (care definește neamul românesc) și al deschiderii spre umanitate. Această construcție se face pentru a exprima omagiul nostru față de înaintași, față de cei care, de la 1700, trecând prin 1848 și ajungând la 1918, au fost unii dintre fondatorii Statului Național Unitar Român. Îmi aduc aminte că Declarația de la Alba Iulia se încheie cu o propoziție pe care aș vrea să o rostesc în fața dumneavoastră: «așa să ne ajute Dumnezeu»” – a încheiat Excelența Sa.

Mai multe fotografii: aici